Most STIs can be easily treated. You only know if you have an STI when you have been tested.

You can be tested by a doctor.

You can freely talk to the doctor. He or she has all of the information needed to help you. A doctor cannot give any information about you to anybody else. He/she is obliged by law to respect your privacy.

Woman talking with a doctor.

How is an STI test done?

An STI test is done as follows:

 • The doctor checks with you what kind of sex you had and will ask about any symptoms.
 • The doctor examines your sexual organs, mouth and anus to check for symptoms.
 • The doctor often takes a blood sample or asks for a urine sample. The doctor can also take a swab from the places which may be infected (mouth/throat, anus, vagina, urethra).
 • The doctor sends the samples to a lab for testing.
 • The doctor receives the result of the lab test about 1 week later.
 • The doctor explains the result to you and talks with you about the next steps. If necessary, he/she will give you medicines to treat the STI. Most STIs can be cured or their symptoms can be treated.
Doctor taking a blood sample from a woman.
Doctor taking a blood sample from a woman.
Doctor taking a swab from a man’s mouth.
Doctor taking a swab from a man’s mouth.

What does an STI test cost?

You have to pay a personal contribution for the visit to the doctor. You also pay part of the lab costs. The exact price depends on how many STI tests are done.

The doctor receives the result of the test, but the invoice is sent to you. The invoice only states that your blood and/or urine was tested, but does not say why. Talk to your doctor if you do not want the invoice sent to your home.

Some people have a right to increased reimbursement or urgent medical care.

What does it cost?

Smear test

It is best for a woman to have a smear test of the cervix from the age of 25 if she has already had sex (sexual intercourse). This smear test serves to discover diseases, such as cervical cancer, or sexually transmitted infections (STIs), such as HPV.

De meeste soa’s zijn goed te behandelen. U weet pas of u een soa heeft als u bent getest.

U kunt zich laten testen door een dokter

U kunt vrijuit praten met de dokter. Die heeft zoveel mogelijk informatie nodig om u te kunnen helpen. Een dokter mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren

Vrouw praat met een dokter.

Hoe verloopt een soa-test?

Een soa-test verloopt als volgt:

 • De dokter vraagt welke seks u had en of u symptomen heeft. 
 • De dokter zal soms uw geslachtsdelen, mond en aars onderzoeken op symptomen
 • De dokter zal meestal een bloedstaal nemen of om een urinestaal vragen. Hij kan ook een wisser nemen van de plaatsen die mogelijk geïnfecteerd zijn (mond/keel, aars, vagina, urinebuis). 
 • De dokter stuurt de stalen naar een laboratorium voor verder onderzoek.
 • Ongeveer 1 week later ontvangt de dokter de resultaten van dit onderzoek.
 • De dokter geeft uitleg bij het resultaat en bespreekt de volgende stappen met u. Indien nodig, zal hij/zij u medicijnen geven om de soa te behandelen. De meeste soa’s kunnen genezen of de symptomen kunnen worden behandeld.
Dokter neemt een bloedstaal van een vrouw.
Dokter neemt een bloedstaal van een vrouw.
Dokter neemt een wisser van de mond van een man.
Dokter neemt een wisser van de mond van een man.

Wat kost een soa-test?

U betaalt het remgeld voor het bezoek aan de dokter. U betaalt ook een deel van de labokosten. De exacte prijs hangt af van hoeveel soa’s er werden getest.

De dokter ontvangt het resultaat van de test, maar de rekening wordt naar u gestuurd. Op de rekening staat alleen dat uw bloed en/of urine werd getest, maar niet waarom het is getest. Praat met uw dokter, als u de rekening niet thuis wil ontvangen.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp.

Wat kost het?

Uitstrijkje

Een vrouw laten het best een uitstrijkje nemen van de baarmoederhals vanaf 25 jaar als ze al seks (geslachtsgemeenschap) heeft gehad. Dit uitstrijkje dient om ziekten, zoals baarmoederhalskanker, of seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), zoals HPV, te vinden. 

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
Gynaecologist
In Belgium, you can make an appointment directly with the gynaecologist without a referral from your family doctor. However, your family doctor can help you find a gynaecologist.
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood:
Elisa Centrum - UMC Saint-Pierre
Anonymous and free HIV and STI testing
02 535 30 03
Helpcenter ITG
Help with HIV and sexual health issues. Free and anonymous STI and HIV testing.
03 216 02 88
S clinic - UMC Saint-Pierre
STI testing and treatment
02 535 37 32
Sida Sol
HIV and STI testing
04 366 96 10
Dokters van de wereld - Antwerpen
Free medical care - Free counselling and HIV testing (no appointment needed), every day between 1 p.m. and 3 p.m.
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Free medical care
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Free medical care
ICAR Wallonie
HIV and STI tests, medical, administrative and psychosocial assistance for sex workers
04 223 18 26 - 0499 38 88 46 (Monday to Friday, between 8.30 a.m. and 4.30 p.m.)
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Sexual Health Service and Risk Reduction) - Anonymous and free STI and HIV testing
081 77 68 20
SIDA-I.S.T. Charleroi-Mons
AIDS-STI Charleroi-Mons - Free and anonymous STI and HIV testing
071 92 54 10
Ex aequo
For men who have sex with men in Brussels and Wallonia. Help with questions and problems concerning HIV and sexual health and free HIV and STI tests. You need to make an appointment for tests.
02 736 28 61
More health professionals

Dictionary and translations