روش های جلوگیری

روش های انسدادی

روش های جلوگیری انسدادی از رسیدن سلول های اسپرم به تخمک جلوگیری می کنند. استفاده از این روش ها یک انسداد فیزیکی ایجاد می کند:

کاندوم
کاندوم
کاندوم زنانه
کاندوم زنانه
دیافراگم
دیافراگم

روش های هورمونی

هورمونها از لقاح تخمک توسط اسپرم ها جلوگیری می کنند.

  • اینها از تخمک گذاری جلوگیری می کنند.
  • همچنین ورود به رحم و رسیدن به تخمک را برای سلول های اسپرم سخت تر می کنند.

هورمون ها نیز اجازه نمی دهند که تخمک لانه گزینی کند.

قرص ضدبارداری
قرص ضدبارداری
حلقه واژنی
حلقه واژنی
چسب ضدبارداری
چسب ضدبارداری
IUD هورمونی
IUD هورمونی
ایمپلنت جلوگیری
ایمپلنت جلوگیری
تزریق جلوگیری از بارداری
تزریق جلوگیری از بارداری

روش هایی که باید توسط پزشک در رحم جاسازی شوند

پزشک ابزار این روش های جلوگیری را در داخل رحم زن قرار می دهد:

IUD هورمونی
IUD هورمونی

تنظیم خانواده به طور طبیعی

تنظیم خانواده به طور طبیعی یعنی از هیچ روش جلوگیری استفاده نشود. راههای گوناگونی برای تنظیم خانواده به طور طبیعی وجود دارند:

استفاده از این روش ها دشوار است. این یعنی این راهها چندان مطمئن نیستند. حدودا از هر 4 زن یک نفر هنگام استفاده از روش های طبیعی تنظیم خانواده باردار می شود.

جلوگیری دائم

عقیم سازی یک روش جلوگیری دائمی ست. در این روش پزشک عملی سرپایی روی زن یا مرد انجام میدهد. عقیم سازی از رسیدن سلول اسپرم به تخمک جلوگیری می کند.

سقط جنین یک روش جلوگیری نیست. پس از بارداری می توانید سقط جنین داشته باشید.

مسئولیت پذیری یکسان

هر دو شریک مسئول جلوگیری هستند. در این باره با شریکتان صحبت کنید .

زوجی در تختخواب در حال صحبت درباره جلوگیری

Anticonceptiemiddelen

Barrièremiddelen

Anticonceptie die voorkomt dat de zaadcellen de eicel kunnen bereiken. Barrièremiddelen vormen een fysieke barrière: 

Vrouwencondoom
Vrouwencondoom

Middelen met hormonen

De hormonen voorkomen dat zaadcellen een eicel kunnen bevruchten:

  • ze voorkomen de eisprong.
  • ze maken het moelijker voor de zaadcellen om in de baarmoeder te geraken en de eicel te bereiken. 

De hormonen zorgen er ook voor dat een eicel niet kan innestelen:

Vaginale ring
Vaginale ring
Anticonceptiepleister
Anticonceptiepleister
Hormonaal spiraal
Hormonaal spiraal
Hormonaal implantaat
Hormonaal implantaat

Middelen door de dokter in de baarmoeder ingebracht

Anticonceptie die de dokter inbrengt in de baarmoeder

Hormonaal spiraal
Hormonaal spiraal
Koperspiraal
Koperspiraal

Natuurlijke gezinsplanning

Bij natuurlijke gezinsplanning worden geen anticonceptiemiddelen gebruikt. Er zijn verschillende natuurlijke methoden:

Deze methoden zijn moeilijk om correct toe te passen en zijn daarom weinig betrouwbaar. Ongeveer 1 op 4 vrouwen wordt zwanger terwijl ze natuurlijke gezinsplanning gebruikt.

Permanente anticonceptie

Sterilisatie is permanente anticonceptie. Een dokter voert een kleine operatie uit op de man of de vrouw. Sterilisatie voorkomt dat zaadcellen de eicel kunnen bereiken. 

Abortus is geen anticonceptiemiddel. Een abortus wordt uitgevoerd bij een vrouw die al zwanger is en er voor kiest om de zwangerschap af te breken.

Samen verantwoordelijk

Beide partners zijn verantwoordelijk voor anticonceptie. Praat erover met uw partner

Koppel ligt in bed en praat over anticonceptie.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
De Kraamtuin
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 40 77 20 016
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 0 11 238 03
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
09 265 09 44
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن:86 11 88 0478 ، 58 25 229 02