Natuurlijke gezinsplanning

Bij natuurlijke gezinsplanning worden geen anticonceptiemiddelen gebruikt.

Er zijn verschillende natuurlijke methoden:

Kalendermethode: het is moeilijk te berekenen wanneer een vrouw vruchtbaar is en geen geslachtsgemeenschap mag hebben.

Terugtrekken

De penis terugtrekken voordat de man een zaadlozing krijgt:

 • Voor de zaadlozing kan een man al een beetje vocht verliezen dat soms zaadcellen bevat (voorvocht). 
 • Het is moeilijk om precies te weten wanneer de man een zaadlozing krijgt. Een orgasme is vaak heel overweldigend of snel en onverwacht. Het is dan heel moeilijk om terug te trekken voor het eerste sperma komt. 
 • Als de man vlakbij de vagina klaarkomt, kunnen zaadcellen soms tot in de vagina geraken. De vrouw kan dus toch zwanger worden.
Terugtrekken: de man trekt de penis terug uit de vagina voor hij een zaadlozing heeft.

Borstvoeding geven

De borstvoedingsmethode werkt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • De borstvoedingsmethode werkt alleen in de eerste 6 maanden na de bevalling. Na 6 maanden kunt u het best een anticonceptiemiddel gebruiken, ook als u nog geen menstruatie heeft gehad. Bijvoorbeeld het condoom of de minipil.
 • De vrouw moet uitsluitend borstvoeding aan haar baby geven. De baby krijgt dus alleen moedermelk. Overdag mag er nooit meer dan 4 uur en 's nachts nooit meer dan 6 uur tussen de voedingen zitten. 
 • De vrouw mag niet afkolven. Afkolven is de melk uit de borst duwen met de hand of met een pomp melk zuigen uit de borst.

Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, gebruik dan een anticonceptiemiddel. Zolang u borstvoeding geeft, gebruikt u het best het condoom of de minipil.

Een vrouw geeft haar baby de borst.

Weinig betrouwbaar

De natuurlijke methoden zijn moeilijk om correct toe te passen. U kunt zwanger worden als u deze methoden niet correct toepast. Ongeveer 1 op 4 vrouwen wordt zwanger terwijl ze natuurlijke gezinsplanning gebruikt. 

Als u geen kinderwens heeft, kunt u het best een andere methode overwegen. Vraag een dokter advies.

De borstvoedingsmethode is wel betrouwbaar in de eerste 6 maanden na de bevalling. Dan wordt ongeveer 1 op 50 vrouwen zwanger. Daarna is de methode niet meer betrouwbaar.

Weinig betrouwbaar

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Natuurlijke gezinsplanning beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Natural family planning

Natural family planning means that no methods of contraception are used.

There are various methods of natural family planning:

Rhythm method: it is difficult to calculate when a woman is fertile and cannot have sexual intercourse

Withdrawal method

Withdrawing the penis before the man ejaculates:

 • Before he ejaculates, a man may already lose a bit of fluid that might contain sperm cells.
 • It is difficult to know exactly when the man ejaculates. An orgasm is often very overwhelming or fast and unexpected. Then it is very difficult to withdraw the penis before the first semen comes out.
 • If the man ejaculates near to the vagina, sperm cells might reach the vagina. This means the woman could get pregnant.
Withdrawal method: the man removes his penis from the vagina before he ejaculates.

Breast-feeding

The breast-feeding method only works under the following conditions:

 • The method only works during the first 6 months following delivery. After 6 months, it is best to use a method of contraception, even if you have not had a menstrual period. For instance: the condom or the mini-pill.
 • The woman must only breast-feed her baby. This means the baby only gets breast-milk. There should never be more than 4 hours between feedings during the day and 6 hours between feedings during the night.
 • The woman should not express milk. Expressing milk is squeezing the breast with a hand or using a pump to suck milk from the breast.

If you do not meet these conditions, use a method of contraception. While breast-feeding, it is best to use a condom or the mini-pill.

Woman breast-feeding her baby.

Not very reliable

It is difficult to correctly use natural family planning methods. You can get pregnant if you do not use these methods correctly. Around 1 in 4 women get pregnant when using natural family planning.

If you do not have a desire to have children, it is best to consider using another method. Ask a doctor for advice.

The breast-feeding method is reliable during the first 6 months following delivery. Around 1 in 50 women get pregnant with this method. After 6 months, the method is no longer reliable.

Not very reliable

No protection against STIs and HIV

Natural family planning methods do not protect you against STIs or HIV. Only a condom can protect you.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt: