IST-të

Ju mund të infektoni fetusin nëse një IST nuk është trajtuar. Mund të jetë e rrezikshme për fetusin nëse IST-ja nuk është trajtuar. Nëse e dini se keni një IST, flisni me një mjek ose një gjinekolog. Ai/ajo mund t'ju ndihmojë të merrni hapat e duhur për të mbrojtur fetusin.

Shumica e IST-ve mund të trajtohen gjatë shtatzënisë pa asnjë rrezik për fetusin, përveç hepatitit B. Për hepatitin B, foshnjës i jepet një vaksinë pas lindjes.

Herpesivaginë në 3 muajt e fundit të shtatzënisë mund të jetë i rrezikshëm për fetusin. Kontaktoni menjëherë me një mjek ose gjinekolog.

Një grua shtatzënë gjithmonë testohet për disa IST. Nëse doni një test për një IST të caktuar, duhet të pyesni mjekun tuaj.

Një grua shtatzënë gjithmonë testohet për disa IST. Nëse doni një test për një IST të caktuar, duhet të pyesni mjekun tuaj.

HIV

Nëse keni HIV, ju ende mund të keni fëmijë të shëndetshëm:

Një grua shtatzënë me HIV duhet të marrë ilaçe gjatë shtatzënisë.
Një grua shtatzënë me HIV duhet të marrë ilaçe gjatë shtatzënisë.
Në shumicën e rasteve, një grua me HIV mund të bëjë një lindje natyrore.
Në shumicën e rasteve, një grua me HIV mund të bëjë një lindje natyrore.
Ndonjëherë, mjeku vendos që operacioni cezarian është më i mirë.
Ndonjëherë, mjeku vendos që operacioni cezarian është më i mirë.
Foshnjës i jepen ilaçe pas lindjes.
Foshnjës i jepen ilaçe pas lindjes.
Nëna nuk mund të ushqejë me gji fëmijën e saj. Qumështi i gjirit përmban HIV.
Nëna nuk mund të ushqejë me gji fëmijën e saj. Qumështi i gjirit përmban HIV.
Nëna e ushqen fëmijën e saj me biberon.
Nëna e ushqen fëmijën e saj me biberon.

Soa's

U kunt de foetus met een soa besmetten als die niet wordt behandeld. Het kan gevaarlijk zijn voor de foetus als de soa niet wordt behandeld. Als u weet dat u een soa heeft, praat erover met een dokter of gynaecoloog. Hij/zij kan u helpen om de juiste stappen te zetten om de foetus te beschermen. 

Bijna alle soa’s kunnen worden behandeld tijdens de zwangerschap zonder gevaar voor de foetus, behalve hepatitis B. Bij hepatitis B krijgt de baby een vaccin na de geboorte. 

Herpes in de vagina in de laatste 3 maanden van de zwangerschap kan gevaarlijk zijn voor de foetus. Neem onmiddellijk contact op met een dokter of gynaecoloog. 

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw dokter of gynaecoloog vragen.

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw dokter vragen.

Hiv

Als u hiv heeft, kunt u toch gezonde kinderen krijgen: 

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen.
In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen.
Soms beslist de dokter dat een keizersnede beter is.
Soms beslist de dokter dat een keizersnede beter is.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder geeft de baby flesvoeding.
De moeder geeft de baby flesvoeding.

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma