HPV

Een virus (humaan papillomavirus). Sommige types HPV veroorzaken genitale wratten, andere baarmoederhalskanker (vrouwen) of teelbalkanker (mannen). Meisjes en jongens kunnen een vaccin krijgen wanneer ze nog niet seksueel actief zijn. Ze zijn dan beschermd tegen besmetting met HPV als ze ouder zijn. HPV is een seksueel overdraagbare aandoening (soa).

HPV

A virus (human papilloma virus). Some types of HPV cause genital warts, cancer of the cervix (women) or the testicles (men) and cancer of the mouth or throat. Girls and boys can get a vaccine before they are sexually active. This will protect them against infection with HPV when they are older. HPV is a sexually transmitted infection (STI).