Metodat e kontracepsionit

Metodat penguese

Metodat penguese të kontracepsionit parandalojnë spermatozoidet të arrijnë vezëzën. Ato formojnë një pengesë fizike:

Prezervativi
Prezervativi
Prezervativi femëror
Prezervativi femëror
Diafragma
Diafragma

Metoda me hormone

Hormonet i pengojnë spermatozoidet që të fekondojnë një vezëz:

  • ato pengojnë ovulacionin.
  • ato e bëjnë më të vështirë për spermatozoidet të futen në mitër dhe të arrijnë vezëzën.

Hormonet gjithashtu bëjnë të mundur që një vezëz të mos arrijë të implantohet:

Pilula kontraceptive
Pilula kontraceptive
Unaza vaginale
Unaza vaginale
Ngjitësi kontraceptiv
Ngjitësi kontraceptiv
Pajisja IUD hormonale
Pajisja IUD hormonale
Implanti kontraceptiv
Implanti kontraceptiv
Injeksioni kontraceptiv
Injeksioni kontraceptiv

Metodat e futura në mitër nga një mjek

Një mjek vendos këto metoda të kontracepsionit brenda mitrës së gruas:

Pajisja IUD hormonale
Pajisja IUD hormonale
Pajisja IUD prej bakri
Pajisja IUD prej bakri

Planifikimi familjar natyror

Planifikim familjar natyror do të thotë që nuk përdoren metoda kontracepsioni. Ekzistojnë metoda të ndryshme të planifikimit familjar natyror:

Këto metoda janë të vështira për t'u përdorur siç duhet. Kjo do të thotë që ato janë më pak të sigurta. Rreth 1 në 4 gra ngel shtatzënë kur përdor planifikimin familjar natyror.

Kontracepsioni i përhershëm

Sterilizimi është kontracepsion i përhershëm. Një mjek kryen një operacion të vogël te burri ose gruaja. Sterilizimi i pengon spermatozoidet që të arrijnë vezëzën.

Abortimi nuk është një metodë kontracepsioni. Ju bëni një abortim kur jeni tashmë shtatzënë.

Të përgjegjshëm së bashku

Të dy partnerët ndajnë përgjegjësinë për kontracepsionin. Flisni me partnerin tuaj rreth kësaj.

Çift i shtrirë në shtrat dhe duke folur rreth kontracepsionit.

Anticonceptiemiddelen

Barrièremiddelen

Anticonceptie die voorkomt dat de zaadcellen de eicel kunnen bereiken. Barrièremiddelen vormen een fysieke barrière: 

Vrouwencondoom
Vrouwencondoom

Middelen met hormonen

De hormonen voorkomen dat zaadcellen een eicel kunnen bevruchten:

  • ze voorkomen de eisprong.
  • ze maken het moelijker voor de zaadcellen om in de baarmoeder te geraken en de eicel te bereiken. 

De hormonen zorgen er ook voor dat een eicel niet kan innestelen:

Vaginale ring
Vaginale ring
Anticonceptiepleister
Anticonceptiepleister
Hormonaal spiraal
Hormonaal spiraal
Hormonaal implantaat
Hormonaal implantaat

Middelen door de dokter in de baarmoeder ingebracht

Anticonceptie die de dokter inbrengt in de baarmoeder

Hormonaal spiraal
Hormonaal spiraal
Koperspiraal
Koperspiraal

Natuurlijke gezinsplanning

Bij natuurlijke gezinsplanning worden geen anticonceptiemiddelen gebruikt. Er zijn verschillende natuurlijke methoden:

Deze methoden zijn moeilijk om correct toe te passen en zijn daarom weinig betrouwbaar. Ongeveer 1 op 4 vrouwen wordt zwanger terwijl ze natuurlijke gezinsplanning gebruikt.

Permanente anticonceptie

Sterilisatie is permanente anticonceptie. Een dokter voert een kleine operatie uit op de man of de vrouw. Sterilisatie voorkomt dat zaadcellen de eicel kunnen bereiken. 

Abortus is geen anticonceptiemiddel. Een abortus wordt uitgevoerd bij een vrouw die al zwanger is en er voor kiest om de zwangerschap af te breken.

Samen verantwoordelijk

Beide partners zijn verantwoordelijk voor anticonceptie. Praat erover met uw partner

Koppel ligt in bed en praat over anticonceptie.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
De Kraamtuin
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
02 229 25 58, 0478 88 11 86