Geslachtsgemeenschap

Geslachtsgemeenschap is seks met penetratie van de vagina of aars door een stijve penis

Penetratie van de vagina

Een man die opgewonden is, kan een erectie krijgen. De penis zwelt op met bloed. Hij wordt groter en stijf en richt zich op. 

Een vrouw die opgewonden is, krijgt een natte vagina. Dit help de penis om in de vagina binnen te dringen. 

De vrouw kan zwanger worden als:

Als u op dit moment geen kinderwens heeft, gebruik anticonceptie.

Man en vrouw hebben geslachtsgemeenschap. De focus ligt op de penis die de vagina penetreert.
Man en vrouw hebben geslachtsgemeenschap. De focus ligt op de penis die de vagina penetreert.
Detail van de penis in de vagina inwendig gezien.
Detail van de penis in de vagina inwendig gezien.
Detail van de penis in de vagina inwendig gezien. Sperma verlaat de penis en gaat binnen in de baarmoeder.
Detail van de penis in de vagina inwendig gezien. Sperma verlaat de penis en gaat binnen in de baarmoeder.

Penetratie van de aars

Een man en een vrouw of 2 mannen kunnen seks hebben met penetratie van de aars. 

Een vrouw kan niet zwanger worden door penetratie van de aars. Zorg er wel voor dat er geen sperma in de vagina terechtkomt.

Geslachtsgemeenschap voorbeeld: 2 mannen liggen op hun zij. De ene ligt achter de andere.

Redenen voor geslachtsgemeenschap

U kunt geslachtsgemeenschap hebben om verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat u:

  • kinderen wil (alleen bij penetratie van de vagina);
  • seksueel plezier wil;
  • liefde of andere gevoelens wil uitdrukken;
  • intimiteit wil ervaren;
  • wil ontspannen…

Geslachtsgemeenschap tijdens de menstruatie

Sommige vrouwen willen geslachtsgemeenschap hebben tijdens de menstruatie, andere niet. Een vrouw kan geslachtsgemeenschap hebben tijdens de menstruatie als ze dat wil. Dit is geen probleem voor een goede hygiëne.

Variatie

U hoeft niet altijd een orgasme te krijgen wanneer u seks heeft. Veel mensen krijgen niet altijd een orgasme. 

U kunt geslachtsgemeenschap hebben in verschillende houdingen: liggend, zittend, staand of gehurkt. 
Naast geslachtsgemeenschap zijn er nog andere manieren om seks te hebben.

Praat met uw partner over uw verlangens en gevoelens. Samen kunnen jullie bepalen wat goede seks is voor jullie allebei.  

Geslachtsgemeenschap voorbeeld 1: De man ligt op de vrouw. De vrouw spreidt haar benen.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 1: De man ligt op de vrouw. De vrouw spreidt haar benen.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 2: De vrouw zit op handen en knieën. De man zit op zijn knieën achter haar.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 2: De vrouw zit op handen en knieën. De man zit op zijn knieën achter haar.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 3: De man staat recht. De vrouw staat tegen hem. De man heft een van haar benen op.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 3: De man staat recht. De vrouw staat tegen hem. De man heft een van haar benen op.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 4: De man ligt op zijn zij achter de vrouw.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 4: De man ligt op zijn zij achter de vrouw.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 5: De vrouw zit op de man.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 5: De vrouw zit op de man.

Bescherming tegen soa's en hiv

U kunt soa’s en hiv krijgen via geslachtsgemeenschap. U kunt een condoom gebruiken om uzelf en uw partner te beschermen.

Een condoom

Sexual intercourse

Sexual intercourse is sex with penetration of the vagina or anus by a hard penis.

Penetration of the vagina

A man who is aroused can get an erection. The penis swells with blood. It gets bigger and harder and it rises up.

A woman who is aroused gets a wet vagina. This helps the penis to enter the vagina.

The woman can get pregnant only if:

If you do not have a desire to have children at the moment, use contraception.

Man and woman having sexual intercourse. The focus is on the penis penetrating the vagina.
Man and woman having sexual intercourse. The focus is on the penis penetrating the vagina.
Detail of the penis inside the vagina seen from the inside.
Detail of the penis inside the vagina seen from the inside.
Detail of the penis inside the vagina seen from the inside. Semen is leaving the penis and entering the uterus.
Detail of the penis inside the vagina seen from the inside. Semen is leaving the penis and entering the uterus.

Penetration of the anus

A man and a woman, or 2 men, can have sex with penetration of the anus.

A woman cannot get pregnant through penetration of the anus. However, make sure that semen does not enter the vagina.

Sexual intercourse example: 2 men lying on their sides. One is lying behind the other.

Reasons for sexual intercourse

You can have sexual intercourse for different reasons, for example because you want to:

  • have children (only through penetration of the vagina);
  • experience sexual pleasure;
  • express love and other emotions;
  • experience intimacy;
  • relax.

Sexual intercourse during the menstrual period

Some women want to have sexual intercourse during their menstrual period, others do not. A woman can have sexual intercourse during her menstrual period if she wants to. It will not lead to hygiene problems.

Variation

You do not need to have an orgasm each time you have sex. Many people do not always have an orgasm.

You can have sexual intercourse in various positions: lying, sitting, standing or crouching.
There are other ways of having sex, besides sexual intercourse.

Talk with your partner about your desires and feelings. Together you can decide what is good sex for both of you.

Sexual intercourse example 1: The man lies on top of woman. The woman spreads her legs.
Sexual intercourse example 1: The man lies on top of woman. The woman spreads her legs.
Sexual intercourse example 2: The woman is on her hands and knees. The man sits on his knees behind her.
Sexual intercourse example 2: The woman is on her hands and knees. The man sits on his knees behind her.
Sexual intercourse example 3: The man is standing. The woman stands against him. The man holds one of her legs up.
Sexual intercourse example 3: The man is standing. The woman stands against him. The man holds one of her legs up.
Sexual intercourse example 4: The man and woman lie on their sides, the man is behind the woman.
Sexual intercourse example 4: The man and woman lie on their sides, the man is behind the woman.
Sexual intercourse example 5: The woman sits on top of the man.
Sexual intercourse example 5: The woman sits on top of the man.

Protection against STIs and HIV

You can get STIs and HIV through sexual intercourse. You can use a condom to protect yourself and your partner.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt: