Soa-test

De meeste soa’s zijn goed te behandelen. U weet pas of u een soa heeft als u bent getest.

U kunt zich laten testen door een dokter

U kunt vrijuit praten met de dokter. Die heeft zoveel mogelijk informatie nodig om u te kunnen helpen. Een dokter mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren

Vrouw praat met een dokter.

Hoe verloopt een soa-test?

Een soa-test verloopt als volgt:

 • De dokter vraagt welke seks u had en of u symptomen heeft. 
 • De dokter zal soms uw geslachtsdelen, mond en aars onderzoeken op symptomen
 • De dokter zal meestal een bloedstaal nemen of om een urinestaal vragen. Hij kan ook een wisser nemen van de plaatsen die mogelijk geïnfecteerd zijn (mond/keel, aars, vagina, urinebuis). 
 • De dokter stuurt de stalen naar een laboratorium voor verder onderzoek.
 • Ongeveer 1 week later ontvangt de dokter de resultaten van dit onderzoek.
 • De dokter geeft uitleg bij het resultaat en bespreekt de volgende stappen met u. Indien nodig, zal hij/zij u medicijnen geven om de soa te behandelen. De meeste soa’s kunnen genezen of de symptomen kunnen worden behandeld.
Dokter neemt een bloedstaal van een vrouw.
Dokter neemt een bloedstaal van een vrouw.
Dokter neemt een wisser van de mond van een man.
Dokter neemt een wisser van de mond van een man.

Wat kost een soa-test?

U betaalt het remgeld voor het bezoek aan de dokter. U betaalt ook een deel van de labokosten. De exacte prijs hangt af van hoeveel soa’s er werden getest.

De dokter ontvangt het resultaat van de test, maar de rekening wordt naar u gestuurd. Op de rekening staat alleen dat uw bloed en/of urine werd getest, maar niet waarom het is getest. Praat met uw dokter, als u de rekening niet thuis wil ontvangen.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp.

Wat kost het?

Uitstrijkje

Een vrouw laten het best een uitstrijkje nemen van de baarmoederhals vanaf 25 jaar als ze al seks (geslachtsgemeenschap) heeft gehad. Dit uitstrijkje dient om ziekten, zoals baarmoederhalskanker, of seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), zoals HPV, te vinden. 

STI test

Most STIs can be easily treated. You only know if you have an STI when you have been tested.

You can be tested by a doctor.

You can freely talk to the doctor. He or she has all of the information needed to help you. A doctor cannot give any information about you to anybody else. He/she is obliged by law to respect your privacy.

Woman talking with a doctor.

How is an STI test done?

An STI test is done as follows:

 • The doctor checks with you what kind of sex you had and will ask about any symptoms.
 • The doctor examines your sexual organs, mouth and anus to check for symptoms.
 • The doctor often takes a blood sample or asks for a urine sample. The doctor can also take a swab from the places which may be infected (mouth/throat, anus, vagina, urethra).
 • The doctor sends the samples to a lab for testing.
 • The doctor receives the result of the lab test about 1 week later.
 • The doctor explains the result to you and talks with you about the next steps. If necessary, he/she will give you medicines to treat the STI. Most STIs can be cured or their symptoms can be treated.
Doctor taking a blood sample from a woman.
Doctor taking a blood sample from a woman.
Doctor taking a swab from a man’s mouth.
Doctor taking a swab from a man’s mouth.

What does an STI test cost?

You have to pay a personal contribution for the visit to the doctor. You also pay part of the lab costs. The exact price depends on how many STI tests are done.

The doctor receives the result of the test, but the invoice is sent to you. The invoice only states that your blood and/or urine was tested, but does not say why. Talk to your doctor if you do not want the invoice sent to your home.

Some people have a right to increased reimbursement or urgent medical care.

What does it cost?

Smear test

It is best for a woman to have a smear test of the cervix from the age of 25 if she has already had sex (sexual intercourse). This smear test serves to discover diseases, such as cervical cancer, or sexually transmitted infections (STIs), such as HPV.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Gynaecoloog
In België kunt u rechtstreeks bij de gynaecoloog een afspraak maken, ook zonder doorverwijzing van de huisdokter. Uw huisdokter kan u wel helpen een gynaecoloog te vinden.
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
Elisa Centrum - UMC Sint-Pieter
Gratis en anonieme hiv- en soa-testen
02 535 30 03
Helpcenter ITG
Hulp bij vragen en problemen rond hiv en seksuele gezondheid. Gratis en anonieme soa- en hiv-testen.
03 216 02 88
S clinic - UMC Sint-Pieter
Soa-testen en soa-behandeling
02 535 37 32
Centre S (Sida Sol)
Hiv- en soa-testen
04 287 67 00
Dokters van de wereld - Antwerpen
Gratis medische hulp - Elke maandag, woensdag en vrijdag van 9 u tot 12 u (inschrijvingen om 9 u)
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Gratis medische hulp
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Gratis medische hulp
ICAR Wallonie
Hiv- en soa-testen, medische, administratieve en psychosociale hulp voor sekswerkers
04 223 18 26 - 0499 38 88 46 (maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 16u30)
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Seksuele-gezondheidsdienst en risicoreductie) - Gratis en anonieme soa- en hiv-testen
081 77 68 20
SIDA-I.S.T. Charleroi-Mons
Aids-soa Charleroi-Mons - Gratis en anonieme soa- en hiv-testen
071 92 54 10
Ex aequo
Voor mannen die seks hebben met mannen in Brussel en Wallonië. Hulp bij vragen en problemen rond hiv en seksuele gezondheid en gratis hiv- en soatesten. Voor testen moet u een afspraak maken.
02 736 28 61