Afscheiding

Vocht dat uit het lichaam komt, bijvoorbeeld: uit de vagina, penis, aars. Soms heeft u heel veel afscheiding of afscheiding die onaangenaam ruikt. Dit kan het gevolg zijn van een infectie.

Discharge

Fluid leaving the body, for example: from the vagina, penis, anus. Sometimes you have lots of discharge or discharge with an unpleasant smell. This can be caused by an infection.