Organet seksuale të brendshme të burrit ku tregohet uretra

Uretra

Gyp brenda trupit. Gypi e transporton urinën nga fshikavrimën e jashtme të uretrës. Urina largohet nga trupi nëpërmjet vrimës së jashtme të uretrës.

Urinebuis

Buis in het lichaam. De buis brengt de urine van de blaas naar het plasgaatje. Via het plasgaatje verlaat de urine het lichaam.

Termi standard: Urinebuis
Neutral: Plasbuis
Vulgar : Pisbuis