Simptoma

Një shenjë që tregon se keni një sëmundje ose një infeksion, për shembull: dhimbje, rrjedhje, lodhje, lytha.

Symptoom

Teken dat wijst op een ziekte of infectie. Bijvoorbeeld: pijn, afscheiding, moeheid, wratten.