Ngjitësi kontraceptiv

Ngjitësi kontraceptiv është një metodë kontracepsioni.

Ngjitësi kontraceptiv është një leukoplast ngjitës i hollë në ngjyrë bezhë ose i tejdukshëm. Përmban 2 hormonet që ka edhe pilula kontraceptive. Këto hormone parandalojnë ovulacionin. Ato ua bëjnë gjithashtu më të vështirë spermatozoideve që të arrijnë membranën mukozeqafës së mitrës Kështu spermatozoidet do ta kenë të vështirë të arrijnë mitrën, ku ndodhet vezëza. Hormonet ndërhyjnë gjithashtu në implantimin e një vezëze.

Ngjitësi kontraceptiv

Si të përdoret një ngjitës kontraceptiv

Aplikoni ngjitësin si vijon:

 • Griseni qesen duke e hapur te çarja.
 • Hapni paketimin.
 • Zhvisheni ngjitësin dhe astarin plastik tutje nga qesja.
 • Zhvishni gjysmën e veshjes mbrojtëse.
 • Aplikoni ngjitësin në abdomen, vithe, shpinë, cep të shpatullës ose në pjesën e jashtme të krahut tuaj, në lëkurë të thatë e të pastër. Sigurohuni që nuk po përdorni asnjë krem, vaj, locion, pudër ose tualet rreth leukoplastit.
 • Aplikoni sipërfaqen ngjitëse të ngjitësit në lëkurën tuaj dhe hiqni pjesën tjetër të astarit. Shtypeni fort ngjitësin në krye të ngjitësit.
 • Mbajeni ngjitësin për 7 ditë (1 javë). Hiqni ngjitësin.
 • Aplikoni një të ri në të njëjtën ditë të javës (për shembull: Të mërkurën) në javën e 2-të dhe të 3-të;
 • Në javën e 4-t ju nuk përdorni një ngjitës. Këtë javë, ju do filloni të keni gjakderdhje (cikël menstrual). Ju jeni gjithashtu e mbrojtur këtë javë.
 • Pas 7 ditësh (1 javë) ju aplikoni një ngjitës të ri në të njëjtën ditë të javës (për shembull: E mërkurë), edhe nëse ju ende keni gjakderdhje.
 • Përsëritni hapat e mëparshëm.
Griseni qesen duke e hapur te çarja.
Griseni qesen duke e hapur te çarja.
Hapni paketimin.
Hapni paketimin.
Zhvisheni ngjitësin dhe astarin plastik tutje nga qesja.
Zhvisheni ngjitësin dhe astarin plastik tutje nga qesja.
Zhvishni gjysmën e veshjes mbrojtëse.
Zhvishni gjysmën e veshjes mbrojtëse.
Aplikoni ngjitësin në abdomen, vithe, shpinë, cep të shpatullës ose në pjesën e jashtme të krahut tuaj, në lëkurë të thatë e të pastër.
Aplikoni ngjitësin në abdomen, vithe, shpinë, cep të shpatullës ose në pjesën e jashtme të krahut tuaj, në lëkurë të thatë e të pastër.
Aplikoni sipërfaqen ngjitëse të ngjitësit në lëkurën tuaj dhe hiqni pjesën tjetër të astarit. Shtypeni fort ngjitësin në krye të ngjitësit.
Aplikoni sipërfaqen ngjitëse të ngjitësit në lëkurën tuaj dhe hiqni pjesën tjetër të astarit. Shtypeni fort ngjitësin në krye të ngjitësit.
Mbajeni ngjitësin për 7 ditë (1 javë). Hiqni ngjitësin. Aplikoni një të ri në javën e 2-të dhe të 3-të. Në javën e 4-t ju nuk përdorni një ngjitës. Këtë javë cikli juaj menstrual do fillojë. Pas 7 ditësh (1 jave) aplikoni një ngjitës të ri, edhe nëse ju ende keni gjakderdhje.
Mbajeni ngjitësin për 7 ditë (1 javë). Hiqni ngjitësin. Aplikoni një të ri në javën e 2-të dhe të 3-të. Në javën e 4-t ju nuk përdorni një ngjitës. Këtë javë cikli juaj menstrual do fillojë. Pas 7 ditësh (1 jave) aplikoni një ngjitës të ri, edhe nëse ju ende keni gjakderdhje.

