De pil

De pil is een anticonceptiemiddel

De anticonceptiepil bestaat meestal uit een strip met 21 of 22 pillen. Soms zitten er 24 of 28 pillen in. Er bestaan veel verschillende verpakkingen (verschillende kleuren, rechthoekig, rond,...).

De pil bevat 2 hormonen. Deze hormonen voorkomen de eisprong. De hormonen maken het ook moelijker voor de zaadcellen om in de baarmoeder binnen te geraken. 

Er bestaat ook een pil met 1 hormoon, de minipil.

Hoe de pil nemen

Een strip met 21 pillen moet worden gebruikt als volgt: 

 • Neem elke dag 1 pil op hetzelfde uur. De dagen van de week staan meestal op de achterkant van de strip. Zo kunt u nakijken of u geen pil bent vergeten te nemen. 
 • Na 21 dagen (3 weken) is de strip op. 
 • In de volgende 7 dagen (1 week) neemt u geen pil. Deze week zal u bloed beginnen te verliezen uit de vagina (menstruatie). U bent deze week ook beschermd.  
 • Na 7 dagen (1 week) begint u een nieuwe strip met pillen, ook als u nog bloedt. 
 • Herhaal nu de vorige stappen.
Neem elke dag 1 pil van de pilstrip op hetzelfde uur.
Neem elke dag 1 pil van de pilstrip op hetzelfde uur.
Na 21 dagen (3 weken) is de strip op. Deze week begint uw menstruatie. Na 7 dagen (1 week) begint u een nieuwe strip met pillen, ook als u nog bloedt.
Na 21 dagen (3 weken) is de strip op. Deze week begint uw menstruatie. Na 7 dagen (1 week) begint u een nieuwe strip met pillen, ook als u nog bloedt.

Betrouwbaar

De pil is betrouwbaar. Ongeveer 9 op 100 vrouwen worden zwanger wanneer ze de pil 1 jaar lang nemen. 
De pil kan minder betrouwbaar zijn als: 

 • U niet altijd de pil op hetzelfde uur neemt (zeker als u de pil meer dan 12 uur later dan gewoonlijk neemt);
 • U braakt binnen 2 uur na het innemen van de pil;
 • U bepaalde medicijnen neemt, zoals Sint-Janskruid. Zeg tegen uw dokter dat u de pil neemt. Dan kan hij daar rekening mee houden bij het voorschrijven van medicijnen. 
 • U een pil vergeet in te nemen. 

Gebruik een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft en de pil minder veilig is.   

Alleen een pil innemen op de dagen dat u geslachtsgemeenschap heeft, is absoluut niet betrouwbaar.

Betrouwbaar

Wat te doen als u 1 pil bent vergeten?

Wat te doen als u 1 pil bent vergeten?
Neem de pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
Neem de pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.

Wat te doen als u 2 of meer pillen bent vergeten? - In de eerste week van de pilstrip (dag 1 tot 7)

Wat te doen als u 2 of meer pillen bent vergeten? - In de eerste week van de pilstrip (dag 1 tot 7)
Neem de laatst vergeten pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
Neem de laatst vergeten pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
Gebruik ook een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft in de volgende 7 dagen.
Gebruik ook een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft in de volgende 7 dagen.
Als u de voorbije 5 dagen onbeschermde seks had en u wilt niet zwanger worden,...
Als u de voorbije 5 dagen onbeschermde seks had en u wilt niet zwanger worden,...
Haal zo snel mogelijk noodanticonceptie.
Haal zo snel mogelijk noodanticonceptie.

Wat te doen als u 2 of meer pillen bent vergeten? - In de tweede week van de pilstrip (dag 8 tot 14)

 • Neem de laatst vergeten pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
 • Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
 • Gebruik ook een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft in de volgende 7 dagen.
 • U heeft geen noodanticonceptie nodig als u de voorbije dagen onbeschermde seks had.
Wat te doen als u 2 of meer pillen bent vergeten? - In de tweede week van de pilstrip (dag 8 tot 14)
Neem de laatst vergeten pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
Neem de laatst vergeten pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
Gebruik ook een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft in de volgende 7 dagen.
Gebruik ook een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft in de volgende 7 dagen.

