How to use a condom

Put on a condom before penetration. Do it in the following way:

 • Check that the expiry date has not yet passed. Only use condoms with the CE quality label on the wrapping.
 • Tear the pouch open at the incision. Do not use scissors, a knife or your teeth and be careful with long fingernails. You may damage the condom.
 • Pull pack the foreskin if the penis is not circumcised. Squeeze the tip of the condom to leave room for the semen and put the condom on top of the penis. The penis should be hard (erection).
 • Make sure the rolled-up rim of the condom is on the outside. Roll down the condom over the entire penis so it does not slip off during sex.
 • After ejaculation, take the condom off the penis. Do this while the penis is still hard and hold the condom by the rim.
 • Make sure no semen leaks out of the condom.
 • Tie the condom in a knot. This prevents semen from spilling out. Throw the used condom in a bin.
Check that the expiry date has not yet passed. Only use condoms with the CE quality label on the wrapping.
Check that the expiry date has not yet passed. Only use condoms with the CE quality label on the wrapping.
Tear the pouch open at the incision.
Tear the pouch open at the incision.
Squeeze the tip of the condom to leave room for the semen and put the condom on top of the penis.
Squeeze the tip of the condom to leave room for the semen and put the condom on top of the penis.
Make sure the rolled-up rim of the condom is on the outside. Roll down the condom over the entire penis so it does not slip off during sex.
Make sure the rolled-up rim of the condom is on the outside. Roll down the condom over the entire penis so it does not slip off during sex.
The condom is ready for use.
The condom is ready for use.
After ejaculation, take the condom off the penis. Do this while the penis is still hard and hold the condom by the rim.
After ejaculation, take the condom off the penis. Do this while the penis is still hard and hold the condom by the rim.
Make sure no semen leaks out of the condom.
Make sure no semen leaks out of the condom.
Tie the condom in a knot. This prevents semen from spilling out. Throw the used condom in a bin.
Tie the condom in a knot. This prevents semen from spilling out. Throw the used condom in a bin.

Only use the condom once.

Condoms are available in different sizes, depending on the thickness of the penis. The condom should not be too tight or too loose.

Do not use 2 condoms at the same time. The condoms may tear.

Only use water-based lubricants on the condom. Make sure you use a lubricant when having anal sex.

Storing a condom

You should store a condom in a cool place.

Do not put a condom in your wallet. This can damage the condom. Put the condom in your handbag, for example, or in the pocket of your coat or shirt.

Do not put a condom in your wallet. Put the condom in your handbag, for example, or in the pocket of your coat or shirt.

Buying condoms

You can buy condoms at a pharmacy or supermarket. Sometimes you can also find them in other shops, bars and nightclubs or vending machines.

A condom costs about 0.20 €. Special condoms, for example with a special flavour or ribs, can cost up to € 1 apiece. Some organisations offer condoms for free. Ask one of the health professionals below.

What does it cost?

Hoe een condoom gebruiken

Breng een condoom aan voor penetratie. Doe het als volgt:

 • Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking.
 • Scheur de verpakking open aan de inkeping. Gebruik geen schaar, mes of uw tanden en wees voorzichtig met lange nagels. U zou het condoom kunnen beschadigen.
 • Trek de voorhuid terug als de penis niet besneden is. Knijp het topje van het condoom dicht om plaats te laten voor het sperma en plaats het condoom op de top van de penis. De penis moet stijf zijn (erectie).
 • Zorg dat de opgerolde rand van het condoom aan de buitenkant zit. Rol het condoom af over de volledige lengte van de penis om te voorkomen dat het afglijdt tijdens het vrijen. 
 • Trek na de zaadlozing terug. Doe dit als de penis nog stijf is en houd het condoom vast bij de rand. 
 • Voorkom dat er sperma uit het condoom lekt.  
 • Maak een knoopje in het condoom. Zo kan er geen sperma lekken. Gooi de gebruikte condoom in de vuilnisbak. 
Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking.
Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Knijp het topje van het condoom dicht om plaats te laten voor het sperma en plaats het condoom op de top van de penis.
Knijp het topje van het condoom dicht om plaats te laten voor het sperma en plaats het condoom op de top van de penis.
Zorg dat de opgerolde rand van het condoom aan de buitenkant zit. Rol het condoom af over de volledige lengte van de penis om te voorkomen dat het afglijdt tijdens het vrijen.
Zorg dat de opgerolde rand van het condoom aan de buitenkant zit. Rol het condoom af over de volledige lengte van de penis om te voorkomen dat het afglijdt tijdens het vrijen.
Het condoom is klaar voor gebruik.
Het condoom is klaar voor gebruik.
Trek na de zaadlozing terug. Doe dit als de penis nog stijf is en houd het condoom vast bij de rand.
Trek na de zaadlozing terug. Doe dit als de penis nog stijf is en houd het condoom vast bij de rand.
Voorkom dat er sperma uit het condoom lekt.
Voorkom dat er sperma uit het condoom lekt.
Maak een knoopje in het condoom. Zo kan er geen sperma lekken. Gooi de gebruikte condoom in de vuilnisbak.
Maak een knoopje in het condoom. Zo kan er geen sperma lekken. Gooi de gebruikte condoom in de vuilnisbak.

Gebruik het condoom maar één keer. 

Er bestaan condooms in allerlei maten, afhankelijk van de dikte van de penis. Zorg dat het condoom niet te strak of te los zit. 

Gebruik nooit 2 condooms tegelijk. De condooms zouden kunnen scheuren. 

Breng alleen glijmiddel op waterbasis aan op een condoom. Gebruik zeker glijmiddel bij anale seks.

Een condoom bewaren

Een condoom bewaart u het best op een koele plaats.

Steek een condoom niet in uw portefeuille. Dit kan het condoom beschadigen. Steek het condoom bijvoorbeeld in uw handtas of in de zak van uw jas of hemd.

Steek een condoom niet in uw portefeuille. Steek het condoom bijvoorbeeld in uw handtas of in de zak van uw jas of hemd.

Condooms kopen

U kunt condooms kopen in de apotheek en de supermarkt. Ze zijn soms ook te krijgen in andere winkels, cafés en nachtclubs en aan automaten.

Een condoom kost ongeveer € 0.20. Specialere condooms, bijvoorbeeld met een speciale smaak of ribbels, kunnen tot € 1 per stuk kosten. Sommige organisaties bieden gratis condooms aan. Vraag het aan een van de zorgverleners onderaan deze pagina.

Wat kost het?

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
Pharmacy
Shop where you can buy medicines. You can also receive advice here about medicines. Find a pharmacy in your neighbourhood:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood:
Dokters van de wereld - Antwerpen
Free medical care - Free counselling and HIV testing (no appointment needed), every day between 1 p.m. and 3 p.m.
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Free medical care
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Free medical care
Helpcenter ITG
Help with HIV and sexual health issues. Free and anonymous STI and HIV testing.
03 216 02 88
Sociaal steunpunt gezondheid Antwerpen-Noord (OCMW)
Provides answers to questions about diseases, hygiene and balanced diet and helps with material, social and psychological problems. Most services are for free.
03 270 33 45
Sociaal steunpunt gezondheid Kiel (OCMW)
Provides answers to questions about diseases, hygiene and balanced diet and helps with material, social and psychological problems. Most services are for free.
03 259 50 70