БППП

Вие може да заразите плода, ако БППП не се лекува. Може да бъде опасно за плода, ако БППП не се лекува. Ако знаете, че имате БППП, разговаряйте с лекар или гинеколог. Той/тя може да ви помогне да предприемете правилните мерки, за да опазите плода.

Повечето БППП могат да бъдат лекувани по време на бременност, без да се застрашава плодът, с изключение на хепатит B. За хепатит B бебето се ваксинира след раждането.

Херпесът във влагалището през последните 3 месеца от бременността може да бъде опасен за плода. Незабавно потърсете лекар или гинеколог.

Бременната жена задължително се изследва за няколко БППП. Ако искате тест за конкретна БППП, трябва да попитате вашия лекар.

Бременната жена задължително се изследва за няколко БППП. Ако искате тест за конкретна БППП, трябва да попитате вашия лекар.

ХИВ

Дори да имате ХИВ, вие все пак можете да имате здрави деца:

Бременната жена с ХИВ трябва да взима лекарства по време на бременността.
Бременната жена с ХИВ трябва да взима лекарства по време на бременността.
В повечето случаи жена с ХИВ може да роди по естествен път.
В повечето случаи жена с ХИВ може да роди по естествен път.
В някои случаи лекарят решава, че цезаровото сечение е по-добрият вариант.
В някои случаи лекарят решава, че цезаровото сечение е по-добрият вариант.
След раждането на бебето се дават лекарства.
След раждането на бебето се дават лекарства.
Майката не може да кърми детето си. Майчиното мляко съдържа ХИВ.
Майката не може да кърми детето си. Майчиното мляко съдържа ХИВ.
Майката храни детето с биберон.
Майката храни детето с биберон.

Soa's

U kunt de foetus met een soa besmetten als die niet wordt behandeld. Het kan gevaarlijk zijn voor de foetus als de soa niet wordt behandeld. Als u weet dat u een soa heeft, praat erover met een dokter of gynaecoloog. Hij/zij kan u helpen om de juiste stappen te zetten om de foetus te beschermen. 

Bijna alle soa’s kunnen worden behandeld tijdens de zwangerschap zonder gevaar voor de foetus, behalve hepatitis B. Bij hepatitis B krijgt de baby een vaccin na de geboorte. 

Herpes in de vagina in de laatste 3 maanden van de zwangerschap kan gevaarlijk zijn voor de foetus. Neem onmiddellijk contact op met een dokter of gynaecoloog. 

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw dokter of gynaecoloog vragen.

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw dokter vragen.

Hiv

Als u hiv heeft, kunt u toch gezonde kinderen krijgen: 

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen.
In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen.
Soms beslist de dokter dat een keizersnede beter is.
Soms beslist de dokter dat een keizersnede beter is.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder geeft de baby flesvoeding.
De moeder geeft de baby flesvoeding.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