روزهای باروری یک زن

حدود 6 روز از ماه احتمال بارداری برای شما وجود دارد: حدود 5 روز قبل از تخمک گذاری و یک روز بعد از آن. برای دانستن زمانی که می توانید باردار شوید، باید بدانید تخمک گذاری بعدی شما چه زمانی رخ خواهد داد. پیش بینی این مسئله دشوار است.

محاسبه روز تخمک گذاری

اگر مدت سیکل شما هر ماه یکسان است، می توانید روز تخمک گذاری را محاسبه کنید. تخمک گذاری حدود 14 روز قبل از عادت ماهانه بعدی رخ می دهد (شروع سیکل جدید).

نمونه 1 - سیکل منظم 28 روزه : تخمک گذاری حدود روز 14 سیکل رخ میدهد. حدود 5 روز قبل از تخمک گذاری و یک روز بعد از آن، می توانید باردار شوید.
نمونه 1 - سیکل منظم 28 روزه : تخمک گذاری حدود روز 14 سیکل رخ میدهد. حدود 5 روز قبل از تخمک گذاری و یک روز بعد از آن، می توانید باردار شوید.
نمونه 2 - سیکل منظم 23 روزه: تخمک گذاری حدود روز  9 سیکل رخ میدهد.اگر بخواهید حدود 5 روز قبل از تخمک گذاری و یک روز بعد از آن، باردار می شوید.
نمونه 2 - سیکل منظم 23 روزه: تخمک گذاری حدود روز 9 سیکل رخ میدهد.اگر بخواهید حدود 5 روز قبل از تخمک گذاری و یک روز بعد از آن، باردار می شوید.
نمونه 3 - سیکل منظم 34 روزه: تخمک گذاری حدود روز 20 سیکل رخ میدهد. حدود 5 روز قبل از تخمک گذاری و یک روز بعد از آن،می توانید باردار شوید.
نمونه 3 - سیکل منظم 34 روزه: تخمک گذاری حدود روز 20 سیکل رخ میدهد. حدود 5 روز قبل از تخمک گذاری و یک روز بعد از آن،می توانید باردار شوید.

علائم تخمک گذاری

اگر مدت سیکل شما هر ماه فرق می کند، نمی توانید تخمک گذاری بعدی را خودتان پیش بینی کنید. به علائم ی که در بدنتان در زمان تخمک گذاری پدیدار می شوند، توجه کنید:

  • ترشحات واژنی بیشتر.این ترشحات شبیه سفیده تخم مرغ و رشته ای هستند؛
  • دمای بدنتان قدری بالا می رود؛
  • گردن رحم بلند می شود و تشخیص آن از واژن مشکل تر می شود. گردن رحم قدری گشادتر و نرم تر می شود.

برخی زنان هنگام تخمک گذاری، دل دردی خفیف را (درد در ناحیه شکم) تجربه می کنند.

جلوگیری

اگر در حال حاضر قصد بارداری ندارید ،می توانید از روش های جلوگیری استفاده کنید.

Vruchtbare dagen van de vrouw

Elke maand zijn er ongeveer 6 dagen waarop u zwanger kunt worden; ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong. Om te weten wanneer u zwanger kunt worden, moet u weten wanneer uw volgende eisprong plaatsvindt. Het kan moeilijk zijn om dit te voorspellen.

Hoe de dag van de eisprong berekenen

Als uw cyclus elke maand even lang duurt kunt u proberen te berekenen wanneer de eisprong plaatsvindt. Dat is ongeveer 14 dagen voor het begin van de volgende menstruatie (het begin van een nieuwe cyclus).

Voorbeeld 1 - regelmatige cyclus van 28 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 14 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.
Voorbeeld 1 - regelmatige cyclus van 28 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 14 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.
Voorbeeld 2 - regelmatige cyclus van 23 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 9 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.
Voorbeeld 2 - regelmatige cyclus van 23 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 9 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.
Voorbeeld 3 - regelmatige cyclus van 34 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 20 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.
Voorbeeld 3 - regelmatige cyclus van 34 dagen: de eisprong zal plaatsvinden rond dag 20 van de cyclus. U kunt ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong zwanger worden.

Symptomen van de eisprong

Als uw cyclus niet elke maand even lang duurt, kunt u niet voorspellen wanneer uw volgende eisprong plaatsvindt. Let in dat geval op enkele lichamelijke symptomen die voorkomen in de periode van de eisprong:

  • U heeft meer afscheiding uit de vagina. Die afscheiding lijkt op eiwit en is draderig;
  • Uw lichaamstemperatuur stijgt een beetje;
  • De baarmoederhals trekt licht naar boven en wordt minder goed voelbaar in de vagina. De baarmoederhals wordt een beetje breder en voelt zachter aan. 

Sommige vrouwen hebben een beetje pijn in de onderbuik (buikpijn) tijdens de eisprong. 

Anticonceptie

Gebruik anticonceptie als u nu geen kinderwens heeft. 

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: