Симптом

Признак заболевания или инфекции, например: боль, выделения, усталость, бородавки.

Symptoom

Teken dat wijst op een ziekte of infectie. Bijvoorbeeld: pijn, afscheiding, moeheid, wratten.