Infeksioni

Infeksioni ndodh kur një mikroorganizëm hyn në trup dhe shkakton dëme. Një mikroorganizëm mund të jetë një virus, parazit, kërpudhë ose bakter.

Infectie

Infectie gebeurt wanneer een ziektekiem het lichaam binnendringt en schade aanricht. Een ziektekiem kan een virus, parasiet, schimmel of bacterie zijn.

Termi standard: Infectie
Neutral: Besmetting