Wat te doen als u 2 of meer pillen bent vergeten? - In de derde week van de pilstrip (dag 15 tot 21)

 • Neem de laatst vergeten pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
 • Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
 • Als de pilstrip op is, start onmiddellijk een nieuwe strip de volgende dag. Neem geen pilstop van 7 dagen.
 • Gebruik ook een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft in de volgende 7 dagen.
 • U heeft geen noodanticonceptie nodig als u de voorbije dagen onbeschermde seks had.
Wat te doen als u 2 of meer pillen bent vergeten? - In de derde week van de pilstrip (dag 15 tot 21)
Neem de laatst vergeten pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
Neem de laatst vergeten pil zo snel mogelijk, ook als u daardoor 2 pillen op dezelfde dag neemt.
Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
Neem de rest van de pilstrip verder zoals anders.
Als de pilstrip op is, start onmiddellijk een nieuwe strip de volgende dag. Neem geen pilstop van 7 dagen.
Als de pilstrip op is, start onmiddellijk een nieuwe strip de volgende dag. Neem geen pilstop van 7 dagen.
Gebruik ook een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft in de volgende 7 dagen.
Gebruik ook een condoom als u geslachtsgemeenschap heeft in de volgende 7 dagen.

Als u 2 of meer pillen bent vergeten in verschillende weken van de pilstrip, vraag hulp aan een zorgverlener.

Als u vaak een pil vergeet te nemen, kunt u een geheugensteuntje gebruiken of met de dokter praten over een ander anticonceptiemiddel

Geen invloed op uw gezondheid

De pil bevat hormonen. Deze hormonen hebben over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

U wordt niet minder vruchtbaar van de pil. Wanneer u zwanger wil worden, stopt u gewoon met het nemen van de pil. 

U verdikt niet van de pil.

U krijgt niet meer lichaamshaar van de pil.

Tijdens de eerste maanden dat u de pil neemt, kan de pil bijwerkingen hebben zoals gespannen borsten, lichte bloedingen tussen 2 menstruaties, hoofdpijn en misselijkheid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter. Er zijn verschillende soorten pillen. Samen met een dokter, kunt u de pil vinden die het best bij u past.

Uw menstruatie wordt vaak minder hevig en minder pijnlijk.

Geen bescherming tegen hiv en soa's

De pil beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Minipil

U kunt ook de minipil nemen. De minipil lijkt op de gewone pil, maar een strip van de minipil telt 28 pillen in plaats van 21.  

De minipil bevat 1 hormoon. Het hormoon maakt het moelijker voor de zaadcellen om in de baarmoeder binnen te geraken en de eicel te bereiken. 

U mag de minipil nemen wanneer u borstvoeding geeft.

De meest voorkomende bijwerkingen van de minipil zijn onregelmatige menstruaties en bloedingen tussen 2 menstruaties.

Hoe de minipil nemen

Neem de minipil als volgt:

 • Neem elke dag 1 pil op hetzelfde uur; 
 • Wanneer de strip op is na 28 dagen (4 weken), begin een nieuwe strip de volgende dag. U blijft de pil nemen tijdens de menstruatie

De minipil is minder veilig als u een pil meer dan 12 uur later dan gewoonlijk neemt. 

Neem elke dag 1 pil op hetzelfde uur.
Neem elke dag 1 pil op hetzelfde uur.
Wanneer de strip op is na 28 dagen (4 weken), begin een nieuwe strip de volgende dag. U blijft de pil nemen tijdens de menstruatie.
Wanneer de strip op is na 28 dagen (4 weken), begin een nieuwe strip de volgende dag. U blijft de pil nemen tijdens de menstruatie.

De pil kopen

U heeft een voorschrift van een dokter nodig om de pil te kopen. Zonder voorschrift kunt u de pil niet kopen. U kunt de pil alleen in de apotheek kopen.

Er zijn in België veel verschillende soorten en merken van de pil te krijgen. Deze verschillen sterk in prijs. Vraag meer informatie aan een zorgverlener.

Wat kost het?

De prijs voor de minipil is ook moeilijk te zeggen. Er bestaan veel merken en ze verschillen sterk in prijs. Vraag meer informatie aan een zorgverlener. 

