An HIV test can tell if you have been infected with HIV or not. The test can reliably detect HIV in your blood for 6 weeks after running the risk of infection. Ask a health professional if an earlier test is possible in your case.

An HIV test takes place as follows:

 • The doctor takes a blood sample and sends it to a lab for testing.
 • In the lab they will look for antibodies in your blood.
 • The doctor receives the result of the lab test about one week later.
 • The doctor explains the result to you and talks with you about the next steps.
Doctor taking a blood sample from a woman.

Rapid test

If you do not want to wait one week for the test results, you can also get a rapid test. This test gives the result faster:

 • The doctor takes a blood sample and gives you the result within 30 minutes.
 • Only if the test is positive: another test is needed to confirm the result.
 • You receive the result of the confirmation test about one week later.

Talking to a doctor

You can freely talk to a doctor. A doctor cannot give any information about you to anybody else. He/she is obliged by law to respect your privacy.

Man talking with a health professional.

Can I test myself for HIV?

You can test yourself for HIV and do not have to go to a doctor. You can only buy an HIV test without a prescription at a pharmacy or on the internet. The test uses blood (from a finger-prick). Only buy tests with a CE label. This guarantees good quality. Ask in a pharmacy for more information.

A woman buying a HIV Self Test in a pharmacy
HIV Self Test
HIV Self Test
HIV Self Test: lancet to obtain a drop of blood from the fingertip, self-test device, disposal bag, disinfectant wipe, sterile cloth, plaster and instructions.
HIV Self Test: lancet to obtain a drop of blood from the fingertip, self-test device, disposal bag, disinfectant wipe, sterile cloth, plaster and instructions.
Strictly follow the steps in the instructions.
Strictly follow the steps in the instructions.

Price of an HIV test

An HIV test costs € 2.50. You also have to pay a personal contribution for the visit to the doctor and part of the lab costs.

The doctor receives the result of the test, but the invoice is sent to your home. The invoice only states that your blood was tested, but does not say why. Talk to your doctor if you do not want the invoice sent to your home.

Some people have a right to increased reimbursement or urgent medical care.

An HIV Self Test costs around € 30.

What does it cost?

Een hiv-test kan nagaan of u besmet bent met hiv of niet. De test kan hiv betrouwbaar opsporen in uw bloed vanaf 6 weken nadat u een risicocontact heeft gehad. Vraag een zorgverlener of een eerdere test in uw geval mogelijk is.  

Een hiv-test verloopt als volgt: 

 • De dokter neemt een bloedstaal en stuurt dat naar een laboratorium voor verder onderzoek.
 • In het laboratorium kijken ze of er antistoffen in uw bloed zijn.
 • Ongeveer een week later ontvangt de dokter de resultaten van het onderzoek.
 • De dokter geeft uitleg bij het resultaat en bespreekt met u de volgende stappen. 
Dokter neemt een bloedstaal van een vrouw.

Sneltest

Als u geen week wil wachten op het resultaat, kan u ook een sneltest vragen. Deze test geeft u sneller het resultaat:

 • De dokter neemt een bloedstaal en na 30 minuten heeft u het resultaat al.
 • Alleen als de test positief is, moet het resultaat worden bevestigd door een andere test. 
 • De resultaten van die bevestigingstest ontvangt u ongeveer een week later.

Praten met een dokter

U kunt vrijuit praten met een dokter. Een dokter mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren.

Man praat met een zorgverlener.

Kan ik mezelf testen op hiv?

U kunt uzelf testen op hiv en u moet dan niet naar de dokter. U kunt een hiv-zelftest zonder voorschrift kopen in de apotheek of via internet. De test werkt met bloed (van een vingerprik). Koop alleen tests met een CE-label. Dat garandeert goede kwaliteit. Vraag meer informatie in de apotheek. 

Een vrouw koopt een hiv-zelftest in de apotheek
Hiv-zelftest
Hiv-zelftest
Hiv-zelftest: prikker om een druppel bloed uit de vingertop te verkrijgen, zelftester, staander, ontsmettingsdoekje, steriel doekje, pleister en handleiding.
Hiv-zelftest: prikker om een druppel bloed uit de vingertop te verkrijgen, zelftester, staander, ontsmettingsdoekje, steriel doekje, pleister en handleiding.
Volg strikt de stappen in de handleiding.
Volg strikt de stappen in de handleiding.

Prijs van een hiv-test

Een hiv-test kost € 2,50. U betaalt ook het remgeld voor het bezoek aan de dokter en een deel van de labokosten.

De dokter ontvangt het resultaat van de test, maar de rekening wordt naar u thuis gestuurd. Op de rekening staat alleen dat uw bloed werd getest, maar niet waarom het is getest. Praat met uw dokter, als u de rekening niet thuis wil ontvangen.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp.

Een hiv-zelftest kost ongeveer € 30.

Wat kost het?

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
Pharmacy
Shop where you can buy medicines. You can also receive advice here about medicines. Find a pharmacy in your neighbourhood:
Gynaecologist
In Belgium, you can make an appointment directly with the gynaecologist without a referral from your family doctor. However, your family doctor can help you find a gynaecologist.
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood:
AZ Sint-Jan
HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV
050 45 23 20, 050 45 23 12
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
02 535 31 77
CHU Charleroi - ARC
ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
04 366 77 86
Elisa Centrum - UMC Saint-Pierre
Anonymous and free HIV and STI testing
02 535 30 03
Hôpital Erasme - ARC
ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
02 555 31 11
Helpcenter ITG
Help with HIV and sexual health issues. Free and anonymous STI and HIV testing.
03 216 02 88
ICAR Wallonie
HIV and STI tests, medical, administrative and psychosocial assistance for sex workers
04 223 18 26 - 0499 38 88 46 (Monday to Friday, between 8.30 a.m. and 4.30 p.m.)
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
Institute of Tropical Medicine - ARC (AIDS Reference Centre) - STI and HIV testing and medical and psyhosocial help for people with HIV and their environment
03 247 64 65
Jan Yperman Ziekenhuis
HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV
011 30 94 85
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Sexual Health Service and Risk Reduction) - Anonymous and free STI and HIV testing
081 77 68 20
SIDA-I.S.T. Charleroi-Mons
AIDS-STI Charleroi-Mons - Free and anonymous STI and HIV testing
071 92 54 10
Sida Sol
HIV and STI testing
04 366 96 10
UCL Namur
HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV
081 42 20 81
UZA
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Antwerp University Hospital) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV
03 821 51 53
UZ Brussel - ARC
Universitair Ziekenhuis Brussel (Brussels University Hospital) - ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
02 477 60 01
UZ Gent - ARC
Universitair Ziekenhuis Gent (Ghent University Hospital) - ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
09 332 23 50
UZ Leuven - ARC
Universitair Ziekenhuis Leuven (Leuven University Hospital) - ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
016 34 44 88
Saint-Luc UCL - ARC
Cliniques universitaires Saint-Luc (Saint-Luc University Hospital) - ARC (AIDS Reference Centre) - HIV testing and medical and psychosocial help for people with HIV and their environment
02 764 19 02
Ziekenhuis Oost-Limburg
HIV testing and medical and psychosocial help with HIV
089 32 55 32
Ex aequo
For men who have sex with men in Brussels and Wallonia. Help with questions and problems concerning HIV and sexual health and free HIV and STI tests. You need to make an appointment for tests.
02 736 28 61
More health professionals

Dictionary and translations