عادت ماهانه

تخمک های زن در تخمدان های او نگه داری می شوند. هر ماه یک تخمک بالغ از یکی از تخمدان ها خارج می شود. این مرحله را تخمک گذاری می نامند.

لوله فالوپ، تخمک را بهرحممنتقل می کند. رحم زن برای بارداری آماده می شود: غشای مخاطیِ درون رحم برای دریافت تخمکِ لقاح یافته منبسط می شود. غشا مثل لانه ای برای تخمک (لانه گزینی) عمل می کند.

اگر تخمک لقاح نیابد، زن باردار نمی شود. غشای مخاطی و خون از رحم خارج می شوند. آنها از طریق واژن از بدن دفع می شوند. به این ساز و کار عادت ماهانه گفته می شود.

عادت ماهانه 3 تا 7 روز ادامه پیدا می کند. طول مدت عادت ماهانه در زنان متفاوت است.

در ابتدای عادت ماهانه، غشای مخاطی دوباره رشد می کند و سیکل جدیدی آغاز می شود.

زنان می توانند در این دوره برای جذب خونِ عادت ماهانه ازتامپون یا نوار بهداشتی استفاده کنند. آنها همچنین می توانند خون را با استفاده ازفنجان قاعدگیجمع کنند.

زنی ایستاده. تأکید بر اندام هایِ تناسلیِِ داخلی زن است.
زنی ایستاده. تأکید بر اندام هایِ تناسلیِِ داخلی زن است.
1. تخمک های زن در تخمدان های او نگه داری می شوند.
1. تخمک های زن در تخمدان های او نگه داری می شوند.
2. تخمک گذاری: یک تخمک بالغ در حال خروج از تخمدان.
2. تخمک گذاری: یک تخمک بالغ در حال خروج از تخمدان.
3. لوله رحم، تخمک را به رحم منتقل می کند. غشای مخاطی درون رحم ضخیم می شود.
3. لوله رحم، تخمک را به رحم منتقل می کند. غشای مخاطی درون رحم ضخیم می شود.
4. عادت ماهانه: غشای مخاطی و خون در حال خروج از واژن.
4. عادت ماهانه: غشای مخاطی و خون در حال خروج از واژن.

اولین عادت ماهانه

زن در دوران بلوغ، معمولاَ بین 11 تا 15 سالگی ،بارور می شود. او از آن زمان به بعد می تواند بچه دار شود. یک دختر می تواند از اولین تخمک گذاریش، بارور، و قبل از اولین عادت ماهانه اش باردار شود. اگر تخمک لقاح نیابد، عادت ماهانه او برای اولین بار آغاز می شود. وی حتی ممکن است که هنگام اولین تجربه سکسش باردار شود.

یائسگی: پایان عادات ماهانه

عادت ماهانه میان 45 تا 55 سالگی در زنان متوقف می شود. سن دقیق توقف عادت ماهانه در زنان متفاوت است. این مرحله رایائسگی می نامند. پس از یائسگی زن دیگر باردار نمی شود.

در ابتدای یائسگی، عادت ماهانه بی قاعده می شود. و کمی بعد کلاً متوقف می شود. یائسگی ممکن است از چند ماه تا چند سال طول بکشد.

یائسگی موجب تغییراتی در ترشح هورمون های زنانه می شود. برخی زنان ممکن است که در این دوران دچار ناراحتی هایی شوند. برای مثال: گرگرفتگی، تغییر در خلق و خو، بی خوابی، بی تمرکزی، سردرد و خستگی مفرط.

جلوگیری

برخی روش های جلوگیری، مانع از انبساط غشای مخاطی درون رحم شده، یا از به عمل آمدنِ تخمک (تخمک گذاری) جلوگیری می کنند. در این صورت، خونریزیِ زن بسیار کم، یا قطع می شود.

آمیزش جنسی

برخی زنان می خواهند که طی عادت ماهانه آمیزش جنسی داشته باشند و برخی دیگر تمایلی به این کار ندارند. اگر زن تمایل داشته باشد، می تواند در دوران قاعدگی، آمیزش جنسی داشته باشد. این کار از لحاظ بهداشتی مشکلی ندارد.