Sommige ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor anticonceptie terug. Vraag het aan uw ziekenfonds.

U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter. Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

Contraceptive pill

The contraceptive pill is a method of contraception.

The contraceptive pill is usually a pack containing 21 or 22 pills. Sometimes it contains 24 or 28 pills. There are many different types of packaging (different colours, rectangular, round, etc.).

The contraceptive pill contains 2 hormones. These hormones prevent ovulation. They also make it more difficult for sperm cells to enter the uterus.

There is also a contraceptive pill that contains 1 hormone, the mini-pill.

Contraceptive pill

How to take the contraceptive pill

A pack with 21 pills should be used in the following way:

 • Take 1 pill every day at the same time. The days of the week are usually marked on the back of the pack. You can check that you did not forget to take a pill.
 • After 21 days (3 weeks) the pack is finished.
 • For the next 7 days (1 week), you do not take any pills. This week you will begin to lose blood from the vagina (menstrual period). You are also protected in this week.
 • After 7 days (1 week) you start a new pack of pills, even if you are still bleeding.
 • Continue following the previous steps.
Take 1 pill from the pack every day at the same time.
Take 1 pill from the pack every day at the same time.
After 21 days (3 weeks) the pack is finished. This week your menstrual period will start. After 7 days (1 week) you start a new pack of pills, even if you are still bleeding.
After 21 days (3 weeks) the pack is finished. This week your menstrual period will start. After 7 days (1 week) you start a new pack of pills, even if you are still bleeding.

Reliable

The contraceptive pill is reliable. Around 9 in 100 women get pregnant when they take the contraceptive pill for 1 year.
The contraceptive pill can be less reliable, if:

 • You do not always take it at the same time (especially if you take the pill more than 12 hours after the time you usually take it);
 • You vomit within 2 hours of taking the pill;
 • You are taking certain medicines such as St John’s Wort. Tell your doctor you are taking the contraceptive pill. He will take this into account when prescribing medicines.
 • Do not forget to take a pill.

Use a condom if you have sexual intercourse and the contraceptive pill is less reliable.

Only taking a contraceptive pill on the days that you have sexual intercourse is not reliable at all.

What to do if you forgot to take 1 pill?

 • Take the contraceptive pill as soon as possible, even if it means taking 2 pills on the same day.
 • Continue to take the rest of the pills in the pack as usual.
 • You are protected against unintended pregnancy.
 • You do not need emergency contraception if you had unprotected sex in the past few days.
What to do if you forgot to take 1 pill?
Take the contraceptive pill as soon as possible, even if it means taking 2 pills on the same day.
Take the contraceptive pill as soon as possible, even if it means taking 2 pills on the same day.
Continue to take the rest of the pills in the pack as usual.
Continue to take the rest of the pills in the pack as usual.

What to do if you forgot to take 2 or more pills? - In the first week of the pack (day 1 to 7)

What to do if you forgot to take 2 or more pills? - In the first week of the pack (day 1 to 7)
Take the last missed pill as soon as possible, even if it means taking 2 pills on the same day.
Take the last missed pill as soon as possible, even if it means taking 2 pills on the same day.
Continue to take the rest of the pills in the pack as usual.
Continue to take the rest of the pills in the pack as usual.
Also use a condom when having sexual intercourse in the next 7 days.
Also use a condom when having sexual intercourse in the next 7 days.
If you had unprotected sex in the previous 5 days and you do not want to get pregnant...
If you had unprotected sex in the previous 5 days and you do not want to get pregnant...
Take emergency contraception as soon as possible.
Take emergency contraception as soon as possible.

What to do if you forgot to take 2 or more pills? - In the second week of the pack (day 8 to 14)

 • Take the last missed pill as soon as possible, even if it means taking 2 pills on the same day.
 • Continue to take the rest of the pills in the pack as usual.
 • Also use a condom when having sexual intercourse in the next 7 days.
 • You do not need emergency contraception if you had unprotected sex in the past few days.
What to do if you forgot to take 2 or more pills? - In the second week of the pack (day 8 to 14)
Take the last missed pill as soon as possible, even if it means taking 2 pills on the same day.
Take the last missed pill as soon as possible, even if it means taking 2 pills on the same day.
Continue to take the rest of the pills in the pack as usual.
Continue to take the rest of the pills in the pack as usual.
Also use a condom when having sexual intercourse in the next 7 days.
Also use a condom when having sexual intercourse in the next 7 days.

