Mjek duke marrë një mostër me tampon nga goja e një burri

Mostra me tampon

Një mostër e marrë nga mjeku me anë të një cope të vogël pambuku ose një furçe të vogël për të zbuluar IST-të ose infeksionet bakteriale. Mostra me tampon dërgohet në laborator për analiza.

Wisser

Staal dat een dokter neemt met een wattenstaafje of borsteltje om soa's of bacteriële infecties op te sporen. De dokter stuurt de wisser naar een labo voor verder onderzoek.