I sigurt

Ngjitësi kontraceptiv është shumë e sigurt nëse përdoret siç duhet. Ngjitësi nuk është i sigurt ose është më pak i sigurt, nëse:

 • Jeni duke marrë ilaçe të caktuara, si p.sh. lulen e balsamit. Tregojini mjekut tuaj nëse jeni duke përdorur ngjitësin kontraceptiv. Ai do ta marrë parasysh këtë kur t'ju shkruajë në recetë ilaçet.
 • Harroni të vendosni ngjitësin pas ndërprerjes 7-ditore ose nëse harroni ta ndryshoni; ose nëse harroni ta zëvendësoni ngjitësin;
 • Humbisni ngjitësin dhe nuk aplikoni një të ri brenda 24 orësh (1 ditë).
 • Peshoni më shumë se 90 kilogram.

Rreth 9 në 100 gra ngelin shtatzëna kur përdorin ngjitësin kontraceptiv për 1 vit.

I sigurt

Ju mund të bëni dush, të notoni dhe bëni ushtrime me ngjitësin kontraceptiv.

Ju mund të bëni dush, të notoni dhe bëni ushtrime me ngjitësin kontraceptiv.

Nuk ndikon në shëndetin tuaj

Ngjitësi kontraceptiv përmban hormone. Këto hormone në përgjithësi nuk ndikojnë në shëndetin tuaj. Por, në disa raste është më mirë të zgjidhni një metodë tjetër kontracepsioni. Pyesni një mjek për këshillë.

Ngjitësi kontraceptiv nuk ju bën më pak pjellore. Nëse doni të ngelni shtatzënë, thjesht hiqni ngjitësin.

Gjatë muajve të parë të përdorimit të ngjitësit kontraceptiv, mund të keni efekte anësore të tilla si gjokse më të ndjeshme, dhimbje koke, të përziera ose lëkurë të irrituar. Këto efekte zakonisht zhduken vetë. Nëse nuk zhduken, konsultohuni me një mjek.

Ciklet tuaja menstruale shpesh bëhen më pak të bollshme dhe me më pak dhimbje.

Nuk ofron mbrojtje nga IST-të dhe virusi HIV

Ngjitësi kontraceptiv nuk mbron nga IST-të ose virusi HIV. Vetëm një prezervativ mund t'ju mbrojë.

Prezervativi

Të blesh ngjitësin kontraceptiv

Ju keni nevojë për një recetë nga një mjek për të blerë ngjitësin kontraceptiv. Pa recetë, ju s'mund ta blini ngjitësin kontraceptiv. Ju mund ta blini ngjitësin kontraceptiv vetëm në një farmaci . Pyesni një profesionist të kujdesit shëndetësor për më shumë informacion.

Disa fonde të sigurimeve shëndetësore ripaguajnë një pjesë të shpenzimeve për kontracepsionin. Pyesni fondin tuaj të sigurimeve shëndetësore për këtë.

Duhet të paguani gjithashtu një kontribut personal për vizitën te mjeku. Disa njerëz kanë të drejtë për rimbursimin e shtuar ose për kujdes mjekësor urgjent. Më poshtë janë adresat ku mund të bëni vizitë falas te një mjek.

Sa kushton?

Anticonceptiepleister

De anticonceptiepleister is een anticonceptiemiddel

De anticonceptiepleister is een dunne, lichtbruine of doorschijnende kleefpleister. Het bevat dezelfde 2 hormonen als de pil. Deze hormonen voorkomen de eisprong. De hormonen maken het ook moelijker voor de zaadcellen om door het slijmvlies van de baarmoederhals te geraken. De zaadcellen komen dan moeilijk in de baarmoeder, waar de eicel zit. De hormonen bemoeilijken ook de innesteling van een eicel. 

Anticonceptiepleister

Hoe een anticonceptiepleister gebruiken

Breng de anticonceptiepleister als volgt aan:

 • Scheur de verpakking open aan de inkeping. 
 • Open de verpakking.
 • Trek de pleister samen met de plastic folie van de verpakking. 
 • Verwijder de helft van de plastic folie. 
 • Breng de pleister aan op uw onderbuik, bil, rug, schouderblad of aan de buitenkant van uw bovenarm op droge, schone huid. Zorg ervoor dat u op of rond de pleister geen crème, olie, lotion, poeder of make-up gebruikt.
 • Breng de klevende kant van de pleister op uw huid aan en verwijder de andere helft van de plastic folie. Duw de pleister stevig tegen uw huid. 
 • Draag de pleister 7 dagen (1 week). Verwijder de pleister.
 • Breng in de 2de en 3de week een nieuwe pleister aan op dezelfde dag van de week (bijvoorbeeld woensdag);
 • In de 4de week gebruikt u geen pleister. Deze week zal u beginnen bloed te verliezen (menstruatie). U bent deze week ook beschermd. 
 • Na 7 dagen (1 week) brengt u een nieuwe pleister aan op dezelfde dag van de week (bijvoorbeeld woensdag), ook als u nog bloedt.
 • Herhaal de vorige stappen.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Open de verpakking.
Open de verpakking.
Trek de pleister samen met de plastic folie van de verpakking.
Trek de pleister samen met de plastic folie van de verpakking.
Verwijder de helft van de plastic folie.
Verwijder de helft van de plastic folie.
Breng de pleister aan op uw onderbuik, bil, rug, schouderblad of aan de buitenkant van uw bovenarm op droge, schone huid.
Breng de pleister aan op uw onderbuik, bil, rug, schouderblad of aan de buitenkant van uw bovenarm op droge, schone huid.
Breng de klevende kant van de pleister op uw huid aan en verwijder de andere helft van de plastic folie. Duw de pleister stevig tegen uw huid.
Breng de klevende kant van de pleister op uw huid aan en verwijder de andere helft van de plastic folie. Duw de pleister stevig tegen uw huid.
Draag de pleister 7 dagen (1 week). Verwijder de pleister. Breng in de 2de en 3de week een nieuwe aan. In de 4de week gebruikt u geen pleister. Deze week begint uw menstruatie. Na 7 dagen (1 week) brengt u een nieuwe pleister aan, ook als u nog bloedt.
Draag de pleister 7 dagen (1 week). Verwijder de pleister. Breng in de 2de en 3de week een nieuwe aan. In de 4de week gebruikt u geen pleister. Deze week begint uw menstruatie. Na 7 dagen (1 week) brengt u een nieuwe pleister aan, ook als u nog bloedt.

Betrouwbaar

De anticonceptiepleister is betrouwbaar, als hij correct wordt gebruikt. De pleister is niet, of minder, betrouwbaar als: 

 • U bepaalde medicijnen neemt, zoals Sint-Janskruid. Zeg tegen uw dokter dat u de anticonceptiepleister gebruikt. Dan kan hij daar rekening mee houden bij het voorschrijven van medicijnen.
 • U de pleister vergeet aan te brengen na de onderbreking van 7 dagen. Of als u de pleister vergeet te vervangen;
 • U de pleister verliest en geen nieuwe aanbrengt binnen 24 uur (1 dag). 
 • U 90 kilo of meer weegt.

Ongeveer 9 op 100 vrouwen worden zwanger wanneer ze de anticonceptiepleister 1 jaar lang gebruiken. 

U kunt met de anticonceptiepleister douchen, zwemmen en andere sporten beoefenen.

U kunt met de anticonceptiepleister douchen, zwemmen en andere sporten beoefenen.

Geen invloed op uw gezondheid

De anticonceptiepleister bevat hormonen. Deze hormonen hebben over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

U wordt niet minder vruchtbaar van de anticonceptiepleister. Wanneer u zwanger wil worden, verwijdert u gewoon de pleister. 

Tijdens de eerste maanden dat u de anticonceptiepleister gebruikt, kan de pleister bijwerkingen hebben zoals gespannen borsten, hoofdpijn, misselijkheid of geïrriteerde huid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter.

Uw menstruatie wordt vaak minder hevig en minder pijnlijk.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

De anticonceptiepleister beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

De anticonceptiepleister kopen

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om de anticonceptiepleister te kopen. Zonder voorschrift kunt u de anticonceptiepleister niet kopen. U kunt de anticonceptiepleister alleen in de apotheek kopen. Vraag meer informatie aan een zorgverlener. 

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Farmacia
Dyqan ku mund të blini ilaçet. Aty mund të merrni këtu edhe këshilla për ilaçet. Gjeni një farmaci në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: