برای افراد حرفه‌ای

چگونه باید درباره سلامت جنسی با مشتریان صحبت کرد؟ چگونه Zanzu در زمینه مشاوره و کلاس ها کمک می کند؟ پاسخ ها را در اینجا پیدا کنید.

اطلاعات بیشتر برای افراد حرفه ای

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی

درباره ما

Zanzu پروژه ای از طرف Sensoa، مرکز تخصصی سلامت جنسی فلاندرز و BZgA، مرکز آموزش بهداشت فدرال آلمان می باشد.

اطلاعات بیشتر درباره ما