Të flasësh me një profesionist shëndeti

Nëse keni pyetje rreth jetës seksuale ose marrëdhënies suaj, ose nëse keni një problem, mund të flisni me profesionistë të ndryshëm shëndeti. Për shembull: me një mjek, infermier, gjinekolog, mami, seksolog, terapeut, psikolog.

Nëse është e nevojshme, profesionisti i shëndetit mund t'ju drejtojë te një specialist. Një psikolog/psikoterapeut mund t'ju ndihmojë nëse keni depresion, po jetoni me HIV ose keni probleme në marrëdhënie.
Gratë mund të shkojnë direkt te një gjinekolog. Për shembull: për një shtatzëni ose infeksion vaginal.

Një grua duke folur me një mjek

Për çfarë flitet me një profesionist shëndeti?

Mund të flisni me një profesionist shëndeti pothuajse për çdo problem intim. Për shembull:

Si të flasësh me një profesionist shëndeti

Nëse doni të flisni me një profesionist shëndeti, këto këshilla mund të jenë të dobishme:

  • Mendoni rreth problemit ose pyetjes që doni të diskutoni.
  • Mendoni rreth asaj që doni nga profesionisti i shëndetit. Për shembull: dëshironi një këshillë, një test për IST apo një rekomandim për te një specialist?
  • Bëjeni të qartë nëse e keni të vështirë për të folur rreth temës.
  • Përshkruani problemin tuaj ose pyetjen në mënyrë specifike sa është e mundur. Për shembull: "Nuk jam në gjendje të kem një ereksion."
  • Ju mund të merrni dikë që besoni me vete, kështu që ai/ajo mund t'ju ndihmojë.

Shpesh duket e vështirë të flasësh për tema intime me një profesionist shëndeti, por kjo është pjesë e punës së tyre. Ata njohin këto tema mjaft mirë. Nuk ka pse të ndjeheni në siklet.

Burrë duke folur me një profesionist shëndeti.

Privatësia

Privatësia juaj respektohet kur flisni me një profesionist shëndeti. Profesionistët nuk mund të shpërndajnë informacionin që ju u thoni atyre.

Një profesionist nuk mund të shpërndajë informacionin që ju i thoni atij/asaj.

Praten met een zorgverlener

Als u vragen heeft over uw seksleven of relatie of als u een probleem heeft, kunt u met verschillende zorgverleners praten, zoals een dokter, verpleger, gynaecoloog, vroedvrouw, seksuoloog, therapeut, psycholoog …

Indien nodig kan de zorgverlener u doorverwijzen naar een specialist. Een psycholoog/psychotherapeut kan u helpen als u kampt met een depressie, leeft met hiv, relatieproblemen heeft …
Vrouwen kunnen ook rechtstreeks naar een gynaecoloog gaan, bijvoorbeeld voor een zwangerschap, vaginale infectie

Een vrouw praat met een dokter

Waarover kunt u praten met een zorgverlener?

U kunt bijna elk intiem onderwerp bespreken met een zorgverlener. Voorbeelden hiervan zijn:

Hoe praten met een zorgverlener?

Als u met een zorgverlener wilt praten, kunnen de volgende tips handig zijn:

  • Denk na over het probleem of de vraag die u wilt bespreken.
  • Denk na over wat u wilt van de zorgverlener. Wilt u advies, een soa-test, een doorverwijzing naar een specialist…
  • Laat het duidelijk blijken als het u moeilijk vindt om over het onderwerp te praten.
  • Beschrijf het probleem of de vraag zo specifiek mogelijk. Bijvoorbeeld: "Ik kan geen erectie krijgen."
  • U kunt iemand die u vertrouwt meenemen zodat hij/zij u kan helpen.

Vaak lijkt het moeilijk om met een zorgverlener over een intiem onderwerp te praten, maar vergeet niet dat dit een deel uitmaakt van hun takenpakket. Zij zijn erg vertrouwd met deze onderwerpen. U hoeft zich dus zeker niet te schamen.

Man praat met een zorgverlener.

Privacy

Uw privacy wordt altijd gerespecteerd wanneer u met een zorgverlener praat. Professionele zorgverleners mogen de informatie die u hen vertelt niet delen met anderen.

Een zorgverlener mag de informatie die u hem/haar vertelt niet delen met anderen

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Seksologu
Terapi për problemet seksuale. Një seksolog kërkon të gjejë një zgjidhje nëpërmjet bisedave me njërin ose me të dy partnerët. Gjeni një seksolog në lagjen tuaj:
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.
Mamia
Një mami ndihmon gratë shtatzëna para, gjatë dhe pas lindjes. Gjeni një mami në lagjen tuaj: