Wat zijn soa's?

Soa’s zijn infecties die meestal worden overgedragen via seksueel contact met iemand die een soa heeft. Er zijn ook andere manieren waarop u een soa kunt krijgen.

Er zijn veel verschillende soa’s. Sommige soa's worden veroorzaakt door een bacterie, andere door een virus of parasiet. Ook de symptomen zijn anders, of de manier waarop ze worden getest of behandeld.

Soa’s verdwijnen niet vanzelf. Ga naar de dokter voor een behandeling.

Soa’s veroorzaakt door een bacterie

Sommige soa's worden veroorzaakt door een bacterie. Ze zijn gemakkelijk te behandelen met antibiotica:

Soa’s veroorzaakt door een virus

Andere soa's worden veroorzaakt door een virus. Ze zijn veel moeilijker of helemaal niet te behandelen. Vaak zijn alleen de symptomen te behandelen:

Soa’s veroorzaakt door een parasiet

Enkele soa's worden veroorzaakt door een parasiet. Deze soa's kunnen worden overgedragen door seksueel contact of enkel intiem huidcontact:

Bescherming tegen soa's

Een condoom beschermt u en uw partner tegen hivchlamydia en gonorroe. Het verkleint het risico op een besmetting met andere soa’s. Het bedekt niet altijd volledig de zwerenblaasjes en wratten op uw huid en die van uw partner. U loopt dan nog een risico op besmetting met een soa. Vaccins beschermen ook tegen sommige soa’s, zoals bijvoorbeeld HPV

Behandeling van soa's

De meeste soa’s kunnen worden behandeld. Zij kunnen genezen of de symptomen kunnen verdwijnen. Soa’s kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid als ze niet worden behandeld. U kunt er ook anderen mee besmetten.

Hoe een soa herkennen?

Soa’s hebben vaak geen duidelijke symptomen. U ziet niet altijd dat u een soa heeft. Ga naar een dokter als u denkt dat u een soa heeft. Hij/zij kan u testen.

Vaginale infecties

Een vaginale infectie is een infectie van de vagina met symptomen die lijken op die van een soa. Het is geen soa. U krijgt de infectie vaak niet via seks.

What are STIs?

STIs are infections that are transmitted through sexual contact with someone who has an STI. There are also other ways of getting an STI.

There are many STIs. Some STIs are caused by a bacterium, others are caused by a virus or parasite. The symptoms or the ways in which they are tested or treated are also different.

STIs do not go away on their own. Go to a doctor for treatment.

STIs caused by a bacterium

Some STIs are caused by a bacterium. They are easy to treat with antibiotics:

STIs caused by a virus

Other STIs are caused by a virus. They are much more difficult or impossible to treat. Often only the symptoms can be treated:

STIs caused by a parasite

Some STIs are caused by a parasite. These STIs are transmitted by sexual contact or only intimate skin contact.

Protection against STIs

A condom protects you and your partner against HIV, chlamydia and gonorrhoea. It reduces the risk of infection with other STIs. It does not always fully cover the sores, blisters or warts on your skin or your partner’s skin. This means that you still run a risk of infection with an STI. Vaccines can also protect against certain STIs. For instance: HPV.

STI treatment

Most STIs can be treated. They can be cured or their symptoms can disappear. STIs can seriously damage your health if they are not treated. You can also infect other people.

How to recognise an STI

STIs often have no clear symptoms. You cannot always see whether you have an STI. Go to a doctor if you think you might have an STI. He/she can test you.

Vaginal infections

A vaginal infection is an infection of the vagina and has similar symptoms to an STI. It is not an STI. You often do not get the infection from sex.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
Elisa Centrum - UMC Sint-Pieter
Gratis en anonieme hiv- en soa-testen
02 535 30 03
Helpcenter ITG
Hulp bij vragen en problemen rond hiv en seksuele gezondheid. Gratis en anonieme soa- en hiv-testen.
03 216 02 88
S clinic - UMC Sint-Pieter
Soa-testen en soa-behandeling
02 535 37 32
Centre S (Sida Sol)
Hiv- en soa-testen
04 287 67 00
Dokters van de wereld - Antwerpen
Gratis medische hulp - Elke maandag, woensdag en vrijdag van 9 u tot 12 u (inschrijvingen om 9 u)
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Gratis medische hulp
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Gratis medische hulp
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Seksuele-gezondheidsdienst en risicoreductie) - Gratis en anonieme soa- en hiv-testen
081 77 68 20
SIDA-I.S.T. Charleroi-Mons
Aids-soa Charleroi-Mons - Gratis en anonieme soa- en hiv-testen
071 92 54 10