Какво е контрацепция?

Семейно планиране

Контрацепцията не позволява на жената да забременее.

Вие и вашият партньор можете да решите дали, кога и колко деца искате да имате. Това се нарича семейно планиране. Когато искате да имате полово сношение, но не възнамерявате да имате дете (все още), вие можете да предотвратите бременността чрез използване на контрацепция.

Контрацепцията не намалява плодовитостта на жената. Когато жената спре да използва контрацепция, тя може да има деца.

Предпазване от ХИВ и БППП

Презервативът е средство за контрацепция, което също така ви предпазва от ХИВ и намалява риска от заразяване с БППП.

Презерватив

Различни контрацептивни методи

Съществуват различни контрацептивни методи. Вие можете да изберете кой метод е най-добър за вас и вашия партньор. Методите се различават съществено, например по:

  • тяхната цена;
  • тяхната наличност;
  • начина, по който се използват.

Контрацепцията не е вредна за здравето. Някои контрацептивни методи са по-подходящи за начина на живот, възрастта и физическото състояние на човек, отколкото други.

Контрацепцията действа добре, ако я използвате правилно. Поради тази причина е важно да изберете метод, който е подходящ за вас. Ако даден метод не действа при вас, можете да опитате друг.

Обърнете се към здравен специалист за съвет. Здравният специалист няма право да предоставя никаква информация за вас на друго лице. Той/тя е задължен(а) по закон да уважава вашата поверителност. Можете също така да обсъдите контрацепцията с вашия партньор.

Купуване на контрацепция

Можете да купите презервативи и женски презервативи без рецепта от аптеката или от супермаркета. В Белгия можете също да закупите спешна контрацепция без рецепта от аптеката. Можете да закупите повечето от другите видове контрацепция от аптеката, но само с рецепта от лекар.

Wat is anticonceptie?

Gezinsplanning

Anticonceptie kan ervoor zorgen dat een vrouw niet zwanger wordt.  

U en uw partner kunnen zelf bepalen of, wanneer en hoeveel kinderen jullie willen hebben. Dit heet gezinsplanning. Wanneer u geslachtsgemeenschap wil hebben maar (nog) geen kinderen wil, kunt u een zwangerschap vermijden met anticonceptie. 

Anticonceptie maakt een vrouw niet minder vruchtbaar. Wanneer ze stopt met anticonceptie te gebruiken, kan ze opnieuw kinderen krijgen. 

Bescherming tegen hiv en soa's

Het condoom is een anticonceptiemiddel dat u ook beschermt tegen hiv en het risico op besmetting met een soa vermindert. 

Verschillende anticonceptiemiddelen

Er zijn verschillende anticonceptiemiddelen. U kunt kiezen welk anticonceptiemiddel het best is voor u en uw partner. De middelen verschillen in bijvoorbeeld veel in: 

  • prijs
  • beschikbaarheid; 
  • de manier waarop ze worden gebruikt.

Anticonceptie is niet slecht voor uw gezondheid. Sommige anticonceptiemiddelen passen beter bij iemands manier van leven, leeftijd en lichamelijke gezondheid dan andere.  

Anticonceptie werkt goed als u het correct gebruikt. Daarom is het belangrijk een anticonceptiemiddel te kiezen dat goed bij u past. Wanneer een middel toch niet geschikt blijkt voor u, kunt u een ander anticonceptiemiddel proberen.  

Vraag een zorgverlener advies. Hij/zij mag geen informatie over u aan anderen doorgeven. Hij/zij is bij wet verplicht uw privacy te respecteren. U kunt anticonceptie ook met uw partner bespreken.

Anticonceptie kopen

U kunt condooms en vrouwencondooms zonder voorschrift in de apotheek of supermarkt kopen. In België kunt u ook noodanticonceptie zonder voorschrift in de apotheek kopen. U kunt de meeste andere anticonceptiemiddelen in de apotheek kopen met een voorschrift van een dokter

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Аптека
Магазин, от който можете да купите лекарства. Както и да получите съвет за лекарствата. Намерете аптека във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
De Kraamtuin
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
02 229 25 58, 0478 88 11 86