اگر زن درروزهای باروری باشد و سکس محافظت نشده انجام دهد، ممکن است که باردار شود. اگر در حال حاضر قصد بچه دار شدن ندارید، می توانید از روش هایِ جلوگیری استفاده کنید.

Menstruatie

De eicellen van de vrouw worden bewaard in de eierstokken. Elke maand verlaat een rijpe eicel een van de eierstokken. Dit is de eisprong

De eileider transporteert de eicel naar de baarmoeder. De baarmoeder van de vrouw bereidt zich voor op een zwangerschap: het slijmvlies in de baarmoeder groeit om een bevruchte eicel te ontvangen. Het slijmvlies dient als een nest voor de eicel (innesteling). 

Als de eicel niet bevrucht is, is de vrouw niet zwanger. Het slijmvlies en bloed komen uit de baarmoeder. Ze verlaten het lichaam langs de vagina. Dit heet menstruatie. 

De menstruatie duurt ongeveer 3 tot 7 dagen. De duur is bij elke vrouw anders. 

Bij het begin van de menstruatie begint het slijmvlies opnieuw te groeien en start een nieuwe cyclus. 

Een vrouw kan tampons of maandverband gebruiken om het bloed van haar menstruatie te absorberen. Ze kan het bloed ook opvangen met een menstruatiecup.

Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
1. De eicellen worden bewaard in de eierstokken.
1. De eicellen worden bewaard in de eierstokken.
2. Eisprong: een rijpe eicel verlaat de eierstok.
2. Eisprong: een rijpe eicel verlaat de eierstok.
3. De eileider transporteert de eicel naar de baarmoeder. Het slijmvlies in de baarmoeder wordt dikker.
3. De eileider transporteert de eicel naar de baarmoeder. Het slijmvlies in de baarmoeder wordt dikker.
4. Menstruatie: slijmvlies en bloed komen uit de vagina.
4. Menstruatie: slijmvlies en bloed komen uit de vagina.

Eerste menstruatie

Een vrouw wordt vruchtbaar tijdens de puberteit, meestal tussen de leeftijd van 11 en 15 jaar. Vanaf dan kan ze kinderen krijgen. Een meisje is vruchtbaar vanaf de eerste eisprong en kan daarom zwanger worden voor haar eerste menstruatie. Als de eicel niet bevrucht is, zal ze voor de eerste keer menstrueren. Ook wanneer ze voor de eerste keer seks heeft, kan ze zwanger worden. 

Menopauze: geen menstruatie meer

Een vrouw stopt met menstrueren tussen de leeftijd van 45 en 55 jaar. De exacte leeftijd is bij elke vrouw anders. Dit heet menopauze. Daarna kan een vrouw niet meer zwanger worden. 

In het begin van de menopauze zijn de menstruaties onregelmatig. Na een tijd stoppen ze volledig. De menopauze kan enkele maanden tot enkele jaren duren. 

De menopauze verandert de productie van vrouwelijke hormonen. Sommige vrouwen kunnen ongemakken ervaren zoals bijvoorbeeld: opvliegers, stemmingswisselingen, slapeloosheid, concentratieverlies, hoofdpijn en vermoeidheid.

Anticonceptie

Sommige anticonceptiemiddelen voorkomen dat het slijmvlies in de baarmoeder groeit of voorkomen dat een eicel rijpt (ovulatie). In dat geval zal de vrouw niet bloeden, of een klein beetje maar. 

Geslachtsgemeenschap

Sommige vrouwen willen geslachtsgemeenschap hebben tijdens de menstruatie, andere niet. Een vrouw kan geslachtsgemeenschap hebben tijdens de menstruatie als ze dat wil. Dit is geen probleem voor een goede hygiëne.

Een vrouw kan zwanger worden tijdens de menstruatie als ze in haar vruchtbare dagen is en onbeschermde seks heeft. Als u nu geen kinderwens heeft, gebruik dan anticonceptie.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص زنان
شما در بلژیک می توانید مستقیمآ و بدونِ نیاز به ارجاع و توصیه پزشک خانوادگیِ تان از یک متخصص زنان وقتِ ویزیت بگیرید. هرچند پزشک خانوادگیِ تان میتواند به شما در یافتن یک متخصص زنان کمک کند.