Symptôme

Signe qui montre que vous avez une maladie ou une infection, par exemple : une douleur, des pertes, de la fatigue, des verrues.

Symptoom

Teken dat wijst op een ziekte of infectie. Bijvoorbeeld: pijn, afscheiding, moeheid, wratten.