Естествено семейно планиране

Естествено семейно планиране означава, че не се прилагат методи за контрацепция.

Има различни методи за естествено семейно планиране:

Метод на ритъма: трудно е да се изчисли кога една жена е плодовита и не трябва да има полово сношение

Метод с прекъсване на половия акт

Изваждане на пениса, преди мъжът да еякулира:

 • Възможно е, преди да еякулира, мъжът да отдели малко течност, която може да съдържа сперматозоиди.
 • Трудно е да се отгатне кога точно мъжът ще еякулира. Оргазмът често е завладяващ или бърз и неочакван. Тогава е много трудно да се извади пениса, преди да се отдели първата семенна течност.
 • В случай че мъжът еякулира близо до влагалището, сперматозоидите могат да достигнат до влагалището. По този начин жената би могла да забременее.
Метод с прекъсване на половия акт: мъжът изважда пениса си от влагалището, преди да еякулира.

Кърмене

Методът с кърменето действа само при следните условия:

 • Методът действа само през първите 6 месеца след раждането. След 6 месеца е най-добре да се използва метод за контрацепция, дори да не сте имали менструация. Например: презерватив или минихапче.
 • Жената трябва само да кърми своето бебе. Това означава бебето да получава само майчино мляко. Никога не трябва да има повече от 4 часа между храненията през деня и 6 часа между храненията през нощта.
 • Жената не трябва да изцежда млякото. Изцеждане на мляко означава стискане на гърдата с ръка или използване на помпа за изсмукване на млякото от гърдата.

Ако не изпълнявате тези условия, използвайте метод за контрацепция. Докато кърмите, е най-добре да използвате презерватив или минихапче.

Майка кърми бебето си.

Не е много надежден

Да се прилагат правилно методите за естествено семейно планиране, е трудно. Можете да забременеете, ако не прилагате тези методи правилно. Приблизително 1 от всеки 4 жени забременява, когато използва естествено семейно планиране.

Ако не желаете да имате деца, е най-добре да обмислите използването на други методи. Обърнете се към лекар за съвет.

Методът на кърмене е надежден само през първите 6 месеца след раждането. Около 1 на всеки 50 жени забременява при този метод. След 6 месеца методът вече не е надежден.

Не е много надежден

Не е предпазване от БППП и ХИВ

Методите за естествено семейно планиране не ви предпазват от БППП и ХИВ. Единствено презервативът може да ви предпази.

Natuurlijke gezinsplanning

Bij natuurlijke gezinsplanning worden geen anticonceptiemiddelen gebruikt.

Er zijn verschillende natuurlijke methoden:

Kalendermethode: het is moeilijk te berekenen wanneer een vrouw vruchtbaar is en geen geslachtsgemeenschap mag hebben.

Terugtrekken

De penis terugtrekken voordat de man een zaadlozing krijgt:

 • Voor de zaadlozing kan een man al een beetje vocht verliezen dat soms zaadcellen bevat (voorvocht). 
 • Het is moeilijk om precies te weten wanneer de man een zaadlozing krijgt. Een orgasme is vaak heel overweldigend of snel en onverwacht. Het is dan heel moeilijk om terug te trekken voor het eerste sperma komt. 
 • Als de man vlakbij de vagina klaarkomt, kunnen zaadcellen soms tot in de vagina geraken. De vrouw kan dus toch zwanger worden.
Terugtrekken: de man trekt de penis terug uit de vagina voor hij een zaadlozing heeft.

Borstvoeding geven

De borstvoedingsmethode werkt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • De borstvoedingsmethode werkt alleen in de eerste 6 maanden na de bevalling. Na 6 maanden kunt u het best een anticonceptiemiddel gebruiken, ook als u nog geen menstruatie heeft gehad. Bijvoorbeeld het condoom of de minipil.
 • De vrouw moet uitsluitend borstvoeding aan haar baby geven. De baby krijgt dus alleen moedermelk. Overdag mag er nooit meer dan 4 uur en 's nachts nooit meer dan 6 uur tussen de voedingen zitten. 
 • De vrouw mag niet afkolven. Afkolven is de melk uit de borst duwen met de hand of met een pomp melk zuigen uit de borst.

Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, gebruik dan een anticonceptiemiddel. Zolang u borstvoeding geeft, gebruikt u het best het condoom of de minipil.

Een vrouw geeft haar baby de borst.

Weinig betrouwbaar

De natuurlijke methoden zijn moeilijk om correct toe te passen. U kunt zwanger worden als u deze methoden niet correct toepast. Ongeveer 1 op 4 vrouwen wordt zwanger terwijl ze natuurlijke gezinsplanning gebruikt. 

Als u geen kinderwens heeft, kunt u het best een andere methode overwegen. Vraag een dokter advies.

De borstvoedingsmethode is wel betrouwbaar in de eerste 6 maanden na de bevalling. Dan wordt ongeveer 1 op 50 vrouwen zwanger. Daarna is de methode niet meer betrouwbaar.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Natuurlijke gezinsplanning beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: