Kalimi i infeksioneve nga nëna te fetusi

IST-të

Ju mund të infektoni fetusin nëse një IST nuk është trajtuar. Mund të jetë e rrezikshme për fetusin nëse IST-ja nuk është trajtuar. Nëse e dini se keni një IST, flisni me një mjek ose një gjinekolog. Ai/ajo mund t'ju ndihmojë të merrni hapat e duhur për të mbrojtur fetusin.

Shumica e IST-ve mund të trajtohen gjatë shtatzënisë pa asnjë rrezik për fetusin, përveç hepatitit B. Për hepatitin B, foshnjës i jepet një vaksinë pas lindjes.

Herpesivaginë në 3 muajt e fundit të shtatzënisë mund të jetë i rrezikshëm për fetusin. Kontaktoni menjëherë me një mjek ose gjinekolog.

Një grua shtatzënë gjithmonë testohet për disa IST. Nëse doni një test për një IST të caktuar, duhet të pyesni mjekun tuaj.

Një grua shtatzënë gjithmonë testohet për disa IST. Nëse doni një test për një IST të caktuar, duhet të pyesni mjekun tuaj.

HIV

Nëse keni HIV, ju ende mund të keni fëmijë të shëndetshëm:

Një grua shtatzënë me HIV duhet të marrë ilaçe gjatë shtatzënisë.
Një grua shtatzënë me HIV duhet të marrë ilaçe gjatë shtatzënisë.
Në shumicën e rasteve, një grua me HIV mund të bëjë një lindje natyrore.
Në shumicën e rasteve, një grua me HIV mund të bëjë një lindje natyrore.
Ndonjëherë, mjeku vendos që operacioni cezarian është më i mirë.
Ndonjëherë, mjeku vendos që operacioni cezarian është më i mirë.
Foshnjës i jepen ilaçe pas lindjes.
Foshnjës i jepen ilaçe pas lindjes.
Nëna nuk mund të ushqejë me gji fëmijën e saj. Qumështi i gjirit përmban HIV.
Nëna nuk mund të ushqejë me gji fëmijën e saj. Qumështi i gjirit përmban HIV.
Nëna e ushqen fëmijën e saj me biberon.
Nëna e ushqen fëmijën e saj me biberon.

Infecties overdragen van moeder op foetus

Soa's

U kunt de foetus met een soa besmetten als die niet wordt behandeld. Het kan gevaarlijk zijn voor de foetus als de soa niet wordt behandeld. Als u weet dat u een soa heeft, praat erover met een dokter of gynaecoloog. Hij/zij kan u helpen om de juiste stappen te zetten om de foetus te beschermen. 

Bijna alle soa’s kunnen worden behandeld tijdens de zwangerschap zonder gevaar voor de foetus, behalve hepatitis B. Bij hepatitis B krijgt de baby een vaccin na de geboorte. 

Herpes in de vagina in de laatste 3 maanden van de zwangerschap kan gevaarlijk zijn voor de foetus. Neem onmiddellijk contact op met een dokter of gynaecoloog. 

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw dokter of gynaecoloog vragen.

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw dokter vragen.

Hiv

Als u hiv heeft, kunt u toch gezonde kinderen krijgen: 

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen.
In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen.
Soms beslist de dokter dat een keizersnede beter is.
Soms beslist de dokter dat een keizersnede beter is.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder geeft de baby flesvoeding.
De moeder geeft de baby flesvoeding.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.
Helpcenter ITG
Ndihmë për virusin HIV dhe problemet me shëndetin seksual. Testim falas dhe anonim për IST dhe HIV.
03 216 02 88
HIV-SAM project
Këshillim për personat nga vendet afrikane poshtë shkretëtirës së Saharasë, të cilët jetojnë me virusin e HIV dhe për parandalimin e HIV-it dhe IST-së për komunitetin afrikan
03 247 07 18
S clinic - UMC Sint-Pieter
Testim dhe trajtim për IST
02 535 37 32
Elisa Centrum - UMC Sint-Pieter
Testim anonim dhe falas për HIV dhe IST
02 535 30 03
Centre S (Sida Sol)
Testim për HIV dhe IST
04 287 67 00
Sensoa Positief
Informacion, aktivitete dhe mbështetje për personat me HIV dhe të afërmit e tyre. Mund të mbeteni anonim.
078 15 11 00 (13:00-16:00)
Aide Info Sida – Le Libre Espace
Mbështetje për personat që jetojnë me virusin HIV
02 514 29 65, 0800 20 120 (falas 18:00-21:00)
Lhiving
Asistencë psiko-sociale për njerëz me HIV ose sëmundje tjetër kronike.
02 201 14 19 (orari 9-17, jo të martave në mëngjes)
Plate-Forme Prévention Sida
Mbështetje për personat që jetojnë me virusin HIV dhe të afërmit e tyre
02 733 72 99
Dokters van de wereld - Antwerpen
Kujdes mjekësor falas
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Kujdes mjekësor falas
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Kujdes mjekësor falas
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Shërbim për shëndetin seksual dhe reduktim të rrezikut) - testim anonim dhe falas për IST dhe HIV
081 77 68 20
SIDA-I.S.T. Charleroi-Mons
AIDS-STI Charleroi-Mons - Testim falas dhe anonim për IST dhe HIV
071 92 54 10