Посещение при здравен специалист

Ако имате въпроси относно вашия сексуален живот или връзка или имате проблем, може да говорите с различни здравни специалисти. Например: лекар, медицинска сестра, гинеколог, акушерка, сексолог, терапевт, психолог.

Ако е необходимо, здравният специалист може да ви изпрати на друг специалист. Психолог/психотерапевт може да ви помогне, ако сте изпаднали в депресия, живеете с ХИВ или имате проблеми с връзката.
Жените също могат да отидат направо при гинеколог. Например: по повод на бременност или вагинална инфекция.

Жена разговаря с лекар

За какво да говорите със здравен специалист?

Можете да говорите със здравния специалист по почти всеки интимен въпрос. Например:

Как да говорите със здравен специалист

Ако искате да говорите със здравен специалист, тези съвети могат да ви бъдат от полза:

  • Помислете за проблема или въпроса, който искате да обсъдите.
  • Помислете какво искате от медицинския специалист. Например: дали искате съвет, тест за БППП или да ви препратят към специалист?
  • Заявете го ясно, в случай че ви е трудно да говорите по въпроса;
  • Изложете проблема или въпроса, колкото е възможно по-конкретно. Например: "Не мога да получа ерекция."
  • Може да вземете някой, на когото се доверявате, така че той/тя да ви помогне.

В много случаи е трудно да се говори по интимни въпроси със здравен специалист, но това е част от тяхната работа. Те познават добре тези въпроси. Няма нужда да се чувствате неудобно.

Мъж разговаря със здравен специалист.

Поверителност

Вашата поверителност се зачита, когато говорите със здравен специалист. Професионалистите не могат да разкриват информацията, която им споделяте.

Здравният специалист не може да разкрива информацията, която му/й споделяте

Praten met een zorgverlener

Als u vragen heeft over uw seksleven of relatie of als u een probleem heeft, kunt u met verschillende zorgverleners praten, zoals een dokter, verpleger, gynaecoloog, vroedvrouw, seksuoloog, therapeut, psycholoog …

Indien nodig kan de zorgverlener u doorverwijzen naar een specialist. Een psycholoog/psychotherapeut kan u helpen als u kampt met een depressie, leeft met hiv, relatieproblemen heeft …
Vrouwen kunnen ook rechtstreeks naar een gynaecoloog gaan, bijvoorbeeld voor een zwangerschap, vaginale infectie

Een vrouw praat met een dokter

Waarover kunt u praten met een zorgverlener?

U kunt bijna elk intiem onderwerp bespreken met een zorgverlener. Voorbeelden hiervan zijn:

Hoe praten met een zorgverlener?

Als u met een zorgverlener wilt praten, kunnen de volgende tips handig zijn:

  • Denk na over het probleem of de vraag die u wilt bespreken.
  • Denk na over wat u wilt van de zorgverlener. Wilt u advies, een soa-test, een doorverwijzing naar een specialist…
  • Laat het duidelijk blijken als het u moeilijk vindt om over het onderwerp te praten.
  • Beschrijf het probleem of de vraag zo specifiek mogelijk. Bijvoorbeeld: "Ik kan geen erectie krijgen."
  • U kunt iemand die u vertrouwt meenemen zodat hij/zij u kan helpen.

Vaak lijkt het moeilijk om met een zorgverlener over een intiem onderwerp te praten, maar vergeet niet dat dit een deel uitmaakt van hun takenpakket. Zij zijn erg vertrouwd met deze onderwerpen. U hoeft zich dus zeker niet te schamen.

Man praat met een zorgverlener.

Privacy

Uw privacy wordt altijd gerespecteerd wanneer u met een zorgverlener praat. Professionele zorgverleners mogen de informatie die u hen vertelt niet delen met anderen.

Een zorgverlener mag de informatie die u hem/haar vertelt niet delen met anderen

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Сексолог
Терапия при сексуални проблеми. Сексологът се опитва да намери решение, като разговаря с единия или двамата партньори. Намерете сексолог във вашия квартал:
Гинеколог
В Белгия можете да си запишете част директно при гинеколога, без да ви е необходимо направление от семейния лекар. Вашият семеен лекар обаче може да ви помогне да намерите гинеколог.
Акушерка
Акушерката помага на бременните жена преди, по време на и след раждане. Намерете акушерка във вашия квартал: