Behandeling van soa's

Als u denkt dat u een soa heeft, vraag dan een dokter om hulp. Soa’s moeten altijd worden behandeld om negatieve effecten op uw gezondheid te voorkomen. Praat met een dokter zodat hij/zij u de juiste behandeling kan geven.

Volg de behandeling zoals de dokter het heeft voorgeschreven. Ga verder met de behandeling, ook als de symptomen al weg zijn.

Er zijn verschillende soorten soa’s. Soa’s hebben niet altijd symptomen. Vraag een dokter om advies. De behandeling is voor elk type soa anders.

Man praat met een zorgverlener.
Man praat met een zorgverlener.
Volg de behandeling zoals de dokter het heeft voorgeschreven. Ga verder met de behandeling, ook als de symptomen al weg zijn.
Volg de behandeling zoals de dokter het heeft voorgeschreven. Ga verder met de behandeling, ook als de symptomen al weg zijn.

Behandeling van bacteriële soa's

Soa's veroorzaakt door een bacterie zijn, onder andere:

Bacteriële soa's kunnen worden behandeld met antibiotica. U heeft een voorschrift van de dokter nodig. Daarmee kunt u de medicijnen kopen bij de apotheek.

Tijdens de behandeling, vermijd seks wanneer u nog symptomen heeft of gebruik een condoom om het risico op besmetting van iemand anders te verminderen.

Behandeling van virale soa's

Soa's veroorzaakt door een virus zijn, onder andere:

Sommige virale soa’s zijn ongeneeslijk, maar de symptomen kunnen wel worden behandeld.

 • Hepatitis B: Rust goed. Indien nodig kan de dokter u medicijnen voorschrijven.
 • Herpes: Indien nodig schrijft de dokter u medicijnen voor waarmee u de blaasjes kunt behandelen.
 • Genitale wratten: De dokter kan u een crème voorschrijven die u op de wratten kunt aanbrengen. Indien nodig verwijdert de dokter de wratten door ze weg te snijden of ze te bevriezen.

Behandeling van parasitaire soa's

Soa's veroorzaakt door een parasiet:

Schurft:

 • De dokter kan een crème voorschrijven om op uw huid aan te brengen. 
 • Was uw ondergoed, kleren, pyjama’s, lakens en handdoeken elke dag op minstens 60° C. 

Trichomonas:

 • Kan worden behandeld met antibiotica.
 • U heeft een voorschrift van de dokter nodig om de medicijnen te kunnen kopen.

Schaamluizen: 

 • De dokter kan een crème voorschrijven die u kan aanbrengen op de zones waar u luizen heeft.
 • Was uw ondergoed, kleren, pyjama’s, lakens en handdoeken elke dag op minstens 60° C. 

Praten met uw partner

Heeft u een soa, praat erover met uw partner en spoor hem/haar aan om ook naar een dokter te gaan. Bij sommige soa’s moet uw partner ook getest en behandeld worden. Zo beschermt u ook uzelf. Als uw partner niet behandeld is, kan die u opnieuw besmetten bij seks zonder condoom.

Vrij niet tijdens de behandeling of gebruik een condoom om het risico op infectie van uw partner te verminderen. 

Als u recent seks had met anderen, verwittig hen ook. Dan kunnen zij zich ook laten testen en behandelen.

​Vraag een dokter om advies. 

Koppel praat.

STI treatment

If you think you may have an STI, ask a doctor for help. STIs should be treated to avoid negative effects on your health. Talk to a doctor so that he/she can give you the right treatment.

Follow the treatment in the way that the doctor tells you. Continue the treatment even when the symptoms have disappeared.

There are different types of STIs. These do not always have symptoms. Ask a doctor for advice. Every STI is treated differently.

Man talking with a health professional.
Man talking with a health professional.
Follow the treatment in the way that the doctor tells you. Continue the treatment even when the symptoms have disappeared.
Follow the treatment in the way that the doctor tells you. Continue the treatment even when the symptoms have disappeared.

Treatment for bacterial STIs

STIs caused by bacteria:

Bacterial STIs can be treated with antibiotics. You need a prescription from the doctor. Then you can buy the medicines from a pharmacy.

During treatment, avoid sex while you still have symptoms or use a condom to lower the risk of infecting someone else.

Treatment for viral STIs

STIs caused by a virus:

Some viral STIs cannot be cured, but the symptoms can be treated.

 • Hepatitis B: rest well. If necessary, the doctor can prescribe you medicines.
 • Herpes: if necessary, the doctor can prescribe medicines for treating the blisters.
 • Genital warts: the doctor can prescribe a cream to apply on the warts. If necessary, the doctor removes the warts by cutting them away or freezing them.

Treatment for parasitic STIs

STIs caused by a parasite:

Scabies:

 • The doctor can prescribe a cream to apply on your skin.
 • Wash your underwear, clothes, pyjamas, bed linen and towels every day at a temperature of at least 60° C.

Trichomoniasis:

 • Can be treated with antibiotics.
 • You need a prescription from a doctor to get the medicines.

Pubic lice:

 • The doctor can prescribe a cream to apply on your skin where you have lice.
 • Wash your underwear, clothes, pyjamas, bed linen and towels every day at a temperature of at least 60° C.

Talking with your partner

If you have an STI talk to your partner about it and encourage him/her to go to a doctor. If you have certain STIs, your partner needs to be tested and treated as well. You protect yourself this way too. If your partner is not treated, you can become infected again if you have sex without a condom.

Do not have sex during your treatment or use a condom to lower the risk of infecting your partner.

If you have recently had sex with another person, warn him or her too. Then this person can also get tested and treated.

​Ask a doctor for advice.

Couple talking.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Gynaecoloog
In België kunt u rechtstreeks bij de gynaecoloog een afspraak maken, ook zonder doorverwijzing van de huisdokter. Uw huisdokter kan u wel helpen een gynaecoloog te vinden.
Helpcenter ITG
Hulp bij vragen en problemen rond hiv en seksuele gezondheid. Gratis en anonieme soa- en hiv-testen.
03 216 02 88
S clinic - UMC Sint-Pieter
Soa-testen en soa-behandeling
02 535 37 32
Dokters van de wereld - Antwerpen
Gratis medische hulp - Elke maandag, woensdag en vrijdag van 9 u tot 12 u (inschrijvingen om 9 u)
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Gratis medische hulp
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Gratis medische hulp
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Seksuele-gezondheidsdienst en risicoreductie) - Gratis en anonieme soa- en hiv-testen
081 77 68 20
SIDA-I.S.T. Charleroi-Mons
Aids-soa Charleroi-Mons - Gratis en anonieme soa- en hiv-testen
071 92 54 10
Apotheek
Winkel waar u medicijnen kunt kopen. U krijgt er ook advies over medicijnen. Vind een apotheek in uw buurt: