Anticonceptiemiddelen

Barrièremiddelen

Anticonceptie die voorkomt dat de zaadcellen de eicel kunnen bereiken. Barrièremiddelen vormen een fysieke barrière: 

Condoom
Condoom
Vrouwencondoom
Vrouwencondoom
Pessarium
Pessarium

Middelen met hormonen

De hormonen voorkomen dat zaadcellen een eicel kunnen bevruchten:

  • ze voorkomen de eisprong.
  • ze maken het moelijker voor de zaadcellen om in de baarmoeder te geraken en de eicel te bereiken. 

De hormonen zorgen er ook voor dat een eicel niet kan innestelen:

Vaginale ring
Vaginale ring
Anticonceptiepleister
Anticonceptiepleister
Hormonaal spiraal
Hormonaal spiraal
Hormonaal implantaat
Hormonaal implantaat
Prikpil
Prikpil

Middelen door de dokter in de baarmoeder ingebracht

Anticonceptie die de dokter inbrengt in de baarmoeder

Hormonaal spiraal
Hormonaal spiraal
Koperspiraal
Koperspiraal

Natuurlijke gezinsplanning

Bij natuurlijke gezinsplanning worden geen anticonceptiemiddelen gebruikt. Er zijn verschillende natuurlijke methoden:

Deze methoden zijn moeilijk om correct toe te passen en zijn daarom weinig betrouwbaar. Ongeveer 1 op 4 vrouwen wordt zwanger terwijl ze natuurlijke gezinsplanning gebruikt.

Permanente anticonceptie

Sterilisatie is permanente anticonceptie. Een dokter voert een kleine operatie uit op de man of de vrouw. Sterilisatie voorkomt dat zaadcellen de eicel kunnen bereiken. 

Abortus is geen anticonceptiemiddel. Een abortus wordt uitgevoerd bij een vrouw die al zwanger is en er voor kiest om de zwangerschap af te breken.

Samen verantwoordelijk

Beide partners zijn verantwoordelijk voor anticonceptie. Praat erover met uw partner

Koppel ligt in bed en praat over anticonceptie.

Methods of contraception

Barrier methods

Barrier methods of contraception prevent sperm cells from reaching the egg cell. They form a physical barrier:

Condom
Condom
Female condom
Female condom
Diaphragm
Diaphragm

Methods with hormones

The hormones prevent sperm cells from fertilizing an egg cell:

  • they prevent ovulation.
  • they make it more difficult for sperm cells to enter the uterus and reach the egg cell.

The hormones also make sure that an egg cell cannot be implanted:

Contraceptive pill
Contraceptive pill
Vaginal ring
Vaginal ring
Contraceptive patch
Contraceptive patch
Hormonal IUD
Hormonal IUD
Contraceptive implant
Contraceptive implant
Contraceptive injection
Contraceptive injection

Methods inserted in the uterus by a doctor

A doctor puts these methods of contraception inside the woman’s uterus:

Hormonal IUD
Hormonal IUD
Copper IUD
Copper IUD

Natural family planning

Natural family planning means that no methods of contraception are used. There are various methods of natural family planning:

These methods are difficult to use correctly. This means that they are less reliable. Around 1 in 4 women get pregnant when using natural family planning.

Permanent contraception

Sterilization is permanent contraception. A doctor performs a small operation on the man or the woman. Sterilization prevents sperm cells from reaching the egg cell.

Abortion is not a method of contraception. You have an abortion when you are already pregnant.

Responsible together

Both partners share the responsibility for contraception. Talk with your partner about it.

Couple lying in bed and talking about contraception.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
De Kraamtuin
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
02 229 25 58, 0478 88 11 86