Smear test

What is a smear test?

A smear test is a sample of the thick liquid (mucus) from a woman’s cervix. This smear test serves to discover diseases, such as cervical cancer, or sexually transmitted infections (STIs), such as HPV.

The family doctor or gynaecologist performs the smear test. The doctor first opens the vagina a little with a metal instrument. This is called a speculum. The doctor moves the speculum in the vagina and opens it a little. The walls of the vagina are now slightly apart. The cervix can be seen more easily now. The doctor then inserts a small brush (swab) into the vagina as far as the cervix and takes some mucus.

A smear test takes around 10 minutes. It is not painful. You may lose a little blood.

The doctor sends the smear test to a lab for testing. You get the result in 2 weeks.

Woman lying on an examination bed next to the doctor. The focus is on the belly.
Uterus (1), cervix (2) and vagina (3) with speculum (4) in detail. The smear test is performed with a swab (5).
Uterus (1), cervix (2) and vagina (3) with speculum (4) in detail. The smear test is performed with a swab (5).
Speculum
Speculum

When should I have a smear test?

It is best to have a smear test from the age of 25 if you have already had sex (sexual intercourse). Have a smear test every 3 years.

Do not have a smear test during your menstrual period. Do not have a smear test if you are pregnant or are breast-feeding.

What does a smear test cost?

A doctor performs a smear test. You have to pay a personal contribution for the visit to the doctor (family doctor or gynaecologist). Some people have a right to increased reimbursement or urgent medical care. Below are the addresses where you can see a doctor for free.

The doctor sends the smear test to a lab for testing. You do not pay for the lab if you:

Uitstrijkje

Wat is een uitstrijkje?

Een uitstrijkje is een staaltje dikke vloeistof (slijm) van de baarmoederhals van de vrouw. Dit uitstrijkje dient om ziekten, zoals baarmoederhalskanker, of seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), zoals HPV, te vinden.

De huisdokter of gynaecoloog neemt het uitstrijkje. Eerst opent de dokter de vagina een beetje met een metalen instrument. Dit is een speculum. De dokter schuift het speculum in de vagina en opent het een beetje. De wanden van de vagina gaan nu een beetje uit elkaar. Zo is de baarmoederhals beter te zien. Dan brengt de dokter een klein borsteltje (wisser) in de vagina tot aan de baarmoederhals en neemt een beetje slijm.

Een uitstrijkje nemen duurt ongeveer 10 minuten. Het doet niet veel pijn. U kunt een beetje bloed verliezen.

De dokter stuurt het uitstrijkje naar een labo voor onderzoek. U krijgt het resultaat binnen de 2 weken.

Een vrouw ligt in de onderzoeksstoel bij de dokter. De focus ligt op de buik.
Baarmoeder (1), baarmoederhals (2) en vagina (3) met speculum (4) in detail. Het uitstrijkje wordt met een wisser (5) genomen.
Baarmoeder (1), baarmoederhals (2) en vagina (3) met speculum (4) in detail. Het uitstrijkje wordt met een wisser (5) genomen.
Speculum
Speculum
Wisser
Wisser

Wanneer laat ik een uitstrijkje nemen?

U laat het best een uitstrijkje nemen vanaf 25 jaar als u al seks (geslachtsgemeenschap) heeft gehad. Laat een uitstrijkje nemen om de 3 jaar. 

Laat geen uitstrijkje nemen tijdens de menstruatie. Laat ook geen uitstrijkje nemen als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Wat kost een uitstrijkje?

Een dokter neemt het uitstrijkje. U betaalt het remgeld voor het bezoek aan de dokter (huisdokter of gynaecoloog). Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp. Hieronder vindt u ook adressen waar u gratis naar een dokter kunt gaan.

De dokter stuurt het uitstrijkje naar het labo voor onderzoek. U betaalt niets voor het labo als u:

  • lid bent van een ziekenfonds en
  • het vorige uitstrijkje minstens 3 jaar geleden is.

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Family doctor
Family doctor in French speaking Belgium
Family doctor
Dutch speaking family doctor in Brussels
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
Gynaecologist
In Belgium, you can make an appointment directly with the gynaecologist without a referral from your family doctor. However, your family doctor can help you find a gynaecologist.
Cancer detection centre
Information about detecting cancer, such as cervical cancer. The centre can be contacted by telephone from Monday to Friday, between 9 am and 12 pm and between 1 pm and 4 pm.
0800 60 160