Symptoom

Teken dat wijst op een ziekte of infectie. Bijvoorbeeld: pijn, afscheiding, moeheid, wratten.

Symptom

A sign which shows that you have a disease or an infection, for example: pain, discharge, tiredness, warts.