Të ngelësh shtatzënë me HIV

Një person me HIV mund të ngelë shtatzënë në mënyrë natyrale dhe të ketë fëmijë të cilët nuk do të kenë HIV.

Të ngelësh shtatzënë në mënyrë natyrale

Nën kushte të caktuara, është e mundur për ju të kryeni marrëdhënie seksuale pa një prezervativ me partnerin tuaj të qëndrueshëm (marrëdhënie e qëndrueshme) i cili nuk ka HIV:

 • Nëse, për të paktën 6 muaj, vlera e HIV-it në gjakun tuaj (ngarkesa virale) nuk mund të zbulohet më. Nëse ju merrni ilaçet tuaja siç duhet çdo ditë, ngarkesa virale zvogëlohet. Pas disa muajsh, shpesh shenjat e virusit nuk mund të gjenden më në një test; dhe
 • Nëse ngarkesa juaj virale u kontrollua në më pak se 6 muaj më parë, dhe
 • Nëse ju dhe partneri juaj nuk keni ndonjë IST tjetër dhe membrana mukoze e gojës, anusit, penisit ose vaginës tuaj nuk është e dëmtuar.

Flisni me një mjek dhe me partnerin tuaj nëse doni të kryeni marrëdhënie seksuale pa një prezervativ.

Grua duke folur me një mjek.
Grua duke folur me një mjek.
Çift duke folur.
Çift duke folur.

Nëse të ngelësh shtatzënë në mënyrë natyrale nuk është e mundur

Nëse nuk është e mundur të ngelësh shtatzënë në një rrugë natyrale, ka një tjetër alternativë:

Nëse burri ka HIV

Virusi HIV është brenda spermës së burrit.

 • Një mjek mund ta "lajë" spermën për të hequr virusin.
 • Mjeku fut spermën e larë në mitrën e gruas me një shiringë.

Nëse gruaja ka HIV

 • Vezëza nuk e përmban virusin.
 • Një mjek fut spermën në mitrën e gruas me një shiringë.

Shtatzënia dhe HIV

Një grua shtatzënë me HIV duhet të marrë ilaçe gjatë shtatzënisë dhe lindjes. Në këtë rast, më shumë se 99% e foshnjave lindin pa HIV.

Në shumicën e rasteve, një grua me HIV mund të bëjë një lindje natyrore. E vendos mjeku nëse gruaja do të bëjë një lindje natyrore apo një operacion cezarian.

Foshnjës i jepen ilaçe pas lindjes.

Qumështi i gjirit përmban virusin HIV. Kjo do të thotë që nëna nuk mund të ushqejë me gji. Ka mënyra të tjera për t'u lidhur me foshnjën tuaj.

Një grua shtatzënë me HIV duhet të marrë ilaçe gjatë shtatzënisë dhe lindjes.
Një grua shtatzënë me HIV duhet të marrë ilaçe gjatë shtatzënisë dhe lindjes.
Në shumicën e rasteve, një grua me HIV mund të bëjë një lindje natyrore.
Në shumicën e rasteve, një grua me HIV mund të bëjë një lindje natyrore.
Ndonjëherë, mjeku vendos që operacioni cezarian është më i mirë.
Ndonjëherë, mjeku vendos që operacioni cezarian është më i mirë.
Foshnjës i jepen ilaçe pas lindjes.
Foshnjës i jepen ilaçe pas lindjes.
Nëna nuk mund të ushqejë me gji fëmijën e saj.
Nëna nuk mund të ushqejë me gji fëmijën e saj.
Më mirë nëna e ushqen fëmijën e saj me biberon.
Më mirë nëna e ushqen fëmijën e saj me biberon.

Zwanger worden met hiv

Iemand met hiv kan zwanger worden via de natuurlijke weg en kinderen krijgen die geen hiv hebben.

Natuurlijk zwanger worden

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom geslachtsgemeenschap te hebben met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading) sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord. Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, daalt de virale lading. Na enkele maanden kan het virus vaak niet meer worden opgespoord in een test, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd, en
 • Als u en uw partner geen andere soa hebben en het slijmvlies van uw mond, aars, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met een dokter en uw partner wanneer u geslachtsgemeenschap wilt hebben zonder condoom.

Vrouw praat met een dokter.
Vrouw praat met een dokter.
Koppel praat.
Koppel praat.

Als natuurlijk zwanger worden niet mogelijk is

Als het niet mogelijk is om op een natuurlijke manier zwanger te worden, is er een andere optie:

Als de man hiv heeft 

Het hiv-virus zit in het sperma van de man.

 • Een dokter kan het sperma ‘wassen’ en zo het virus verwijderen. 
 • De dokter brengt het gewassen sperma in de baarmoeder van de vrouw met een spuit. 

Als de vrouw hiv heeft

 • Er zit geen virus in de eicel
 • Een dokter brengt het sperma van de man in de baarmoeder met een spuit.

Zwangerschap en hiv

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap en bevalling. Als dit gebeurt, wordt meer dan 99% van de baby’s zonder hiv geboren. 

In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen. De dokter beslist of de vrouw natuurlijk bevalt of met een keizersnede.

De baby krijgt medicijnen na de geboorte. 

Het hiv-virus zit in de moedermelk. De moeder mag daarom geen borstvoeding geven. Er zijn andere manieren om een band met uw baby op te bouwen.

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap en bevalling.
Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap en bevalling.
In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen.
In de meeste gevallen kan een vrouw met hiv natuurlijk bevallen.
Soms beslist de dokter dat een keizersnede beter is.
Soms beslist de dokter dat een keizersnede beter is.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De moeder mag geen borstvoeding geven.
De moeder mag geen borstvoeding geven.
De moeder geeft de baby flesvoeding in de plaats.
De moeder geeft de baby flesvoeding in de plaats.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

AZ Sint-Jan
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
050 45 23 20, 050 45 23 12
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 535 31 77
CHU Charleroi - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
04 366 77 86
Helpcenter ITG
Ndihmë për virusin HIV dhe problemet me shëndetin seksual. Testim falas dhe anonim për IST dhe HIV.
03 216 02 88
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
Instituti i Mjekësisë Tropikale - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për IST dhe HIV, si dhe ndihmë mjekësore dhe psikologjike për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
03 247 64 65
Jan Yperman Ziekenhuis
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
011 30 94 85
UCL Namur
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
081 42 20 81
UZA
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Spitali Universitar i Antverpit) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
03 821 51 53
UZ Brussel - ARC
Universitair Ziekenhuis Brussel (Spitali Universitar i Brukselit) - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 477 60 01
UZ Gent - ARC
Universitair Ziekenhuis Gent (Spitali Universitar i Gentit) - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
09 332 23 50
UZ Leuven - ARC
Universitair Ziekenhuis Leuven (Spitali Universitar i Leuvenit) - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
016 34 44 88
Saint-Luc UCL - ARC
Cliniques universitaires Saint-Luc (Spitali Universitar i Sent-Luk) - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 764 19 02
Ziekenhuis Oost-Limburg
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për HIV
089 32 55 32