Wat is anticonceptie?

Gezinsplanning

Anticonceptie kan ervoor zorgen dat een vrouw niet zwanger wordt.  

U en uw partner kunnen zelf bepalen of, wanneer en hoeveel kinderen jullie willen hebben. Dit heet gezinsplanning. Wanneer u geslachtsgemeenschap wil hebben maar (nog) geen kinderen wil, kunt u een zwangerschap vermijden met anticonceptie. 

Anticonceptie maakt een vrouw niet minder vruchtbaar. Wanneer ze stopt met anticonceptie te gebruiken, kan ze opnieuw kinderen krijgen. 

Bescherming tegen hiv en soa's

Het condoom is een anticonceptiemiddel dat u ook beschermt tegen hiv en het risico op besmetting met een soa vermindert. 

Verschillende anticonceptiemiddelen

Er zijn verschillende anticonceptiemiddelen. U kunt kiezen welk anticonceptiemiddel het best is voor u en uw partner. De middelen verschillen in bijvoorbeeld veel in: 

  • prijs
  • beschikbaarheid; 
  • de manier waarop ze worden gebruikt.

Anticonceptie is niet slecht voor uw gezondheid. Sommige anticonceptiemiddelen passen beter bij iemands manier van leven, leeftijd en lichamelijke gezondheid dan andere.  

Anticonceptie werkt goed als u het correct gebruikt. Daarom is het belangrijk een anticonceptiemiddel te kiezen dat goed bij u past. Wanneer een middel toch niet geschikt blijkt voor u, kunt u een ander anticonceptiemiddel proberen.  

Vraag een zorgverlener advies. Hij/zij mag geen informatie over u aan anderen doorgeven. Hij/zij is bij wet verplicht uw privacy te respecteren. U kunt anticonceptie ook met uw partner bespreken.

Anticonceptie kopen

U kunt condooms en vrouwencondooms zonder voorschrift in de apotheek of supermarkt kopen. In België kunt u ook noodanticonceptie zonder voorschrift in de apotheek kopen. U kunt de meeste andere anticonceptiemiddelen in de apotheek kopen met een voorschrift van een dokter

What is contraception?

Family planning

Contraception prevents women from getting pregnant.

You and your partner can decide whether, when and how many children you want to have. This is called family planning. When you want to have sexual intercourse, but do not plan to have a child (yet), you can avoid pregnancy with contraception.

Contraception does not make a woman less fertile. When she stops using contraception, she can have children.

Protection against HIV and STIs

The condom is a means of contraception that also protects you against HIV and reduces the risk of getting an STI.

Different methods of contraception

There are different methods of contraception. You can choose which method is best for you and your partner. Methods vary a lot, for example in:

  • their price;
  • their availability;
  • the way they are used.

Contraception is not bad for health. Some methods of contraception suit a particular person’s lifestyle, age and physical condition better than others.

Contraception works well if you use it correctly. For this reason, it is important to choose a method that suits you. If a method does not work for you, you can try another one.

Ask a health professional for advice. A health professional cannot give any information about you to anybody else. He/she is obliged by law to respect your privacy. You can also discuss contraception with your partner.

Buying contraception

You can buy condoms and female condoms without prescription at a pharmacy or supermarket. In Belgium, you can also buy emergency contraception without a prescription at a pharmacy. You can buy most other contraception at a pharmacy, but only with a prescription from a doctor.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt: