Infection

Infection occurs when a germ enters the body and causes damage. A germ can be a virus, parasite, fungus or bacterium.

Infectie

Infectie gebeurt wanneer een ziektekiem het lichaam binnendringt en schade aanricht. Een ziektekiem kan een virus, parasiet, schimmel of bacterie zijn.

Standard: Infectie
Neutral: Besmetting