Circumcision

Circumcision is a small operation to entirely or partly remove the foreskin from the penis.

After circumcision, the skin of the glans becomes a bit thicker. Sometimes the glans becomes a bit darker in colour.

Man standing. The focus is on the visible sexual organs.
Man standing. The focus is on the visible sexual organs.
Man holding his foreskin between his fingers.
Man holding his foreskin between his fingers.
Penis with foreskin: not circumcised
Penis with foreskin: not circumcised
Penis without foreskin: circumcised
Penis without foreskin: circumcised

Reasons for circumcision

Circumcision can be done for several reasons:

Some women are also cut. Because this is harmful to women, it is called female genital mutilation.

Risk

Circumcision is a medical procedure. There is a risk of medical problems. For example: bleeding, infections and narrowing of the urethra. Medical organisations in Belgium understand that some parents want to have their son circumcised for religious reasons. They recommend considering the risks to health.

Besnijdenis

Besnijdenis is een kleine operatie waarbij de voorhuid van de penis geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. 

Na de besnijdenis wordt de huid van de eikel een beetje dikker. Soms wordt de eikel ook wat donkerder. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Man houdt de voorhuid vast tussen zijn vingers.
Man houdt de voorhuid vast tussen zijn vingers.
Penis met voorhuid: niet besneden
Penis met voorhuid: niet besneden
Penis zonder voorhuid: besneden
Penis zonder voorhuid: besneden

Redenen voor besnijdenis

Besnijdenis gebeurt om verschillende redenen:

  • De voorhuid is te strak en kan niet naar achteren worden getrokken. Plassen, een erectie of geslachtsgemeenschap hebben zijn dan vaak te pijnlijk;
  • om religieuze redenen;
  • voor hygiëne;
  • in sommige Afrikaanse landen wordt besnijdenis gebruikt als bescherming tegen hiv. In Europa wordt besnijdenis als bescherming tegen hiv niet aangeraden.

Sommige vrouwen zijn ook besneden. Omdat dit schadelijk is voor vrouwen, wordt besnijdenis bij vrouwen vrouwelijke genitale verminking genoemd. 

Risico

Een besnijdenis is een medische ingreep. Er is een risico op medische problemen. Bijvoorbeeld: bloedingen, infecties en vernauwing van de urinebuis. Medische organisaties in België begrijpen dat sommige ouders hun zoon willen laten besnijden om religieuze redenen. Zij raden aan de risico's voor de gezondheid te overwegen. 

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood: