Hoe zwanger worden

Menstruatie: de start van de cyclus

U kunt elke maand op bepaalde dagen van uw cyclus zwanger worden. Uw cyclus begint op de eerst dag dat u bloed uit uw vagina verliest. Dit bloeden heet menstruatie.

Uw cyclus duurt ongeveer 28 dagen.

 • Sommige vrouwen hebben een korte cyclus, andere een langere. 
 • Een cyclus duurt 25 tot 35 dagen. 
 • Sommige vrouwen hebben een onregelmatige cyclus. Zij hebben de ene keer een korte cyclus, de andere keer een langere.
 • Bij sommige vrouwen verandert de duur van de cyclus in de loop van hun leven. Tijdens de puberteit is de cyclus meestal onregelmatiger. 
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Menstruatie: begin van de cyclus
Menstruatie: begin van de cyclus

Eisprong

Ongeveer 14 dagen voor de start van uw volgende cyclus, vindt de eisprong plaats. De eicel verlaat dan de eierstok

Na de eisprong wordt de eicel via de eileider naar de baarmoeder getransporteerd. Ongeveer 4 tot 5 dagen na de eisprong komt de eicel in de baarmoeder aan. De baarmoeder maakt zich klaar voor de innesteling van de eicel. 

Eisprong: een rijpe eicel verlaat de eierstok
Eisprong: een rijpe eicel verlaat de eierstok
Transport van de rijpe eicel gaat via de eileider naar de baarmoeder.
Transport van de rijpe eicel gaat via de eileider naar de baarmoeder.

Bevruchting van een eicel

U kunt zwanger worden als een zaadcel de eicel bevrucht. Dit gebeurt meestal via geslachtsgemeenschap met een man. Als een man een zaadlozing heeft, komen er zaadcellen vrij in uw vagina. U wordt zwanger als: 

 • Een zaadcel de eicel binnendringt en bevrucht, en
 • de bevruchte eicel zich kan innestelen in het slijmvlies van de baarmoeder en daar begint te groeien.

Voor de zaadlozing kan een man al een beetje vocht verliezen dat soms zaadcellen bevat (voorvocht). De penis terugtrekken voordat de man een zaadlozing krijgt, is daarom een minder betrouwbare anticonceptiemethode.

Als u zwanger bent, heeft u geen menstruatie. Maar sommige vrouwen kunnen een beetje bloed verliezen in de eerste maanden van de zwangerschap.

U kunt ongeveer 6 dagen per maand zwanger worden. De eicel blijft 1 dag in leven, een zaadcel tot 5 dagen. Ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong bent u vruchtbaar. De daaropvolgende dagen bent u onvruchtbaar, tot aan de dagen voor uw volgende eisprong. 

Een man ejaculeert in de vagina van de vrouw. De zaadcellen zwemmen naar de rijpe eicel.
Een man ejaculeert in de vagina van de vrouw. De zaadcellen zwemmen naar de rijpe eicel.
Bevruchting: een zaadcel dringt de eicel binnen en bevrucht ze.
Bevruchting: een zaadcel dringt de eicel binnen en bevrucht ze.
Innesteling van de eicel in het slijmvlies van de baarmoeder
Innesteling van de eicel in het slijmvlies van de baarmoeder

Menstruatie: niet zwanger

Als de eicel niet bevrucht is, stoot de baarmoeder het eitje en het slijmvlies uit. U menstrueert; u verliest bloed uit uw vagina. De menstruatie duurt 3 tot 7 dagen. Op dat moment start een nieuwe cyclus.

Menstruatie: de eicel is niet bevrucht. Een nieuwe cyclus begint.

Anticonceptie

Gebruik anticonceptie als u nu geen kinderwens heeft. 

How to get pregnant

Menstrual period: start of the cycle

You can get pregnant each month on particular days of your cycle. Your cycle starts on the first day you lose blood from your vagina. This is called the menstrual period.

Your cycle lasts about 28 days.

 • Some women have a shorter cycle and others a longer one.
 • The cycle lasts between 25 and 35 days.
 • Some women have an irregular cycle. Every month, their cycle differs in length.
 • The length of a woman’s cycle can change during her lifetime. During puberty, the cycle is often more irregular.
Woman standing. The focus is on the internal sexual organs.
Woman standing. The focus is on the internal sexual organs.
Menstrual period: start of the cycle
Menstrual period: start of the cycle

Ovulation

About 14 days before the start of your next cycle, ovulation takes place. This is when the egg cell leaves the ovary.

After ovulation, the egg cell is transported through the fallopian tube to the uterus. About 4 to 5 days after ovulation, the egg cell arrives in the uterus. The uterus gets ready for implantation of the egg cell.

Ovulation: a ripe egg cell leaves the ovary
Ovulation: a ripe egg cell leaves the ovary
The ripe egg cell is transported through the fallopian tube to the uterus.
The ripe egg cell is transported through the fallopian tube to the uterus.

Fertilization of an egg cell

You can get pregnant if a sperm cell fertilizes the egg cell. This mostly happens through sexual intercourse with a man. When a man ejaculates, sperm cells enter your vagina. You get pregnant if:

 • One sperm cell enters the egg cell and fertilizes it, and;
 • the fertilized egg cell is able to implant in the mucous membrane of the uterus and start to grow there.

Before he ejaculates, a man may already lose a bit of fluid that might contain sperm cells (pre-ejaculate). Withdrawing the penis before the man ejaculates is a less reliable method of contraception.

If you are pregnant, you do not have menstrual periods. However, some women may lose some blood in the first months of pregnancy.

You can get pregnant around 6 days each month. The egg cell lives for 1 day and a sperm cell lives for 5 days. You are fertile for about 5 days before ovulation and 1 day after ovulation. In the following days, up to the days before your next ovulation, you are not fertile.

A man ejaculates inside the woman’s vagina. The sperm cells swim towards the ripe egg cell.
A man ejaculates inside the woman’s vagina. The sperm cells swim towards the ripe egg cell.
Fertilization: one sperm cell enters the egg cell and fertilizes it.
Fertilization: one sperm cell enters the egg cell and fertilizes it.
Implantation of the fertilized egg cell in the mucous membrane of the uterus
Implantation of the fertilized egg cell in the mucous membrane of the uterus

Menstrual period: not pregnant

If the egg is not fertilized, the uterus will expel the egg and the mucous membrane. You have your menstrual period: blood leaves your body through your vagina. The menstrual period lasts 3 to 7 days. A new cycle starts at that moment.

Menstrual period: the egg is not fertilized. A new cycle starts.

Contraception

If you do not have a desire to have children at the moment, use contraception.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
De Kraamtuin
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraamzorg, borstvoeding en ouderschap.
02 229 25 58, 0478 88 11 86