За професионалисти

Как да говорим с клиентите за сексуалното здраве? Как Zanzu може да помогне при консултиране и в клас? Намерете отговорите тук.

Повече информация за професионалисти

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ

За нас

Zanzu е един проект на Sensoa, фламандският експертен център за сексуално здраве, и BZgA, германският федерален център за здравно образование.

Повече за нас