Bescherming tegen soa's

Condoomgebruik

Voor de meeste soa’s kunt u het risico op besmetting verkleinen:

Gebruik een condoom om uzelf en uw partner te beschermen tegen soa’s en hiv. Als jullie geen condoom willen gebruiken, praat met een zorgverlener over soa-testen en hiv-testen.

U bent ook beschermd tegen soa’s als u en uw vaste partner (vaste relatie) allebei negatief zijn getest op soa's en geen seksueel contact hebben met anderen. Als u of uw partner seks met anderen heeft, gebruik dan altijd een condoom.

Het condoom beschermt u ook tegen een ongeplande zwangerschap. Er bestaan nog andere anticonceptiemiddelen.

Andere manieren om u te beschermen

Laat u vaccineren tegen hepatitis B en HPV.
Laat u vaccineren tegen hepatitis B en HPV.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Als u zwanger bent en een soa heeft, vraag dan advies aan een dokter.
Als u zwanger bent en een soa heeft, vraag dan advies aan een dokter.

Praten met uw partner en een zorgverlener

Als u een soa heeft kunt u anderen daarmee besmetten. Ga naar de dokter

Praat erover met uw partner en spoor hem/haar aan om ook naar een dokter te gaan. Zo beschermt u ook uzelf. Als uw partner niet behandeld is, kan die u opnieuw besmetten bij seks zonder condoom.

Vrij niet tijdens de behandeling of gebruik een condoom om het risico op infectie van uw partner te verminderen. 

Als u recent seks had met anderen, verwittig hen ook. Dan kunnen zij zich ook laten testen en behandelen.

Vraag een zorgverlener om advies. 

Koppel praat.

Protection against STIs

Condom use

For most STIs, you can lower the risk of infection:

Use a condom to protect yourself and your partner against STIs and HIV. If you do not want to use a condom, talk to a health professional about STI tests and HIV tests.

You are also protected against STIs if you and your regular partner (steady relationship) both test negatively for STIs and do not have sexual contact with other people. If you or your partner have sex with other people, always use a condom.

A condom also protects against unintended pregnancy. There are also other methods of contraception.

Other ways of protection

Get vaccinated against hepatitis B and HPV.
Get vaccinated against hepatitis B and HPV.
Only use your own injection material, or new material.
Only use your own injection material, or new material.
If you are pregnant and have an STI, ask a doctor for advice.
If you are pregnant and have an STI, ask a doctor for advice.

Talking to your partner and a health professional

If you have an STI you can infect someone else. Go to the doctor.

Talk to your partner about it and encourage him/her to go to a doctor. You protect yourself this way too. If your partner is not treated, you can become infected again if you have sex without a condom.

Do not have sex during your treatment or use a condom to lower the risk of infecting your partner.

If you have recently had sex with another person, warn him or her too. Then this person can also get tested and treated.

Ask a health professional for advice.

Couple talking.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
Elisa Centrum - UMC Sint-Pieter
Gratis en anonieme hiv- en soa-testen
02 535 30 03
Helpcenter ITG
Hulp bij vragen en problemen rond hiv en seksuele gezondheid. Gratis en anonieme soa- en hiv-testen.
03 216 02 88
S clinic - UMC Sint-Pieter
Soa-testen en soa-behandeling
02 535 37 32
Centre S (Sida Sol)
Hiv- en soa-testen
04 287 67 00
Dokters van de wereld - Antwerpen
Gratis medische hulp - Elke maandag, woensdag en vrijdag van 9 u tot 12 u (inschrijvingen om 9 u)
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Gratis medische hulp
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Gratis medische hulp
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Seksuele-gezondheidsdienst en risicoreductie) - Gratis en anonieme soa- en hiv-testen
081 77 68 20
SIDA-I.S.T. Charleroi-Mons
Aids-soa Charleroi-Mons - Gratis en anonieme soa- en hiv-testen
071 92 54 10
Apotheek
Winkel waar u medicijnen kunt kopen. U krijgt er ook advies over medicijnen. Vind een apotheek in uw buurt: