Kinds of sex

Foreplay

Sex often starts by caressing, cuddling, kissing and stimulating each other’s erogenous zones (foreplay). When both partners are aroused, they may want to have sexual intercourse.

Foreplay example 1: a woman caressing a man.
Foreplay example 1: a woman caressing a man.
Foreplay example 2: a man and a woman cuddling.
Foreplay example 2: a man and a woman cuddling.
Foreplay example 3: a man and a woman kissing.
Foreplay example 3: a man and a woman kissing.
Foreplay example 4: a man licking a woman’s breast.
Foreplay example 4: a man licking a woman’s breast.

Vaginal sex

Vaginal sex (vaginal sexual intercourse) is sex with penetration of the woman’s vagina with a hard penis.

You can have vaginal sex in different ways:

 • You can vary the position: lying down, sitting, standing or crouching, the man on top, the woman on top or the man behind the woman.
 • You can vary the speed, rhythm and intensity of the movements.

You can also have vaginal sex using objects, like a dildo or a vibrator (sex toys).

Man and woman having sexual intercourse.

A woman can get pregnant through vaginal sex if she and her partner do not use a condom or other methods of contraception.

You can infect your partner with an STI through vaginal sex. A condom reduces the risk of getting an STI.

Oral sex

Oral sex means stimulating the erogenous zones on your partner’s body with your mouth, lips and tongue.

 • Oral sex with a woman: the partner licks, sucks, nibbles or gently bites the woman’s sexual organs. The clitoris, especially, is very sensitive.
 • Oral sex with a man: the partner uses his/her mouth, tongue and lips to stimulate the man’s penis and scrotum.

You can also stimulate your partner’s nipples or anus with your tongue.

A man giving a woman oral sex.
A man giving a woman oral sex.
A woman giving a man oral sex.
A woman giving a man oral sex.

There is a small risk of infecting your partner with an STI, or getting an STI from him/her, through oral sex:

Anal sex

Anal sex (anal sexual intercourse) is sex with penetration of someone’s anus with a hard penis. A man or woman can also penetrate the anus with a finger or caress it.

You can infect your partner with an STI through anal sex:

 • Use a condom. Use a new condom if you want to have vaginal sex or oral sex as well.
 • Use lots of lubricant. Use a water-based or silicone lubricant. Do not use oil or cream, as the condom might tear.
2 men having anal sex.

Masturbation

Masturbation means giving yourself sexual pleasure by stimulating your own body, especially the vagina, clitoris, penis, nipples or anus, with your hands or a sex toy. Partners can also masturbate each other.

Talking with your partner

You can have sex in different ways. Not everyone wants sex in the same way. Talk about it with your partner and try to find what you both like.

Couple talking in bed.

Soorten seks

Voorspel

Seks begint dikwijls met elkaar te strelen, knuffelen, kussen en elkaars erogene zones te stimuleren (voorspel). Wanneer beide partners opgewonden zijn, kan het dat ze geslachtsgemeenschap willen.

Voorspel voorbeeld 1: vrouw streelt man.
Voorspel voorbeeld 1: vrouw streelt man.
Voorspel voorbeeld 2: man en vrouw knuffelen.
Voorspel voorbeeld 2: man en vrouw knuffelen.
Voorspel voorbeeld 3: man en vrouw kussen.
Voorspel voorbeeld 3: man en vrouw kussen.
Voorspel voorbeeld 4: man likt de borst van de vrouw.
Voorspel voorbeeld 4: man likt de borst van de vrouw.

Vaginale seks

Vaginale seks (vaginale geslachtsgemeenschap) is seks met penetratie van de vagina met een stijve penis.

U kunt vaginale seks hebben op allerlei manieren:

 • U kunt variëren in houding: liggen, zitten, staan of hurken; de man bovenaan, de vrouw bovenaan, de man achter de vrouw...
 • U kunt variëren in snelheid, ritme en intensiteit van de bewegingen. 

Vaginale seks is ook mogelijk met voorwerpen zoals een dildo of vibrator (seksspeeltjes). 

Man en vrouw hebben geslachtsgemeenschap.

Een vrouw kan zwanger worden van vaginale seks als ze geen condoom of een ander anticonceptiemiddel gebruikt. 

U kunt uw partner besmetten met een soa door vaginale seks. Een condoom verkleint de kans op soa-besmetting.

Orale seks

Orale seks betekent de erogene zones op het lichaam van uw partner stimuleren met uw mond, lippen en tong.

 • Orale seks met een vrouw: de partner likt, zuigt, knabbelt of bijt zachtjes de geslachtsdelen van de vrouw. Vooral de clitoris is erg gevoelig. 
 • Orale seks met een man: de partner gebruikt zijn/haar mond, tong en lippen om de penis en het scrotum van de man te stimuleren. 

U kunt ook iemands tepels of aars stimuleren met de tong.

Man geeft vrouw orale seks.
Man geeft vrouw orale seks.
Vrouw geeft man orale seks.
Vrouw geeft man orale seks.

Bij orale seks is er een klein risico dat u uw partner met een soa besmet of dat u een soa van hem/haar krijgt:

 • Doe niet aan orale seks als u blaasjeszweren of wondjes in of rond uw mond heeft. 
 • Neem geen witverliesbloed of sperma in uw mond en slik het niet in.
 • Leg een beflapje over de geslachtsdelen om uzelf nog beter te beschermen. In plaats van een beflapje te gebruiken, kunt u ook een condoom openknippen. 

Anale seks

Anale seks (anale geslachtsgemeenschap) is seks met penetratie van iemands aars met een stijve penis. Een man of vrouw kan de aars ook met een vinger binnendringen of strelen. 

U kunt uw partner met een soa besmetten bij anale seks:

 • Gebruik een condoom. Gebruik een nieuw condoom als u daarna ook vaginale of orale seks heeft.
 • Gebruik voldoende glijmiddel. Gebruik glijmiddel op basis van water of silicone. Gebruik geen olie of crème, want dit kan het condoom beschadigen. 
2 mannen hebben anale seks.

Masturbatie

Masturbatie betekent uzelf seksueel plezier geven door uw eigen lichaam, vooral de vagina, clitoris, penis, tepels of aars, te stimuleren met de hand of een seksspeeltje. Partners kunnen ook elkaar masturberen.  

Praten met uw partner

U kunt op verschillende manieren vrijen. Niet iedereen wil op dezelfde manier vrijen. Praat met uw partner en probeer elkaar op seksueel vlak te vinden.

Koppel praat in bed.

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood: