ترشحات

مایعاتی که از بدن خارج می شوند، مانند مایعات واژن، آلت تناسلی مرد، ومقعد. برخی اوقات میزان ترشحات شما زیاد است یا ترشحات با بوی نامطبوع همراهند. ممکن است که این به دلیل ابتلا به یک عفونت باشد.

Afscheiding

Vocht dat uit het lichaam komt, bijvoorbeeld: uit de vagina, penis, aars. Soms heeft u heel veel afscheiding of afscheiding die onaangenaam ruikt. Dit kan het gevolg zijn van een infectie.