Как да забременеем

Менструация: начало на цикъла

Можете да забременеете всеки месец в определени дни от вашия цикъл. Вашият цикъл започва на първия ден на кръвотечение от влагалището. Това се нарича менструация.

Вашият цикъл продължава около 28 дни.

 • Някои жени имат по-кратък цикъл, други – по-дълъг.
 • Цикълът продължава между 25 и 35 дни.
 • Някои жени имат нередовен цикъл. Всеки месец техният цикъл се различава по продължителност.
 • Продължителността на цикъла на жената може да се промени през живота й. През пубертета цикълът е по-често нередовен.
Жена в изправено положение. Фокусът е върху вътрешните полови органи.
Жена в изправено положение. Фокусът е върху вътрешните полови органи.
Менструация: начало на цикъла
Менструация: начало на цикъла

Овулация

Приблизително 14 дни преди началото на следващия ви цикъл настъпва овулацията. Това става, когато яйцеклетката се отделя от яйчника.

След овулацията яйцеклетката преминава през яйцепровода в матката. Около 4–5 дни след овулацията яйцеклетката прониква в матката. Матката се подготвя за имплантация на яйцеклетката.

Овулация: узряла яйцеклетка се отделя от яйчника
Овулация: узряла яйцеклетка се отделя от яйчника
Узрялата яйцеклетка преминава през яйцепровода в матката.
Узрялата яйцеклетка преминава през яйцепровода в матката.

Оплождане на яйцеклетка

Вие може да забременеете, ако сперматозоидът оплоди яйцеклетката. Това най-често става при полово сношение с мъж. Когато мъжът еякулира, сперматозоидите навлизат във вашето влагалище. Вие забременявате, ако:

 • Един сперматозоид проникне в яйцеклетката и я оплоди, и;
 • оплодената яйцеклетка може да се имплантира в лигавицата на матката и да започне да нараства там.

Възможно е, преди да еякулира, мъжът да отдели малко течност, която може да съдържа сперматозоиди (предварителна еякулация). Изваждането на пениса преди еякулацията на мъжа е най-ненадеждният метод за контрацепция.

Когато сте бременна, вие нямате менструация. Въпреки това някои жени могат да загубят определено количество кръв през първите месеци от бременността.

Можете да забременеете през около 6 дни всеки месец. Яйцеклетката е жива 1 ден, а сперматозоидите живеят 5 дни. Вие сте плодовита приблизително 5 дни преди овулацията и 1 ден след овулацията. През следващите дни до следващата ви овулация вие не сте плодовита.

Мъж еякулира във влагалището на жената. Сперматозоидът започва да плува към яйцеклетката.
Мъж еякулира във влагалището на жената. Сперматозоидът започва да плува към яйцеклетката.
Оплождане: един сперматозоид прониква в яйцеклетката и я опложда.
Оплождане: един сперматозоид прониква в яйцеклетката и я опложда.
Имплантация на оплодената яйцеклетка в лигавицата на матката
Имплантация на оплодената яйцеклетка в лигавицата на матката

Менструация: без забременяване

Ако яйцеклетката не е оплодена, матката ще изхвърли яйцето и лигавицата. Вие имате менструация: от тялото ви изтича кръв през влагалището. Периодът на менструацията продължава от 3 до 7 дни. В този момент започва нов цикъл.

Менструация: яйцеклетката не е оплодена. Започва нов цикъл.

Контрацепция

Ако в момента не желаете да имате деца, използвайте контрацепция.

Hoe zwanger worden

Menstruatie: de start van de cyclus

U kunt elke maand op bepaalde dagen van uw cyclus zwanger worden. Uw cyclus begint op de eerst dag dat u bloed uit uw vagina verliest. Dit bloeden heet menstruatie.

Uw cyclus duurt ongeveer 28 dagen.

 • Sommige vrouwen hebben een korte cyclus, andere een langere. 
 • Een cyclus duurt 25 tot 35 dagen. 
 • Sommige vrouwen hebben een onregelmatige cyclus. Zij hebben de ene keer een korte cyclus, de andere keer een langere.
 • Bij sommige vrouwen verandert de duur van de cyclus in de loop van hun leven. Tijdens de puberteit is de cyclus meestal onregelmatiger. 
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Menstruatie: begin van de cyclus
Menstruatie: begin van de cyclus

Eisprong

Ongeveer 14 dagen voor de start van uw volgende cyclus, vindt de eisprong plaats. De eicel verlaat dan de eierstok

Na de eisprong wordt de eicel via de eileider naar de baarmoeder getransporteerd. Ongeveer 4 tot 5 dagen na de eisprong komt de eicel in de baarmoeder aan. De baarmoeder maakt zich klaar voor de innesteling van de eicel. 

Eisprong: een rijpe eicel verlaat de eierstok
Eisprong: een rijpe eicel verlaat de eierstok
Transport van de rijpe eicel gaat via de eileider naar de baarmoeder.
Transport van de rijpe eicel gaat via de eileider naar de baarmoeder.

Bevruchting van een eicel

U kunt zwanger worden als een zaadcel de eicel bevrucht. Dit gebeurt meestal via geslachtsgemeenschap met een man. Als een man een zaadlozing heeft, komen er zaadcellen vrij in uw vagina. U wordt zwanger als: 

 • Een zaadcel de eicel binnendringt en bevrucht, en
 • de bevruchte eicel zich kan innestelen in het slijmvlies van de baarmoeder en daar begint te groeien.

Voor de zaadlozing kan een man al een beetje vocht verliezen dat soms zaadcellen bevat (voorvocht). De penis terugtrekken voordat de man een zaadlozing krijgt, is daarom een minder betrouwbare anticonceptiemethode.

Als u zwanger bent, heeft u geen menstruatie. Maar sommige vrouwen kunnen een beetje bloed verliezen in de eerste maanden van de zwangerschap.

U kunt ongeveer 6 dagen per maand zwanger worden. De eicel blijft 1 dag in leven, een zaadcel tot 5 dagen. Ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong bent u vruchtbaar. De daaropvolgende dagen bent u onvruchtbaar, tot aan de dagen voor uw volgende eisprong. 

Een man ejaculeert in de vagina van de vrouw. De zaadcellen zwemmen naar de rijpe eicel.
Een man ejaculeert in de vagina van de vrouw. De zaadcellen zwemmen naar de rijpe eicel.
Bevruchting: een zaadcel dringt de eicel binnen en bevrucht ze.
Bevruchting: een zaadcel dringt de eicel binnen en bevrucht ze.
Innesteling van de eicel in het slijmvlies van de baarmoeder
Innesteling van de eicel in het slijmvlies van de baarmoeder

Menstruatie: niet zwanger

Als de eicel niet bevrucht is, stoot de baarmoeder het eitje en het slijmvlies uit. U menstrueert; u verliest bloed uit uw vagina. De menstruatie duurt 3 tot 7 dagen. Op dat moment start een nieuwe cyclus.

Menstruatie: de eicel is niet bevrucht. Een nieuwe cyclus begint.

Anticonceptie

Gebruik anticonceptie als u nu geen kinderwens heeft. 

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
De Kraamtuin
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
02 229 25 58, 0478 88 11 86