Sore

Bulge on the skin. A sore has a soft core with yellowish liquid (pus) inside. It is caused by an infection.

Zweer

Verdikking op de huid. Een zweer heeft een zachte kern waar geelachtig vocht (etter) in zit. Een zweer is het gevolg van een infectie.