What to do if you forgot to take 2 or more pills? - In the third week of the pack (day 15 to 21)

 • Take the last missed pill as soon as possible, even if it means taking 2 pills on the same day.
 • Continue to take the rest of the pills in the pack as usual.
 • If the pack is finished, immediately start a new pack the following day. Do not take a 7-day break.
 • Also use a condom when having sexual intercourse in the next 7 days.
 • You do not need emergency contraception if you had unprotected sex in the past few days.
What to do if you forgot to take 2 or more pills? - In the third week of the pack (day 15 to 21)
Take the last missed pill as soon as possible, even if it means taking 2 pills on the same day.
Take the last missed pill as soon as possible, even if it means taking 2 pills on the same day.
Continue to take the rest of the pills in the pack as usual.
Continue to take the rest of the pills in the pack as usual.
If the pack is finished, immediately start a new pack the following day. Do not take a 7-day break.
If the pack is finished, immediately start a new pack the following day. Do not take a 7-day break.
Also use a condom when having sexual intercourse in the next 7 days.
Also use a condom when having sexual intercourse in the next 7 days.

If you forgot to take 2 or more pills in different weeks of the pack, ask a healthcare professional for help.

If you frequently forget to take a pill, you can use something to help you remember or talk to a doctor about a different method of contraception.

Does not affect your health

It contains hormones. These hormones do not generally affect your health. However, in some cases it is better to choose a different method of contraception. Ask a doctor for advice.

The contraceptive pill does not make you less fertile. If you want to get pregnant, just stop taking the pill.

Taking the pill will not make you gain weight.

Taking the pill will not make you gain more body hair.

During the first months that you take the contraceptive pill, the pill may cause side-effects such as tender breasts, minor bleeding between 2 menstrual periods, headaches and nausea. These effects usually disappear on their own. If they do not disappear, consult a doctor. There are different kinds of contraceptive pills. Together with a doctor, you can find the contraceptive pill most suitable for you.

Your menstrual periods often become less heavy and less painful.

No protection against HIV and STIs

The contraceptive pill does not protect against STIs or HIV. Only a condom can protect you.

Mini-pill

You can also take the mini-pill. It is similar to the regular contraceptive pill, but a pack of mini-pills contains 28 pills instead of 21.

The mini pill contains 1 hormone. The hormone makes it more difficult for sperm cells to enter the uterus and reach the egg cell.

You can take the mini-pill if you are breast-feeding.

The most common side-effects of the mini-pill are irregular menstrual periods and bleeding between 2 menstrual periods.

How to take the mini-pill

Take the mini-pill in the following way:

 • Take 1 pill every day at the same time;
 • When you finish a pack after 28 days (4 weeks), start a new one the next day. You continue to take the mini-pill during your menstrual period.

The mini-pill is less safe if you forget to take it for more than 12 hours after your usual time.

Take 1 pill every day at the same time.
Take 1 pill every day at the same time.
When you finish a pack after 28 days (4 weeks), start a new one the next day. You continue to take the mini-pill during your menstrual period.
When you finish a pack after 28 days (4 weeks), start a new one the next day. You continue to take the mini-pill during your menstrual period.

Buying the contraceptive pill

You need a prescription from a doctor to buy the contraceptive pill. You cannot buy the contraceptive pill without a prescription. You can buy the contraceptive pill in a pharmacy only.

In Belgium, there are various kinds and brands of contraceptive pill available. These vary greatly in price. Ask a healthcare professional for more information.

What does it cost?

It is difficult to say how much the mini-pill costs. There are many brands and these vary greatly in price. Ask a healthcare professional for more information.

Some health insurance funds repay part of the costs for contraception. Ask your health insurance fund about this.

You also have to pay a personal contribution for the visit to the doctor. Some people have a right to increased reimbursement or urgent medical care. Below are the addresses where you can see a doctor for free.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Apotheek
Winkel waar u medicijnen kunt kopen. U krijgt er ook advies over medicijnen. Vind een apotheek in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt: