Bescherming tegen hiv

Manieren om u te beschermen

Als u hiv heeft en geen behandeling krijgt, kunt u anderen ermee besmetten, zelfs als u nog geen symptomen heeft.

Gebruik een condoom bij vaginale seks of anale seks. Neem geen bloed of sperma in uw mond bij orale seks.
Gebruik een condoom bij vaginale seks of anale seks. Neem geen bloed of sperma in uw mond bij orale seks.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Neem medicatie tijdens uw zwangerschap als u hiv-positief bent.
Neem medicatie tijdens uw zwangerschap als u hiv-positief bent.

Preventieve behandeling met hiv-medicatie: PrEP

PrEP zijn hiv-medicijnen om infectie met hiv te voorkomen. PrEP vervangt het condoom niet, want de PrEP-pil (Truvada) beschermt enkel tegen hiv en niet tegen andere soa’s. Het is een extra bescherming voor mensen die een grote kans lopen om besmet te worden met hiv.

PrEP heeft geen effect op uw vruchtbaarheid

PrEP is geen anticonceptie

Bij PrEP moet u elke dag 1 pil nemen op een vast tijdstip dat u zelf kiest. Mannen die seks hebben met mannen kunnen ervoor kiezen om PrEP enkel te nemen voor en na de seks:

 • 2 pillen 2 tot 24 uur voor anale seks én
 • 1 pil om de 24 uur tot 2 dagen na de laatste keer anale seks

Elke 3 maanden moet u bij een arts van een aidsreferentiecentrum (ARC) op controle gaan. Voordat u met PrEP begint moet u zeker weten dat u geen hiv heeft.

PrEP-pil (Truvada)
Vraag een dokter in een aidsreferentiecentrum naar PrEP
Vraag een dokter in een aidsreferentiecentrum naar PrEP
Bij PrEP moet u elke dag 1 pil nemen op een vast tijdstip dat u zelf kiest.
Bij PrEP moet u elke dag 1 pil nemen op een vast tijdstip dat u zelf kiest.
 Mannen die seks hebben met mannen kunnen ervoor kiezen om PrEP enkel te nemen voor en na de seks: 2 pillen 2 tot 24 uur voor anale seks én
Mannen die seks hebben met mannen kunnen ervoor kiezen om PrEP enkel te nemen voor en na de seks: 2 pillen 2 tot 24 uur voor anale seks én
1 pil om de 24 uur tot 2 dagen na de laatste keer anale seks
1 pil om de 24 uur tot 2 dagen na de laatste keer anale seks

PrEP kopen

U kunt PrEP enkel met een voorschrift bij de apotheek kopen. Enkel een arts van een aidsreferentiecentrum (ARC) kan PrEP voorschrijven. Dan kost PrEP € 11,90  voor 30 pillen.  

Wat kost het?

In geval van nood

Als u bent blootgesteld aan hiv, kunt u een medicijn nemen dat ‘PEP’ heet. Neem het medicijn zo snel mogelijk in (niet later dan 3 dagen na het risicocontact). Hoe sneller u het medicijn neemt, hoe groter de kans dat u niet besmet raakt. Vraag een dokter om hulp.

Man praat met een zorgverlener.

Geen risico op infectie meer

Als u elke dag correct uw hiv-medicijnen inneemt, daalt de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading). Na een paar maanden kan het virus vaak niet meer worden opgespoord, ookal is het nog in uw lichaam. U kunt hiv niet meer doorgeven aan anderen.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom te vrijen met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, en
 • Als u uw virale lading sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd;
 • Als u en uw partner geen andere soa hebben en het slijmvlies van uw mond, aars, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met een dokter en uw partner wanneer u zonder condoom wil vrijen. 

Koppel praat.

Protection against HIV

Ways of protection

If you have HIV and you are not treated, you can infect other people, even if you have no symptoms yet.

Use a condom when having vaginal or anal sex. Avoid getting blood or semen in your mouth during oral sex.
Use a condom when having vaginal or anal sex. Avoid getting blood or semen in your mouth during oral sex.
Only use your own injection material, or new material.
Only use your own injection material, or new material.
Take medicines during your pregnancy when you are HIV-positive.
Take medicines during your pregnancy when you are HIV-positive.

Preventative treatment with HIV medication: PrEP

PrEP is HIV medicines for preventing infection. PrEP does not replace condoms. The PrEP pill (Truvada) only protects against HIV and does not protect against other STIs. It is an extra protection for people who have a high chance of becoming infected with HIV.

PrEP does not have any effect on your fertility.

PrEP is not a contraceptive.

With PrEP, you have to take 1 pill every day at the same time, which you choose. Men who have sex with men can choose to only take PrEP before and after sex:

 • 2 pills, between 2 and 24 hours before anal sex and
 • 1 pill, between 24 hours and 2 days after the last time you had anal sex

Every 3 months you must get checked by a doctor for an examination at an Aids Reference Centre(ARC). Before you start PrEP, make sure that you do not have HIV.

PrEP pill (Truvada)
Ask a doctor at an Aids Reference Centre about PrEP.
Ask a doctor at an Aids Reference Centre about PrEP.
With PrEP, you have to take 1 pill every day at the same time, which you choose.
With PrEP, you have to take 1 pill every day at the same time, which you choose.
 Men who have sex with men can choose to only take PrEP before and after sex: 2 pills, between 2 and 24 hours before anal sex and
Men who have sex with men can choose to only take PrEP before and after sex: 2 pills, between 2 and 24 hours before anal sex and
1 pill, between 24 hours and 2 days after the last time you had anal sex
1 pill, between 24 hours and 2 days after the last time you had anal sex

Buying PrEP

You can only buy PrEP at a pharmacy with a prescription. Only a doctor at an Aids Reference Centre (ARC) can prescribe PrEP. When prescribed, PrEP costs € 11.90 for 30 pills.

What does it cost?

In case of emergency

If you have been exposed to HIV, you can take a medicine called ‘PEP’. Take the medicine as quickly as possible (no longer than 3 days after running the risk of infection). The sooner you start taking it, the higher the chance of not getting infected. Ask a doctor for help.

Man talking with a health professional.

No longer any risk of infection

If you take your HIV medicines correctly every day, the amount of HIV in your blood (viral load) lowers. After a few months, it can often no longer be traced, though the virus is still in your body. Then you will no longer be able to infect someone else with HIV.

Under certain conditions, it is possible for you to have sex without a condom with your steady partner (steady relationship) who does not have HIV:

 • If you take your HIV medicines correctly every day, and
 • If, for at least 6 months, your viral load can no longer be detected, and
 • If your viral load was checked less than 6 months ago;
 • If you and your partner have no other STI and the mucous membrane of your mouth, anus, penis or vagina is not damaged.

Talk to a doctor and your partner if you want to have sex without a condom.

Couple talking.

Meer informatie of hulp nodig?

Sensoa Positief
Informatie, activiteiten en begeleiding voor mensen met hiv en hun omgeving. U kunt anoniem blijven.
078 15 11 00 (13-16 u)
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
AZ Sint-Jan
Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv
050 45 23 20, 050 45 23 12
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
ARC (Aidsreferentiecentrum) - Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv
02 535 31 77
CHU Charleroi - ARC
ARC (Aidsreferentiecentrum) - Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv en hun omgeving
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
ARC (Aidsreferentiecentrum) - Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv en hun omgeving
04 366 77 86
Elisa Centrum - UMC Sint-Pieter
Gratis en anonieme hiv- en soa-testen
02 535 30 03
Hôpital Erasme - ARC
Erasmusziekenhuis - ARC (Aidsreferentiecentrum) - Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv en hun omgeving
02 555 31 11
Helpcenter ITG
Hulp bij vragen en problemen rond hiv en seksuele gezondheid. Gratis en anonieme soa- en hiv-testen.
03 216 02 88
HIV-SAM project
Begeleiding van mensen uit Sub-Sahara Afrika die leven met hiv en hiv- en soa-preventie bij de Afrikaanse gemeenschap
03 247 07 18
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
ARC (Aidsreferentiecentrum) - Soa- en hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv en hun omgeving
03 247 64 65
Jan Yperman Ziekenhuis
Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv
011 30 94 85
Plate-Forme Prévention Sida
Begeleiding van mensen met hiv en hun omgeving
02 733 72 99
Centre S (Sida Sol)
Hiv- en soa-testen
04 287 67 00
UCL Namur
Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv
081 42 20 81
UZA
Universitair Ziekenhuis Antwerpen - Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv
03 821 51 53
UZ Brussel - ARC
Universitair Ziekenhuis Brussel - ARC (Aidsreferentiecentrum) - Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv en hun omgeving
02 477 60 01
UZ Gent - ARC
Universitair Ziekenhuis Gent - ARC (Aidsreferentiecentrum) - HIv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv en hun omgeving
09 332 23 50
UZ Leuven - ARC
Universitair Ziekenhuis Leuven - ARC (Aidsreferentiecentrum) - Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv en hun omgeving
016 34 44 88
Saint-Luc UCL - ARC
Cliniques universitaires Saint-Luc (Universitair Ziekenhuis Saint-Luc) - ARC (Aidsreferentiecentrum) - Hiv-testen en medische en psychosociale hulp voor mensen met hiv en hun omgeving
02 764 19 02
Ziekenhuis Oost-Limburg
Hiv-testen en medische en psychosociale hulp bij hiv
089 32 55 32
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Seksuele-gezondheidsdienst en risicoreductie) - Gratis en anonieme soa- en hiv-testen
081 77 68 20
SIDA-I.S.T. Charleroi-Mons
Aids-soa Charleroi-Mons - Gratis en anonieme soa- en hiv-testen
071 92 54 10