Infecties overdragen van moeder op foetus

Soa's

U kunt de foetus met een soa besmetten als die niet wordt behandeld. Het kan gevaarlijk zijn voor de foetus als de soa niet wordt behandeld. Als u weet dat u een soa heeft, praat erover met een dokter of gynaecoloog. Hij/zij kan u helpen om de juiste stappen te zetten om de foetus te beschermen. 

Bijna alle soa’s kunnen worden behandeld tijdens de zwangerschap zonder gevaar voor de foetus, behalve hepatitis B. Bij hepatitis B krijgt de baby een vaccin na de geboorte. 

Herpes in de vagina in de laatste 3 maanden van de zwangerschap kan gevaarlijk zijn voor de foetus. Neem onmiddellijk contact op met een dokter of gynaecoloog. 

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw dokter of gynaecoloog vragen.

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw dokter vragen.

Hiv

Als u hiv heeft, kunt u toch gezonde kinderen krijgen: 

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen.
In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen.
Soms beslist de dokter dat een keizersnede beter is.
Soms beslist de dokter dat een keizersnede beter is.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder geeft de baby flesvoeding.
De moeder geeft de baby flesvoeding.

Passing on infections from mother to foetus

STIs

You can infect the foetus if an STI is not treated. It can be dangerous for the foetus if the STI is not treated. If you know you have an STI, talk to a doctor or gynaecologist. He/she can help you to take the right steps to protect the foetus.

Most STIs can be treated during pregnancy without any danger for the foetus, except for hepatitis B. For hepatitis B, the baby is given a vaccine after birth.

Herpes in the vagina in the last 3 months of pregnancy can be dangerous for the foetus. Contact a doctor or gynaecologist immediately.

A pregnant woman is always tested for several STIs. If you want a test for a specific STI, you have to ask your doctor.

A pregnant woman is always tested for several STIs. If you want a test for a specific STI, you have to ask your doctor.

HIV

If you have HIV, you can still have healthy children:

A pregnant woman with HIV has to take medicines during pregnancy.
A pregnant woman with HIV has to take medicines during pregnancy.
In most cases, a woman with HIV can have a natural delivery.
In most cases, a woman with HIV can have a natural delivery.
Sometimes the doctor decides that a caesarean section is better.
Sometimes the doctor decides that a caesarean section is better.
The baby is given medicines after birth.
The baby is given medicines after birth.
The mother cannot breast-feed her child. The breast-milk contains HIV.
The mother cannot breast-feed her child. The breast-milk contains HIV.
The mother bottle-feeds the baby.
The mother bottle-feeds the baby.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Gynaecoloog
In België kunt u rechtstreeks bij de gynaecoloog een afspraak maken, ook zonder doorverwijzing van de huisdokter. Uw huisdokter kan u wel helpen een gynaecoloog te vinden.
Helpcenter ITG
Hulp bij vragen en problemen rond hiv en seksuele gezondheid. Gratis en anonieme soa- en hiv-testen.
03 216 02 88
HIV-SAM project
Begeleiding van mensen uit Sub-Sahara Afrika die leven met hiv en hiv- en soa-preventie bij de Afrikaanse gemeenschap
03 247 07 18
S clinic - UMC Sint-Pieter
Soa-testen en soa-behandeling
02 535 37 32
Elisa Centrum - UMC Sint-Pieter
Gratis en anonieme hiv- en soa-testen
02 535 30 03
Centre S (Sida Sol)
Hiv- en soa-testen
04 287 67 00
Sensoa Positief
Informatie, activiteiten en begeleiding voor mensen met hiv en hun omgeving. U kunt anoniem blijven.
078 15 11 00 (13-16 u)
Aide Info Sida – Le Libre Espace
Begeleiding van mensen met hiv
02 514 29 65, 0800 20 120 (gratis, 18u-21u)
Lhiving
Psychosociale hulp voor mensen met hiv of een andere chronische ziekte
02 201 14 19 (9-17u, niet op dinsdagvoormiddag)
Plate-Forme Prévention Sida
Begeleiding van mensen met hiv en hun omgeving
02 733 72 99
Dokters van de wereld - Antwerpen
Gratis medische hulp - Elke maandag, woensdag en vrijdag van 9 u tot 12 u (inschrijvingen om 9 u)
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Gratis medische hulp
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Gratis medische hulp
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Seksuele-gezondheidsdienst en risicoreductie) - Gratis en anonieme soa- en hiv-testen
081 77 68 20
SIDA-I.S.T. Charleroi-Mons
Aids-soa Charleroi-Mons - Gratis en anonieme soa- en hiv-testen
071 92 54 10