Rrjedhja

Lëngu që del nga trupi, për shembull: nga vagina, penisi, anusi. Ndonjëherë keni shumë rrjedhje ose rrjedhje me një erë të pakëndshme. Kjo mund të shkaktohet nga një infeksion.

Afscheiding

Vocht dat uit het lichaam komt, bijvoorbeeld: uit de vagina, penis, aars. Soms heeft u heel veel afscheiding of afscheiding die onaangenaam ruikt. Dit kan het gevolg zijn van een infectie.