Law

Rules which decide what you may and may not do. Every country has different laws. If you break the law, you may be punished (you may have to pay money or even go to prison).

Wet

Regels die bepalen wat u wel en niet mag doen. Elk land heeft andere wetten. Als u de wet overtreedt, kunt u een straf krijgen (u moet misschien geld betalen of zelfs naar de gevangenis gaan).

Standard: Wet
Neutral: Wetgeving