نحوه باردار شدن

عادت ماهانه: آغاز یک سیکل

شما می توانیدهر ماه در روزهایی خاص ازسیکلتان باردار شوید. سیکل شما از اولین روز خروج خون از واژن تان شروع می شود. به این عادت ماهانه گفته می شود.

سیکل شما حدود 28 روز است.

 • برای برخی زنان این سیکل کوتاه تر و برای برخی دیگر بلندتر است.
 • سیکل بین 25 و 35 روز طول می کشد.
 • برخی زنان سیکل نامنظم دارند. هر ماه، طول سیکلشان با ماه های دیگر فرق می کند.
 • طول سیکل یک زن ممکن است در طول دوران زندگیش تغییر کند. هنگامبلوغ، سیکل اغلب نامنظم تراست.
زنی ایستاده. تأکید بر اندام هایِ تناسلیِِ داخلی زن است.
زنی ایستاده. تأکید بر اندام هایِ تناسلیِِ داخلی زن است.
عادت ماهانه: شروع سیکل
عادت ماهانه: شروع سیکل

تخمک گذاری

حدود 14 روز قبل از شروع سیکل بعدی شما، تخمک گذاری انجام می شود. وقتی که تخمک از تخمدان خارج می شود.

پس از تخمک گذاری، تخمک از طریق لوله فالوپ به رحم منتقل می شود. حدود 4 تا 5 روز پس از تخمک گذاری ، تخمک به رحم می رسد. رحم آماده لانه گزینی تخمک می شود.

تخمک گذاری: تخمک رسیده تخمدان را ترک میکند.
تخمک گذاری: تخمک رسیده تخمدان را ترک میکند.
تخمک رسیده از طریق لوله فالوپ به رحم منتقل می شود.
تخمک رسیده از طریق لوله فالوپ به رحم منتقل می شود.

لقاح یک تخمک

در صورتی که سلول اسپرم، تخمک را بارور کند، شما باردار می شوید. این اغلب در صورت آمیزش جنسی با یک مرد اتفاق می افتد. زمانی که مرد به انزال می رسد، اسپرم ها وارد واژن شما می شوند. شمامی توانید باردار شوید اگر:

 • یک اسپرم وارد تخمک شود و آن را بارور کند، و؛
 • تخمک بارور شده بتواند لانه گزینی موفقی در غشای مخاطی رحمداشته باشد و آنجا شروع به رشد کند.

قبل از انزالنیز ممکن است که مقداری از مایع منی (پیشاب) از بدن مرد خارج شود، این پیشاب ممکن است که حاوی اسپرم باشد. به همین دلیل است که بیرون کشیدن آلت تناسلی مرد قبل از انزال، یکی از راههای نامطمئن تر برای جلوگیری از بارداری محسوب می شود.

اگر شما باردار باشید، عادت ماهانه نخواهید داشت. با این وجود، برخی زنان در اولین ماه های بارداری ممکن است که قدری خونریزی داشته باشند.

شما می توانید در 6 روز اول هر ماه باردار شوید. عمر تخمک 1 روز و عمر اسپرم 5 روز است. حدود 5 روز قبل از تخمک گذاری و روز بعد از تخمک گذاری، شما بارور هستید. در روزهای بعدی، تا چند روز قبل از تخمک گذاریِ بعدی، شما بارور نخواهید بود.

مرد در حال انزال در واژن زنی. سلول های اسپرم به سمت تخمکِ رسیده شنا می کنند.
مرد در حال انزال در واژن زنی. سلول های اسپرم به سمت تخمکِ رسیده شنا می کنند.
لقاح: یک سلول اسپرم وارد تخمک می شود و آن را بارور می کند.
لقاح: یک سلول اسپرم وارد تخمک می شود و آن را بارور می کند.
لانه گزینی تخمک لقاح یافته در غشای مخاطی رحم
لانه گزینی تخمک لقاح یافته در غشای مخاطی رحم

عادت ماهانه: باردار نبودن

اگر تخمک لقاح نیابد، رحم ، تخمک و غشای مخاطی را دفع می کند. عادت ماهانه شما با خروج خون از واژن آغاز می شود. عادت ماهانه از 3 تا 7 روز طول می کشد. در این زمان، سیکلی جدید شروع می شود.

عادت ماهانه: تخمک بارور نشده است. سیکلی جدید شروع می شود.

جلوگیری

اگر در حال حاضر قصد بچه دار شدن ندارید، می توانید از روش هایِ جلوگیری استفاده کنید.

Hoe zwanger worden

Menstruatie: de start van de cyclus

U kunt elke maand op bepaalde dagen van uw cyclus zwanger worden. Uw cyclus begint op de eerst dag dat u bloed uit uw vagina verliest. Dit bloeden heet menstruatie.

Uw cyclus duurt ongeveer 28 dagen.

 • Sommige vrouwen hebben een korte cyclus, andere een langere. 
 • Een cyclus duurt 25 tot 35 dagen. 
 • Sommige vrouwen hebben een onregelmatige cyclus. Zij hebben de ene keer een korte cyclus, de andere keer een langere.
 • Bij sommige vrouwen verandert de duur van de cyclus in de loop van hun leven. Tijdens de puberteit is de cyclus meestal onregelmatiger. 
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Menstruatie: begin van de cyclus
Menstruatie: begin van de cyclus

Eisprong

Ongeveer 14 dagen voor de start van uw volgende cyclus, vindt de eisprong plaats. De eicel verlaat dan de eierstok

Na de eisprong wordt de eicel via de eileider naar de baarmoeder getransporteerd. Ongeveer 4 tot 5 dagen na de eisprong komt de eicel in de baarmoeder aan. De baarmoeder maakt zich klaar voor de innesteling van de eicel. 

Eisprong: een rijpe eicel verlaat de eierstok
Eisprong: een rijpe eicel verlaat de eierstok
Transport van de rijpe eicel gaat via de eileider naar de baarmoeder.
Transport van de rijpe eicel gaat via de eileider naar de baarmoeder.

Bevruchting van een eicel

U kunt zwanger worden als een zaadcel de eicel bevrucht. Dit gebeurt meestal via geslachtsgemeenschap met een man. Als een man een zaadlozing heeft, komen er zaadcellen vrij in uw vagina. U wordt zwanger als: 

 • Een zaadcel de eicel binnendringt en bevrucht, en
 • de bevruchte eicel zich kan innestelen in het slijmvlies van de baarmoeder en daar begint te groeien.

Voor de zaadlozing kan een man al een beetje vocht verliezen dat soms zaadcellen bevat (voorvocht). De penis terugtrekken voordat de man een zaadlozing krijgt, is daarom een minder betrouwbare anticonceptiemethode.

Als u zwanger bent, heeft u geen menstruatie. Maar sommige vrouwen kunnen een beetje bloed verliezen in de eerste maanden van de zwangerschap.

U kunt ongeveer 6 dagen per maand zwanger worden. De eicel blijft 1 dag in leven, een zaadcel tot 5 dagen. Ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong bent u vruchtbaar. De daaropvolgende dagen bent u onvruchtbaar, tot aan de dagen voor uw volgende eisprong. 

Een man ejaculeert in de vagina van de vrouw. De zaadcellen zwemmen naar de rijpe eicel.
Een man ejaculeert in de vagina van de vrouw. De zaadcellen zwemmen naar de rijpe eicel.
Bevruchting: een zaadcel dringt de eicel binnen en bevrucht ze.
Bevruchting: een zaadcel dringt de eicel binnen en bevrucht ze.
Innesteling van de eicel in het slijmvlies van de baarmoeder
Innesteling van de eicel in het slijmvlies van de baarmoeder

Menstruatie: niet zwanger

Als de eicel niet bevrucht is, stoot de baarmoeder het eitje en het slijmvlies uit. U menstrueert; u verliest bloed uit uw vagina. De menstruatie duurt 3 tot 7 dagen. Op dat moment start een nieuwe cyclus.

Menstruatie: de eicel is niet bevrucht. Een nieuwe cyclus begint.

Anticonceptie

Gebruik anticonceptie als u nu geen kinderwens heeft. 

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
De Kraamtuin
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 40 77 20 016
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 0 11 238 03
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
09 265 09 44
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن:86 11 88 0478 ، 58 25 229 02