Testi për IST

Shumica e IST-ve mund të trajtohen me lehtësi. Ju e mësoni që keni një IST vetëm pasi të bëni testin.

Mund të testoheni nga një mjek.

Ju lirisht mund të flisni me mjekun. Ai ose ajo i ka të gjitha informacionet e nevojshme për t'ju ndihmuar. Një mjek nuk mund t'i japë ndonjë informacion për ju dikujt tjetër. Ai/ajo detyrohet me ligjrespektojë privatësinë tuaj.

Grua duke folur me një mjek.

Si bëhet një test për IST-në?

Një test për IST kryhet si vijon:

 • Mjeku ju pyet se çfarë lloj seksi kryet dhe do t'ju pyesë rreth simptomave.
 • Mjeku ekzaminon organet tuaja seksuale, gojën dhe anusin për të kontrolluar për simptoma.
 • Mjeku shpesh merr një mostër gjaku ose ju kërkon një mostër urine. Mjeku gjithashtu mund të marrë një mostër me tampon nga vendet që mund të jenë të infektuara (goja/fyti, anusi, vagina, uretra).
 • Mjeku dërgon kampionët në një laborator për ekzaminim.
 • Mjeku merr rezultatin e laboratorit të analizave rreth 1 javë më vonë.
 • Mjeku ju shpjegon rezultatin dhe flet me ju rreth hapave të ardhshëm. Nëse është e nevojshme, ai/ajo do ju japë ilaçe për të trajtuar IST-në. Shumica e IST-ve mund të kurohen ose simptomat e tyre mund të trajtohen.
Mjeku duke marrë një kampion gjaku nga një grua.
Mjeku duke marrë një kampion gjaku nga një grua.
Mjeku duke marrë një mostër me tampon nga goja e një burri.
Mjeku duke marrë një mostër me tampon nga goja e një burri.

Sa kushton një test për IST-në?

Duhet të paguani një kontribut personal për vizitën te mjeku. Ju paguani gjithashtu një pjesë të shpenzimeve të laboratorit. Çmimi i saktë varet nga numri i testeve për IST që keni kryer.

Mjeku merr rezultatin e testit, por fatura ju dërgohet juve. Fatura deklaron vetëm që gjaku dhe/ose urina juaj u testua, por nuk tregon arsyen. Flisni me mjekun nëse nuk dëshironi që fatura t'ju dërgohet në shtëpi.

Disa njerëz kanë të drejtë për rimbursimin e shtuar ose për kujdes mjekësor urgjent.

Sa kushton?

PAP testi

Më e mira është që një grua të bëjë një PAP test të qafës së mitrës nga mosha 25 vjeç nëse ka bërë tashmë seks (marrëdhënie seksuale). Ky PAP test shërben për të zbuluar sëmundjet, si p.sh. kanceri i qafës së mitrës ose infeksionet e transmetuara seksualisht (IST-të), si p.sh. HPV-ja.

Soa-test

De meeste soa’s zijn goed te behandelen. U weet pas of u een soa heeft als u bent getest.

U kunt zich laten testen door een dokter

U kunt vrijuit praten met de dokter. Die heeft zoveel mogelijk informatie nodig om u te kunnen helpen. Een dokter mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren

Vrouw praat met een dokter.

Hoe verloopt een soa-test?

Een soa-test verloopt als volgt:

 • De dokter vraagt welke seks u had en of u symptomen heeft. 
 • De dokter zal soms uw geslachtsdelen, mond en aars onderzoeken op symptomen
 • De dokter zal meestal een bloedstaal nemen of om een urinestaal vragen. Hij kan ook een wisser nemen van de plaatsen die mogelijk geïnfecteerd zijn (mond/keel, aars, vagina, urinebuis). 
 • De dokter stuurt de stalen naar een laboratorium voor verder onderzoek.
 • Ongeveer 1 week later ontvangt de dokter de resultaten van dit onderzoek.
 • De dokter geeft uitleg bij het resultaat en bespreekt de volgende stappen met u. Indien nodig, zal hij/zij u medicijnen geven om de soa te behandelen. De meeste soa’s kunnen genezen of de symptomen kunnen worden behandeld.
Dokter neemt een bloedstaal van een vrouw.
Dokter neemt een bloedstaal van een vrouw.
Dokter neemt een wisser van de mond van een man.
Dokter neemt een wisser van de mond van een man.

Wat kost een soa-test?

U betaalt het remgeld voor het bezoek aan de dokter. U betaalt ook een deel van de labokosten. De exacte prijs hangt af van hoeveel soa’s er werden getest.

De dokter ontvangt het resultaat van de test, maar de rekening wordt naar u gestuurd. Op de rekening staat alleen dat uw bloed en/of urine werd getest, maar niet waarom het is getest. Praat met uw dokter, als u de rekening niet thuis wil ontvangen.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp.

Uitstrijkje

Een vrouw laten het best een uitstrijkje nemen van de baarmoederhals vanaf 25 jaar als ze al seks (geslachtsgemeenschap) heeft gehad. Dit uitstrijkje dient om ziekten, zoals baarmoederhalskanker, of seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), zoals HPV, te vinden. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Elisa Centrum - UMC Sint-Pieter
Testim anonim dhe falas për HIV dhe IST
02 535 30 03
Helpcenter ITG
Ndihmë për virusin HIV dhe problemet me shëndetin seksual. Testim falas dhe anonim për IST dhe HIV.
03 216 02 88
S clinic - UMC Sint-Pieter
Testim dhe trajtim për IST
02 535 37 32
Centre S (Sida Sol)
Testim për HIV dhe IST
04 287 67 00
Dokters van de wereld - Antwerpen
Kujdes mjekësor falas
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Kujdes mjekësor falas
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Kujdes mjekësor falas
ICAR Wallonie
Testime për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore, administrative dhe psikosociale për punonjësit e seksit
04 223 18 26 - 0499 38 88 46 (Të hënën deri të premten, 8.30 paradite deri në 4.30 pasdite)
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Shërbim për shëndetin seksual dhe reduktim të rrezikut) - testim anonim dhe falas për IST dhe HIV
081 77 68 20
SIDA-I.S.T. Charleroi-Mons
AIDS-STI Charleroi-Mons - Testim falas dhe anonim për IST dhe HIV
071 92 54 10
Ex aequo
Për burrat që bëjnë seks me burra në Bruksel dhe Wallonia. Ndihmë për pyetjet dhe problemet lidhur me virusin HIV dhe shëndetin seksual dhe teste falas për virusin HIV dhe IST-të. Duhet të lini takim për testet.
02 736 28 61