Близка връзка с вашето дете

Връзка майка-дете

Връзката между майката и детето се развива естествено по време на бременността.

Майката и детето реагират спонтанно на сигналите един на друг. С всеки изминал ден майката разбира по-добре от какво се нуждае детето й. Например: защо детето плаче или кога детето е гладно.

Кърменето спомага за засилване на връзките между майката и детето. Въпреки това, майки, които не кърмят, също изграждат много лесно естествена и близка връзка с детето си.

Жена държи новороденото си дете. Тя е щастлива.

Връзка баща-дете

При бащите може да е по-трудно да се създаде такава силна връзка. Но бащите също могат да заздравят връзката си с детето. Те могат например:

Тези моменти на близост са важни за бащата и детето. Това също означава, че майката може да почива от време на време.

Баща къпе бебето си.

Разговор

Да станеш родител е процес на учене. Разговаряйте с вашето семейство, приятели, други родители и вашия лекар или акушерка. Те могат да ви помогнат и да ви дадат съвет. Също така разговаряйте и с вашия партньор за това, което и двамата желаете и от което имате нужда.

Een band met uw baby opbouwen

Moeder-kindrelatie

De band tussen de moeder en haar kind groeit vanzelf tijdens de zwangerschap.

Moeder en baby reageren spontaan op elkaars signalen. Elke dag leert de moeder de baby beter te begrijpen. Bijvoorbeeld waarom hij/zij huilt of wanneer hij/zij honger heeft. 

Borstvoeding geven helpt om de band tussen moeder en kind te versterken. Ook moeders die geen borstvoeding geven, bouwen vanzelf een band met hun baby op. 

Een moeder houdt haar pasgeboren baby tegen zich aan. Ze is blij.

Vader-kindrelatie

Voor vaders kan het moeilijker zijn om een sterke band op te bouwen. Maar ook vaders kunnen de relatie met hun kind versterken. Zij kunnen bijvoorbeeld:

  • De baby moedermelk of melk van poeder met een flesje geven;
  • De baby knuffelen;
  • De baby een bad geven;
  • De baby ronddragen. 

Deze intieme momenten zijn belangrijk voor vader en kind. En de moeder kan ondertussen een beetje rusten.

Een vader geeft zijn baby een badje.

Praten

Ouder van een kind worden is een leerproces. Praat met uw familie, vrienden, andere ouders, uw dokter of vroedvrouw. Zij kunnen u helpen en advies geven. Praat ook met uw partner over wat jullie beiden willen en nodig hebben.  

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Акушерка
Акушерката помага на бременните жена преди, по време на и след раждане. Намерете акушерка във вашия квартал:
Aquarelle
Грижи преди и след раждане за жени, имигрирали в Белгия
02/ 535 47 13
De Kraamtuin
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
02 229 25 58, 0478 88 11 86
Kind en Gezin
Съдействие за (бъдещи) родители с информация, практически съвети и медицинско проследяване до 3-годишна възраст на детето. Услугите са безплатни.
078 150 100
ONE
Безплатен социален и медицински мониторинг по време на бременност и мониторинг на детето. ONE работи в цялата френскоговореща част от Белгия. Свържете се местния клон на ONE: